Siirry sisältöön

Aktiivimallin ensimmäiset 65 päivän seurantajaksot ovat täyttyneet

Vuoden alusta astui voimaan aktiivimalli – paljon huomiota herättänyt lakimuutos. Ensimmäiset 65 päivän seurantajaksot ovat nyt täyttyneet maaliskuun lopussa niillä henkilöillä, jotka ovat olleet yhdenjaksoisesti aktiivisuusseurannan piirissä ja ovat saaneet päivärahaa 1.1.2018 lukien.

Ensimmäinen 65 maksetun päivän seurantajakso alkoi kaikilla päivärahansaajilla 1.1.2018. Nyt niillä henkilöillä, jotka ovat päivärahaa yhdenjaksoisesti vuoden alusta lukien saaneet, on ensimmäinen aktiivisuuden seurantajakso maaliskuun lopussa täyttynyt. Mikäli päivärahan saaja ei ole ollut tämän jakson aikana lain tarkoittamalla tavalla aktiivinen, alenee hänen päivärahansa 2.4.2018 alkaen. Päivärahan taso alentuu 4,65 % seuraavan 65 maksettavan päivän ajaksi, jonka jälkeen aktiivisuus tarkistetaan uudestaan.

Aktiivisuuden seurantajakso on aina 65 maksupäivää ja niillä henkilöillä, joiden työttömyys on alkanut myöhemmin kuin vuoden vaihteessa tai jos seurantajakso on välissä jo nollautunut, ensimmäinen aktiivisuuden tarkastelu tehdään siinä vaiheessa kun tuo 65 maksupäivää tulee seurantajaksolla täyteen ja uusi seurantajakso alkaa.

Työttömyyskassa seuraa aktiivisuutta

Työttömyyskassa seuraa aktiivisuutta päivärahan maksun yhteydessä ja jos aktiivisuusedellytys on täyttynyt, ei päivärahan maksussa tapahdu mitään muutosta eikä uusia päätöksiä anneta. Niille henkilöille, joiden aktiivisuus ei ole täyttynyt, antaa työttömyyskassa päätöksen päivärahan alentamisesta sen maksun yhteydessä, jolloin 65 päivää täyttyy ja uusi seurantajakso alkaa. Koska päivärahaa haetaan aina takautuvasti, suurin osa ensimmäisistä päivärahan alentamista koskevista päätöksistä tulee annettavaksi huhti-toukokuun vaihteessa.

Työttömyyskassa toivoo, että päivärahansaajat eivät soittaisi pelkästään aktiivisuuden kertymäänsä kysyäkseen vaan odottaisivat rauhassa, että ensimmäinen seurantajakso päättyy ja asiasta joko annetaan uusi päätös tai päivärahan maksamista jatketaan entisen suuruisena.

Lue lisää aktiivisuusedellytyksestä. Kassa on myös koonnut sivuilleen usein kysyttyjä asioita aktiivimalliin liittyen.