Avaliku ja heaolusektori töötajate töötukassa

Avaliku ja heaolusektori töötajate töötukassa (JHL) info

Töötukassa ülesanne on maksta oma liikmetele töötuse ajal palgapõhist töötuskindlustushüvitist. JHL töötukassa on avaliku ja heaolusektori oma töötukassa, mis teenib selle liikmeid paindlikult. Töötukassas töötab ligi 70 spetsialisti.

Avaliku ja heaolusektori töötajate töötukassa asub Helsingis samas hoones Avaliku ja heaolusektori ametiühinguga, mis on üks riigi suurimaid ametiühinguid. Töötukassa juhattaja on Harri Isoviita.

Töötukassa maksab oma liikmetele palgapõhist päevaraha, liikuvustoetust ning töötuspuhkusel olevatele liikmetele kassa maksab töötuspuhkusetoetust. Liikuvustoetus eesmärk on toetada töökoha vastuvõtmist kodust kaugemalt.

Avaliku ja heaolusektori töötajate töötukassa JHL liikmemaks on 0,30%  maksustatavast tulust või kassa maksamast toetusest aastal 2024.

Teenused

Avaliku ja heaolusektori töötjate töötukassal on teenuseid, mille eesmärk on teha toetuste taotlemine kiiremaks ja lihtsamaks, ning veebi- ja telefoniteenuse abil saate oma andmeid uuendada.

Ewertti Veebikassat

Täpsemat teavet hüvitiste kohta võite lugeda Töötukassade Ühisorganisatsiooni (Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ) teatmikust:

TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2023

Kontaktid

Avaliku ja heaolusektori töötukassa

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa / JHL työttömyyskassa

PL 100

00531 Helsinki

infotelefon: 010190300 Telefoniteenus töötab esmaspäevast neljapäevani kella 9-12. Reedel on teenindus suletud.

Kohalikust telefonivõrgust helistades tuleb tasuda ainult kõneminuti hind. Roaming-hinnad on operaatorite lõikes erinevad, kontrollige kindlasti kõneteenuste hinda oma operaatorilt.