Siirry sisältöön

Ansiopäivärahan ikäraja nousi 18 vuoteen

Lakimuutos astui voimaan 1.8.2021. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa edelleen tietyn aikaa 17-vuotiaalle, jos on päättänyt peruskoulunsa viimeistään 1.1.2021 tai suorittanut ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon.

Työttömyysturvalakiin tehdyn muutoksen johdosta 1.8.2021 alkaen työttömyysetuutta ei myönnetä työnhakijalle, joka on alle 18-vuotias, eikä ole suorittanut oppivelvollisuuslaissa tarkoitettua oppivelvollisuutta. Muutos johtuu oppivelvollisuuden laajennuksesta 1.8.2021. Uuden oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisuus päättyy, kun henkilö on suorittanut ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon, kuitenkin viimeistään 18-vuotiaana. Oikeus työttömyysetuuteen voi uuden säädöksen mukaan syntyä jo 17-vuotiaana silloin, jos oppivelvollisuus on täyttynyt ennen 18 vuoden ikää.

Myös työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden ikäraja tulee nousemaan 1.8.2022 ja työttömyysvakuutusmaksua aletaan siitä alkaen maksamaan vasta 18 vuoden iässä. Alle 18-vuotias ei näin ollen voi silloin enää kerryttää työssäoloehtoa, eli työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuteen tulevan muutoksen jälkeen alle 18-vuotiaat eivät voi saada ansiopäivärahaa, vaikka oppivelvollisuus olisi jo päättynyt alle 18-vuotiaana. Työssäoloehtoaikaa voi kerryttää 17-vuotiaana tehdyllä työskentelyllä siis vain 1.8.2022 asti.

Alle 18-vuotiaalle voi syntyä oikeus ansiopäivärahaan 1.8.2021 jälkeen, jos hän on

  • kerryttänyt työssäoloehdon ennen 1.8.2022
  • täyttänyt oppivelvollisuuden tai keskeyttänyt oppivelvollisuutensa suorittamisen oppivelvollisuuslaissa säädetyllä tavalla

Tämän vuoden heinäkuussa ansiopäivärahaa saaneet 17-vuotiaat saavat päivärahaa myös 1.8.2021 jälkeen. Tämä johtuu siitä, että heillä työssäoloehto on kertynyt ennen 1.8.2022 ja oppivelvollisuus on täyttynyt.