Siirry sisältöön

Hallitus esittää työttömyyskassoille uusia tehtäviä

lakimuutokset-kuva, jossa keltaisella pohjalla valkoinen puheenjohtajan nuija

Eduskunta on aloittanut huhtikuussa 2024 työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevan lakimuutoksen käsittelyn. Lakimuutoksen myötä työttömyyskassat voisivat jatkossa tarjota jäsenilleen työllisyyttä tukevia palveluja, kuten tietoa avoimista työpaikoista, neuvonta- ja ohjauspalveluja tai valmennuksia. 

Työttömyyskassojen tarjoamat palvelut eivät korvaisi julkisia työvoima- ja yrityspalveluita, vaan täydentäisivät niitä. Palvelut olisivat kassojen jäsenille täysin vapaaehtoisia. Työttömyyskassat rahoittaisivat uudet palvelut itse ilman julkista rahoitusta. 

Palvelujen tarjoaminen vaatii lakimuutosta, sillä työttömyyskassojen tehtävät on määritelty laissa. Tällä hetkellä lainsäädännössä sallitaan työttömyyskassoille ainoastaan etuuksien maksaminen. 

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan kesällä 2024. Työttömyyskassat tekevät itse päätöksen työllisyyttä tukevien palvelujen mahdollisesta käyttöönotosta ja laajuudesta, jolla niitä jäsenille tarjotaan.