Siirry sisältöön

Ajankohtaista vuoden vaihteessa

Vuodenvaihde toi mukanaan muutoksia työttömyysturvalakiin. Merkittävin uudistus oli työnhakijoiden aktiivisuuden seuranta eli niin kutsuttu aktiivimalli. Aktiivisuuden seuranta alkoi 1.1.2018 alkaen. Ansiopäivärahan määrään ei tullut muutosta vuodenvaihteessa ja myös lapsikorotukset säilyivät entisen suuruisina.

Ansiopäivärahan määrään ei tullut muutosta vuodenvaihteessa

Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja mahdollisesta lapsikorotuksesta. Perusosa on Kelan maksaman peruspäivärahan suuruinen ja sen määrä vahvistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin mukaisesti. Kansaneläkeindeksiin ei tullut vuodenvaihteessa muutosta, joten ansiopäivärahan määrä säilyi samana kuin vuonna 2017. Ansiopäivärahan perusosa on 32,40 euroa päivässä vuonna 2018.

Myös lapsikorotukset säilyivät ennallaan. Vuonna 2018 ansiopäivärahaan sisältyvät lapsikorotukset ovat yhdestä lapsesta 5,23 euroa, kahdesta lapsesta 7,68 euroa ja kolmesta tai useammasta 9,90 euroa päivässä.

Aktiivimalli astui voimaan 1.1.2018

Työttömyysturvalain muutoksen johdosta työttömyyskassan tehtäväksi tuli seurata työnhakijoiden aktiivisuutta 1.1.2018 alkaen. Työnhakijan aktiivisuudella on jatkossa vaikutusta maksettavan työttömyysetuuden määrään.
Lue lisää aktiivimallista.

Verotus vuonna 2018

Työttömyyskassa saa 1.2.2018 voimaan tulevat verotiedot suoraan verottajalta niiden henkilöiden osalta, jotka ovat työttömyyskassan jäseniä tai liittyneet 10.1.2018 mennessä. Nämä verotiedot ovat palkkaa varten laskettuja ja niitä käytettäessä ennakonpidätys suoritetaan Verohallituksen päätöksen mukaisesti vähintään 25 prosentin suuruisena. Työttömyysetuuden saaja voi halutessaan toimittaa kassalle etuutta varten lasketun muutosverokortin. Lue lisää veroasioista.