Siirry sisältöön
Välttääksesi jonotusta puhelinpalvelussa, pyrithän selvittämään tilanteesi ensisijaisesti nettisivuiltamme. Tietoa koronan vaikutuksista päivärahan maksatukseen löytyy täältä

Etuuden hakeminen ja hakemusten käsittely työttömyyskassassa

Hakemukset käsitellään työttömyyskassassa saapumispäivän mukaisessa järjestyksessä. Oman hakemuksesi käsittelyä nopeutat parhaiten kun alun perin täytät sen huolella ja tarkistat, että kaikki ohjeissa mainitut tarvittavat liitteet tulevat mukaan.

Hakemuksen täyttäminen

Hakemusta täyttäessään kannattaa tutustua täyttöohjeisiin. Työttömyyskassa on kerännyt erilaisiin tilanteisiin liittyvät hakuohjeet ohjepankkiin. Ne löytyisivät kätevästi yhdestä paikasta https://tyottomyyskassa.jhl.fi/ohjepankki/hakuohjeet/

Huolellisesti täytetty hakemus nopeuttaa käsittelyä 

Oman hakemuksesi käsittelyä nopeutat parhaiten kun alun perin täytät sen huolella ja tarkistat, että kaikki ohjeissa mainitut tarvittavat liitteet tulevat mukaan. Lähettämällä hakemuksesi eWertti Nettikassan kautta sähköisesti saat hakemuksesi perille kassalle jopa useita päiviä aikaisemmin, kuin perinteisen postin välityksellä lähetetyn hakemuksen. Myös sähköisessä muodossa olevat lisäselvitykset ja liitteet kulkevat nopeasti eWertti Nettikassan tai kassan sivuilla olevan Hakemusliitteet -palvelun kautta.

Kassa tekee hakemusten täydennyspyynnöt joko puhelimitse tai kirjeen välityksellä. Tietoturvasyistä lisäselvityspyyntöjä ei voida lähettää sähköpostitse. Sinun on mahdollista valita itse eWertti Nettikassassa, haluatko työttömyyskassan lähettämät lisäselvityspyynnöt perinteisenä paperisena kirjepostina vai sähköisenä kirjeenä. Kun annat eWertti Nettikassassa luvan sähköisten kirjeiden lähettämiselle, saat tiedon hakemuksesi käsittelyssä tarvittavista lisäselvityksistä nopeammin.

Hakemuksen käsittelyvaihetta on helppo seurata

Oman hakemuksen käsittelytilanteen seuraaminen on helppoa. Käsittelytilanne -palvelu löytyy osoitteesta www.jhl.fi/tyottomyyskassa, tai vaihtoehtoisesti voi soittaa eEmeli Puhelinkassaan. Kummastakin saa tiedot kassan yleisestä käsittelytilanteesta, eli sen, minä päivänä saapuneita hakemuksia parhaillaan käsitellään. Kirjautumalla eWertti Nettikassaan saa tietoa juuri oman hakemuksensa käsittelyvaiheesta vielä tarkemmalla tasolla (saapunut, odottaa, käsittelyssä, valmis).

Hakemukset on käsittelytilanne-palvelussa jaoteltu kolmeen eri tyyppiin:
1) uudet ansiopäivärahahakemukset (ensimmäinen hakemus, tai edellisestä maksusta on kulunut yli 6 kk)
2) jatkohakemukset (päätös maksamisesta on jo annettu, tai edellisestä maksusta on alle 6 kk)
3) soviteltavat jatkohakemukset (hakujaksolla on työpäiviä).

Käsittelytilanne-palvelussa voi verrata oman hakemuksensa saapumispäivää parhaillaan kassassa työn alla olevien hakemusten saapumispäivään.  Tilanne päivittyy palveluun tunnin välein.
Toisinaan päivämäärät vaihtuvat hitaasti, mutta se ei tarkoita sitä, että hakemuksia ei käsiteltäisi kassassa koko ajan. Eri päivinä saapuneiden hakemusten määrissä on suurta vaihtelua. Esimerkiksi maanantaisin saapuu runsaasti jatkohakemuksia ja kuun vaihteessa on soviteltavien jatkohakemusten määrässä aina selkeä piikki. Se, että käsittelytilannepalvelussa päivämäärä ei joinain päivänä muutu, johtuu siis siitä, että käsittelyssä olevana päivänä on saapunut hakemuksia kassalle paljon.

Hakemusten käsittelyjärjestyksestä

Hakemukset käsitellään työttömyyskassassa saapumispäivän mukaisessa järjestyksessä. Työttömyysturvalain mukaan päätös työttömyysetuudesta on annettava viimeistään kolmantenakymmenentenä kalenteripäivänä hakemuksen saapumisesta. Jos hakemus on puutteellinen, päätös on annettava viimeistään neljäntenätoista kalenteripäivänä siitä, kun kassalla on ollut käytettävissään tarvitsemansa tiedot.
Jotta määräajoissa voidaan pysyä, on tärkeää, että hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Lainsäädäntö määrää rajoitteet, eikä hakemuksen käsittelyä voi valitettavasti nopeuttaa esimerkiksi soittamalla.
Kassa ei voi käyttää tarveharkintaa, eikä siirtää hakemusta jonossa. Kassan päätöksen voi hakea muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi edelleen valittaa vakuutusoikeuteen.