Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi työttömyysturvan leikkaukset

Eduskunta on tänään hyväksynyt lakimuutoksen, joka leikkaa työttömyysturvan määrää ja rajoittaa oikeutta etuuteen. Osa muutoksista tulee voimaan 1.1.2024, osa alkaa vaikuttaa etuuden määrään ja etuusoikeuteen myöhemmin vuoden 2024 aikana.

lakimuutokset-kuva, jossa keltaisella pohjalla valkoinen puheenjohtajan nuija

Kyseessä on ensimmäinen kahdesta työttömyysturvaa koskevasta lakimuutoskokonaisuudesta. Toinen hallituksen esitys työttömyysturvan muutoksista on tarkoitus antaa ensi vuoden helmikuussa. Myöhempään lakimuutoskokonaisuuteen kuuluvat ansiosidonnaisen porrastus ja ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen. 

Omavastuuaika pitenee

Omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden alun päiviä, joilta ansiosidonnaista päivärahaa ei voida maksaa. Tällä hetkellä omavastuuaika on viittä täyttä työpäivää vastaava aika. Lakimuutoksen myötä omavastuuaika nousee seitsemään päivään 1.1.2024 alkaen.   

Lomakorvaukset jaksotetaan

Lomakorvauksen jaksottaminen otetaan takaisin käyttöön. Lomakorvauksen jaksottaminen koskee lomakorvausta, joka maksetaan 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyvän työsuhteen perusteella. 

Lomakorvauksen jaksotus tehdään, kun henkilöllä on työsuhteen päättyessä käyttämätöntä lomaa ja tämä pitämätön loma maksetaan lomakorvauksena. Tällöin esimerkiksi kuukauden verran pitämätöntä lomaa vastaava lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista kuukaudella.  

Omavastuuaikaa voidaan alkaa laskea vasta lomakorvausjaksotuksen jälkeen, eli jaksotus ja omavastuuaika eivät kulu yhtä aikaa. Tällä hetkellä lomakorvaus ei vaikuta ansiopäivärahaoikeuden alkamiseen. Vain osa-aikatyöstä maksettu lomakorvaus huomioidaan päivärahan sovittelussa.  

Lapsikorotuksen määrä laskee 1.1.2024 ja lapsikorotukset poistuvat 1.4.2024 alkaen

Lakimuutoksen myötä työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan. Nykyisin lapsikorotusta maksetaan enintään kolmesta alle 18-vuotiaasta lapsesta. Lapsikorotuksia ei makseta työttömyyspäiviltä 1.4.2024 tai sen jälkeen. Tällä hetkellä lapsikorotuksen määrä on 150–285 euroa kuukaudessa lasten määrästä riippuen.    

Lapsikorotuksen määrä tulee laskemaan 1.1.2024. Työttömyysturvan lapsikorotukseen tehtiin tänä vuonna ylimääräinen korotus, joka poistuu ensi vuoden alussa. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen indeksikorotusten jäädyttämistä vuosille 2024–2027. Tämän seurauksena lapsikorotukseen ei tehdä vuodenvaihteessa tavanomaista indeksikorotusta. Tällä hetkellä lapsikorotus on yhdestä lapsesta 7,01 euroa / päivä.   

1.1.2024 alkaen lapsikorotus on yhdestä lapsesta 5,84 euroa / päivä. Kahdesta lapsesta korotus on tällä hetkellä 10,29 euroa / päivä, ensi vuoden alusta 8,57 euroa / päivä. Kolmesta tai useammasta lapsesta korotus on tänä vuonna 13,26 euroa / päivä ja vuoden 2024 alusta 11,05 euroa / päivä. 

300 euron suojaosa poistuu

1.4.2024 poistuu myös 300 euron suojaosa työtuloille. Suojaosa tarkoittaa, että työttömyysturvan saaja voi ansaita 300 euroa ilman, että palkka tai yritystulo vaikuttaa päivärahaan. Lakimuutoksen jälkeen työtulo vähentää työttömyysturvaa 50 sentillä euroa kohden koko työtulon osalta. 

Ansiosidonnaista saadakseen on työskenneltävä vuosi, jos työt päättyvät syyskuussa tai sen jälkeen

Ansiosidonnaisen työskentelyedellytyksen pituus kaksinkertaistuu syyskuussa 2024. Nykyisin ansiosidonnaista voi saada puolen vuoden työskentelyn jälkeen. Syyskuun alusta alkaen vaaditaan vuosi työtä. Muutos koskee hakijoita, joiden päivärahaoikeus alkaa syyskuussa tai sen jälkeen. 

Työssäoloehto muuttuu samalla tuloperusteiseksi eli se euroistetaan. Euroistamisen myötä ansiopäivärahaoikeus määrittyy tehtyjen työtuntien sijaan maksetun palkan perusteella. Palkkaraja on 930 euroa kuukaudessa. Syyskuusta alkaen ansiopäivärahaa saadakseen on siis työskenneltävä 12 kuukauden ajan siten, että palkka on kuukaudessa vähintään 930 euroa.  Jos palkkaa on maksettu vähintään 465, mutta alle 930 euroa kuukaudessa, kertyy puolikas työskentelykuukausi. 

Lakimuutoksen myötä myös jäsenyysehto nousee 12 kuukauteen.  

 

Lisätietoa näistä ja suunnitteilla olevista muutoksista löydät Lakimuutokset 2024 -sivulta.