Siirry sisältöön

Hallitus esittää muutoksia ansioturvan määrään, työssäoloehdon kertymiseen ja ikäsidonnaisiin poikkeussääntöihin

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen ansiopäivärahan määrän porrastamisesta. Lisäksi hallitus esittää, että osa työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista poistettaisiin laista. Ansiopäivärahaoikeutta ei voisi myöskään enää kerryttää palkkatuetussa työssä. 

lakimuutokset-kuva, jossa keltaisella pohjalla valkoinen puheenjohtajan nuija

Hallitus on jo aiemmin antanut eduskunnalle esityksen vuorotteluvapaajärjestelmän purkamisesta, lue lisää uutisesta. Esityksen mukaan vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautettaisiin 1.8.2024 alkaen ja muut käsittelyssä nyt olevat muutokset tulisivat voimaan syyskuussa 2024.  

Ansiopäivärahan määrän porrastaminen

Hallitus on esittänyt ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista: 

  • 80 % tasolle alkuperäisestä kahdeksan työttömyysviikon jälkeen (noin kaksi kuukautta) ja 
  • 75 % tasolle alkuperäisestä 34 työttömyysviikon jälkeen (noin kahdeksan kuukautta). 

Nykyisin työttömyysturvassa ei ole porrastusta ja taso on samansuuruinen koko ansiosidonnaisen enimmäiskeston ajan. 

Muutoksia työssäoloehdon kertymiseen

Ansiopäivärahan työskentelyedellytyksen kertyminen palkkatuetussa työssä on tarkoituksena lopettaa, eli palkkatuella työskentely ei muutoksen jälkeen enää pääsääntöisesti kerryttäisi ansiopäivärahaoikeuteen edellyttävää työssäoloehtoa.  

Nykyisin palkkatuettu työ kerryttää työssäoloehtoa 75 % osuudella. 

Osasta ikään perustuvista poikkeuksista aiotaan luopua

Hallitus ehdottaa muutoksia ikäsidonnaisiin poikkeuksiin: 

  • 57 vuotta täyttäneiden työllistämisvelvoite ollaan poistamassa. Koska velvoitetyötä ei enää järjestettäisi, sen perusteella ei voisi kerätä ansiosidonnaisen työskentelyedellytystä ja velvoitetyöhön perustuva ansiopäivärahan tason suojaus poistuisi. 
  • 58 vuotta täyttäneen päivärahan tason suojaus on poistumassa. Suoja vaikuttaa silloin, kun henkilö on pienipalkkaisessa työssä ja jää uudelleen työttömäksi niin, että päivärahan taso lasketaan uudelleen. 
  • 60 vuotta täyttäneiden mahdollisuus täyttää ansiosidonnaisen työskentelyedellytystä työllistymistä edistävässä palvelussa on poistumassa. Myös tähän liittyvä ansiopäivän tason suojaus poistuisi. 

 

Lisätietoa sekä jo voimaan tulleista että vielä suunnitteilla olevista lakimuutoksista löydät Lakimuutokset 2024 -sivulta. Päivitämme sivua sitä mukaa, kun lakien valmistelu etenee.