Siirry sisältöön

Hakemusten käsittelytilanne kassassa on erinomainen

Päivärahahakemukset saadaan edelleen todella nopeasti käsiteltyä ja tilanne näyttääkin erinomaiselta tällä hetkellä. Jatkohakemuksissa käsitellään samana päivänä saapuneita hakemuksia ja uusien alkavien hakemustenkin osalta käsittelyaika on vain viisi päivää.

Vuodenvaihde 2021 ja hakemusmäärät

Vuodenvaihteeseen sisältyi tänäkin vuonna useampia arkipyhiä, jolloin hakemuksia ei kassassa käsitelty eikä maksut pankissa siirtyneet. Myös etenkin uusien hakemusten määrä lisääntyi huomattavasti vuoden alussa. Tämän lisäksi työttömyyskassa siirtyi 1.1.2021 tulorekisterin käytössä seuraavaan vaiheeseen eli etuustietojen osalta aloitettiin tiedonsiirto, jolla oli oma hetkellinen vaikutuksensa kassan järjestelmiin ja niiden toimintaan.  Tätä taustaa vasten koko alkuvuoden käsittelytilannetta on voitukin pitää erinomaisena ja positiivinen käsittelytilanne on edelleen jatkunut.

Kuun vaihteet ovat aina haastavia

Joka kuukausi kuun vaihteessa kassaan saapuu etenkin soviteltuja ja jatkohakemuksia erittäin suuri määrä suhteessa muuhun aikaan kuukaudesta. Näin siitä syystä, että päivärahaa haetaan kuukauden tai 4 viikon jaksoissa jälkikäteen. Jos vielä kuun vaihteeseen sattuu osumaan sunnuntai, on hakemusmäärät vielä tavallista suurempia. Näin on ollut nyt alkuvuonna kun sekä 31.1.2021 että 28.2.2021 osuvat  sunnuntaille. 

Selvää on, että kun hakemuksia yhden tai kahden päivän aikana saapuu paljon, niin kyseisten päivien osalta niiden käsitteleminen kestää kauemmin.

Esimerkiksi ajalla 1.12.2020 saapui sovitellun päivärahan hakemuksia 773 kpl/pv, ajalla 2.-30.12.2020 hakemuksia saapui keskimäärin 110 kpl/pv ja 31.12.2020 hakemuksia saapui 1405 kpl/pv.

Tämä kuvastaa sitä eroa joka on kuun ensimmäisen ja viimeisen päivän suhteessa muuhun aikaan kuukaudesta. Tällöin myös käsittelytilanteeseen tulee aina hetkellinen notkahdus, kunnes kuun alun hakemusmäärät saadaan käsiteltyä ja tilanne purkaantuu. Olemme kuitenkin jo pidemmän aikaa onnistuneet siinä, että käsittely on ollut kuun vaihteessakin varsin nopeaa.

Osa-aikatyötä tekevien kuukausittain soviteltua päivärahaa saavien osalta kuun vaihteen kasvavilla hakemusmäärillä ei ole päivärahan saamisen aikatauluun kuitenkaan suoranaista merkitystä, koska edellisen kuukauden ja tulevan kuukauden päivärahan maksupäivien väli säilyy yleensä lähes samansuuruisena.

Esimerkiksi jos henkilö hakee soviteltua päivärahaa ajalta 1.-31.1.2021 ja toimittaa hakemuksensa 31.1.2021. Päiväraha on maksussa 9.2.2021. Seuraavan kerran hän hakee päivärahaa ajalta 1.-28.2.2021  ja toimittaa hakemuksensa 28.2.2021. Päiväraha on maksussa 9.3.2021. Vaikka hakemuksen käsittelyaika on 9 päivää niin päiväraha tulee hänelle kuitenkin säännöllisesti kuukauden välein. 

Pikajatkohakemukset maksuun automaattisesti

Silloin kun kyse on esimerkiksi kokonaan työttömän / lomautetun pikajatkohakemuksesta (= ei-muutettava jatkohakemus) saadaan se maksettua hakijalle automaattisesti, jos hakuajankohdalle ei kohdistu mitään muutoksia. Tällöin rahat ovat tilillä kahdessa arkipäivässä hakemuksen jättämisestä. Näin maksetaan valtaosa kassaan saapuvista jatkohakemuksista.

Jos kuitenkin hakujaksolle kohdistuu joitakin muuttujia, siirtyy pikajatkohakemus manuaalisesti käsiteltävien maksujen jonoon eikä maksua silloin valitettavasti saada kahdessa päivässä hakijan tilille. Tällaisia muuttujia ovat esimerkiksi TE-toimistolta saapunut lausunto tai tulorekisteristä on saapunut tieto palkanmaksusta työttömyysajalle. Myös muutettavalla jatkohakemuksella jätetyt hakemukset käsitellään manuaalisesti niiden saapumisajan mukaisessa järjestyksessä.

Tulorekisteristä vauhtia käsittelyyn

Kassa hyödyntää tulorekisteriä ensisijaisena tiedonlähteenä palkkatulojen osalta ja tulorekisteritietoja käytetäänkin aina kun se vaan on mahdollista.

Etenkin soviteltujen päivärahahakemusten käsittelynopeuteen tulorekisterin käyttämisellä on ollut valtaisa merkitys, koska nyt tieto palkasta saadaan tulorekisteristä suoraan kassan järjestelmään eikä hakemuksen käsittelijän tarvitse sitä enää palkkalaskelmista itse etsiä, laskea ja tallentaa. Joillakin henkilöillä saattaa olla useita palkanmaksajia samanaikaisesti ja kun vielä jokainen palkkalaskelma on erilainen, palkkatietojen etsiminen ja tallentaminen on ollut aikaa vievää työtä. Tulorekisterin myötä myös esimerkiksi riski tallennusvirheisiin on huomattavasti pienempi. Tästä syystä erillisten palkkalaskelmien tietoja käytetäänkin vain siinä tapauksessa, että tulorekisteristä saatavat tiedot eivät ole riittäviä.

Hakija voi halutessaan toimittaa hakemuksensa liitteenä palkkalaskelman, mutta systemaattisesti palkkalaskelman ja tulorekisterin tietoja ei verrata toisiinsa vaan luotetaan, että työnantajan ilmoittama tieto tulorekisterissä on oikein ja riittävä.

Lue myös:

Usein esitettyjä kysymyksiä käsittelytilanteeseen liittyen