Siirry sisältöön

Aktiivimalli poistuu ja muuta vuodenvaihteeseen liittyvää

Aktiivimallin leikkurit poistuvat ja päivärahan taso nousee.

Aktiivimalli jää historiaan

Aktiivimalli puretaan, joten 1.1.2020 alkaen ei aktiivisuutta enää seurata eikä kenenkään päivärahaa alenneta aktiivimallin leikkurin johdosta vuoden vaihteen jälkeen kohdistuvilta työttömyyspäiviltä. Jos päivärahaa maksetaan vuoden 2019 puolelle kohdistuvilta päiviltä, voidaan sitä maksaa alennettuna vaikka maksupäivä osuu vuoden 2020 puolelle.

Esimerkki: Uusi aktiivisuuden seurantajakso alkaa 9.12.2019 eikä henkilö ole täyttänyt edellisen seurantajakson aikana aktiivisuutta, joten päivärahan määrää alennetaan 9.12.2019 lukien. Hän toimittaa hakemuksen ajalle 9.12.2019–5.1.2020, jonka maksupäivä on 8.1.2020. Päiväraha maksetaan alennettuna 9.-31.12.2019 ja alentamattomana 1.-5.1.2020.

Päivärahan taso nousee

Työttömyysturvaan tulee 1.1.2020 tasokorotus. Ansiopäivärahan kohdalla korotuksen suuruus riippuu osittain palkasta, koska ansiopäiväraha muodostuu perusosasta sekä palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Perusosan määrä 1.1.2020 alkaen on 33,66 €/pv (32,40 €/pv vuonna 2019).

Myös lapsikoroksiin tulee pieniä korotuksia. Lapsikorotus yhdestä lapsesta tulee olemaan 5,28 €/pv (5,23), kahdesta lapsesta 7,76 €/pv (7,68) ja kolmesta tai useammasta lapsesta 10,00 €/pv (9,90).

Lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee jälleen

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä (nk” työttömyysputki”), mikäli henkilö täyttää tietyt ikään ja työhistoriaan liittyvät edellytykset.

Ikärajaa koskeva edellytys nousee vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä 61 vuodesta 62 vuoteen. Muutos tulee voimaan 1.1.2020, mutta sen vaikutus alkaa vasta myöhemmin, koska vuonna 1961 syntyneet henkilöt täyttävät 61 vuotta vasta vuonna 2022.

Tulorekisteri tulee kassojen käyttöön

Työttömyyskassat alkavat saada tulorekisteristä ansiopäivärahanhakijaa koskevat palkkatiedot 1.1.2020. Tavoitteena on, että tulorekisterin myötä ansiopäivärahahakemukseen ei tarvitsisi jatkossa liittää niin paljon tietoja. Työnantajan tavalla ilmoittaa tulotiedot tulorekisteriin on kuitenkin merkittävä vaikutus sille tarvitaanko päivärahanhakijoilta itseltänsä kuinka paljon tuloselvityksiä.

Lue täältä lisää aiheesta

Päivärahahakemusten sujuvaa käsittelyä varten siirtymävaiheessa päivärahan hakijoiden tulisi kuitenkin edelleen toimittaa itse palkkalaskelmat päivärahan sovittelua ja työssäoloehdon selvittämistä varten.