Siirry sisältöön

Lisää lakimuutoksia voimaan

Kevään aikana on toteutettu useita väliaikaisia muutoksia työttömyysturvalakiin. Nyt on myös ehdotetut korotukset sovitellun päivärahan suojaosaan ja liikkuvuusavustukseen hyväksytty.

Hallitus antoi 20.5.2020 eduskunnalle esityksen, joilla työn vastaanottamista tehtäisi entistä kannattavammaksi. Tuon esityksen mukaiset ehdotukset ovat nyt tulleet voimaan 12.6.2020 ja ne ovat voimassa  31.10.2020 asti.

Lisäys 27.10.2020: Lakimuutosten voimassaoloa on jatkettu 31.12.2020 asti.

Sovitellun päivärahan suojaosaa korotetaan

Sovitellun päivärahan suojaosa nousee väliaikaisesti 500 euroon kuukaudessa kun se tähän asti on ollut 300 euroa kuukaudessa. Neljän kalenteriviikon sovittelujaksolla suojaosa nousee 465 euroon nykyisestä 279 eurosta.

Suojaosan korottaminen koskee kaikkia päivärahan saajia eli myös heitä, jotka ovat työllistyneet osa-aikatyössä jo ennen ehdotettua muutosta. Korkeampaa suojaosaa sovelletaan sekä palkkatyöstä saatavaan tuloon että yritystoiminnan tuloon.

Muutosta sovelletaan 1.6.2020-31.12.2020 välillä alkavien hakujaksojen kohdalla. 

Suojaosa tarkoittaa sitä palkanosaa, joka ei vaikuta alentavasti ansiopäivärahaan, kun henkilö on osa-aikatyössä, keikkatyössä, harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa tai on lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä.

Liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytys lyhenee

Liikkuvuusavustusta voidaan väliaikaisesti maksaa kokoaikatyön ajalla silloin, jos henkilön päivittäisen työhön liittyvän työmatkan kesto työn alkaessa ylittää keskimäärin kaksi tuntia nykyisen kolmen tunnin sijasta tai henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia.

Osa-aikatyön perusteella maksettavaan liikkuvuusavustukseen ei ole esitetty muutoksia.

Muutosta sovelletaan 12.6.-31.12.2020 välillä alkavien kokoaikaisten työsuhteiden osalta. 

Lue lisää liikkuvuusavustuksesta täältä. 

Pääset lukemaan alla olevista linkeistä myös  jo aiemmin kevään 2020 aikana covid-19-epidemian vuoksi toteutetut muutokset työttömyysturvalakiin:

Lisää lakimuutoksia voimaan

Työttömyysturvalakiin on esitetty muutoksia