Siirry sisältöön

Hakemusten käsittelytilanne on hyvällä mallilla

Kulunut kevät ja kesä olivat päivärahahakemusten osalta hyvin poikkeuksellista aikaa. Hakemusmäärät kasvoivat moninkertaiseksi aiempaan verrattuna. Etenkin lomautettujen osuus kaikista päivärahan saajista kasvoi koronakriisin johdosta huomattavasti. Kun vuoden 2019 heinäkuussa lomautuksen perusteella päivärahaa haki 853 jäsentä, niin heinäkuussa 2020 heitä oli 5111 jäsentä. Uusien hakemusten määrä alkoi kasvaa jo maaliskuussa. Suurimmat kuukausittaiset hakemusmäärät kassa vastaanotti kuitenkin kesä-elokuussa, jolloin kassaan tavallisestikin tulee enemmän hakemuksia kuin muina vuoden aikoina. Päivärahahakemuksia saapui näiden kesäkuukausien aikana keskimäärin noin 20780 hakemusta kuukaudessa kun vuosi sitten hakemuksia saapui kesällä kuukaudessa keskimäärin 15790.

Käsittelyajat kesällä

Hurjista hakemusmääristä huolimatta käsittelyajat saatiin koko kesän ajan pidettyä olosuhteisiin nähden hyvällä tasolla. Vaikka hakemusmäärät kasvoivat, käsittelyajat sen sijaan tehtyjen toimenpiteiden seurauksena eivät samassa tahdissa kasvaneet.

Esimerkiksi kun päätöstä täydestä päivärahasta joutui kesäkuussa 2019 odottamaan keskimäärin 8,88 päivää, niin kesäkuussa 2020 keskimääräinen käsittelyaika oli 12,68 päivää. Soviteltavien hakemusten osalta ero oli vieläkin pienempi ja kun kesäkuussa 2019 soviteltavan päätöksen sai keskimäärin 9,57 päivässä niin kesäkuussa 2020 päätöksen sai keskimäärin 11,79 päivässä. Luvuissa on mukana myös ne hakemukset joihin joudutaan pyytämään lisäselvityksiä, joten käsittelyaikaan sisältyy myös selvityksen saapumiseen kuluva aika.

Tällä hetkellä kassan käsittelytilannetta voi kuvata todella hyväksi. Jatkohakemuksissa käsitellään kuluvaa päivää, soviteltavissa käsittelyssä ovat kaksi päivää sitten saapuneet hakemukset ja alkavissa hakemuksissakin käsittelyaika on noin viikossa.

Määräaikaisia lakimuutoksia on edelleen paljon voimassa

Suurin osa kevään ja kesän aikana tehdyistä määräaikaista lakimuutoksista on yhä voimassa. Ainoastaan keväällä tehty muutos lomautettujen enimmäisajan kertymisestä päättyi kesäkuun loppuun, mutta tilalle tuli muutos, jonka mukaan yhdenkään päivärahan saajan enimmäisaikaan ei ole päiviä kertynyt 1.7.2020 lukien. Tästä muutoksesta on seurannut se, että lisäpäiville ei muutoksen jälkeen ole siirtynyt yhtään henkilöä eikä myöskään Kelan työmarkkinatuelle ole tippunut kukaan, koska enimmäisaika ei ole kenenkään kohdalla täyttynyt.

Määräaikaisista lakimuutoksista osa on voimassa 31.10.2020 ja osa 31.12.2020 asti.

Alla olevista linkeistä löydät tietoa määräaikaisista lakimuutoksista:

  • Jatko työssäoloehtoon, omavastuuaikaan ja enimmäisaikaan kohdistuviin muutoksiin. Muutokset koskevat aikaa 1.7.-31.12.2020. Linkki uutiseen.
  • Muutokset sovitellun päivärahan suojaosaan ja liikkuvuusavustukseen. Muutokset koskevat aikaa 1.6.-31.10.2020. Linkki uutiseen. 
  • Muutokset sovittelussa päivärahassa käytettävään sovittelujaksoon, laskennallisesta etuudesta luopuminen ja ennakkomaksun muutokset. Muutokset koskevat aikaa 11.5.-31.10.2020. Linkki uutiseen. 
  • Muutokset työssäoloehtoon, omavastuuaikaan ja enimmäisaikaan sekä lomautettujen työvoimapoliittisten edellytysten selvittämiseen. Muutokset koskevat aikaa 16.3.-31.7.2020. Linkki uutiseen.