Siirry sisältöön

Aktiivisuusedellytyksen voi 1.4.2019 alkaen täyttää myös kunnan tai ammattiliiton järjestämässä toiminnassa

Huhtikuun 2019 alussa tulee voimaan työttömyysturvan muutos, jonka myötä työttömyysturvan aktiivimalliin liittyvän aktiivisuusedellytyksen voi täyttää entistä useammalla tavalla. Osa kuntien, ammattiliittojen, järjestöjen ja työnantajien kursseista ja toiminnasta kerryttää jatkossa myös aktiivisuusedellytystä.

Seuraaviin toimintoihin osallistumalla voi jatkossa kerryttää aktiivisuutta:

  • osallistuminen sellaiseen työllistymistä tukevaan valmennukseen tai muuhun toimintaan, jonka yksin tai keskinäisessä yhteistyössä muun toimijan kanssa järjestää kunta, ammattiliitto tai – järjestö tai sellainen rekisteröity yhdistys, jossa on jäsenenä ammattiliitto tai ammattijärjestö taikka työttömien keskusjärjestö taikka sen alueellinen yhdistys
  • osallistuminen työnantajan työsopimuslain 7 luvun 13 §:n perusteella tarjoamaan työllistymistä edistävään valmennukseen
  • rekrytointia tukevaan toimintaan osallistuminen nk. SIB-toimet

Jotta toiminta täyttää aktiivisuusedellytyksen, tulee sen olla työllistymistä tukevaa ja hakijan tulee toimittaa osallistumisestaan toiminnan järjestäjältä saatu todistus työttömyyskassalle. TE-toimisto ei anna näistä työttömyysetuuden maksajalle lausuntoa.

Muutos tulee voimaan 1.4.2019 ja sitä sovelletaan jos aktiivisuuden seurantajakso alkaa asetuksen voimaantulon jälkeen.

Aktiivimallin osalta muuten edellytykset ovat säilyneet ennallaan. Aktiivimalliin hyväksyttäviksi toimiksi lisättiin jo 1.1.2019 lukien opiskeluja tietyin edellytyksin.

Myös JHL tukee jäseniään aktiivisuusehdon täyttämisessä! Lue linkin takaa nyt alkuvuodesta käynnistyvistä koulutuksista.