Siirry sisältöön

Hallitus on päättänyt työssäoloehdon euroistamisesta ja muista työllisyystoimista

Työssäoloehdon euroistaminen tarkoittaa sitä, että päivärahaoikeus ei kertyisi enää tehtyjen työtuntien, vaan ansaitun palkan mukaan. Muutoksen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2023 alusta.

Työssäoloehdon euroistamisen jälkeen päivärahaan syntyisi oikeus, jos noin puolen vuoden aikana palkkaa on kertynyt vähintään 844 euroa (vuonna 2021) kuukaudessa. Työskentelykausia ei siis enää seurattaisi viikoittain vaan kuukausittain ja joissain tapauksissa puolen kuun jaksoissa. Tällä hetkellä päivärahaoikeus syntyy, kun vähintään 18 tunnin työviikkoja on kertynyt 26 viikkoa, eli noin puolen vuoden verran.

Pohjoismainen työnhakumalli ja muutoksia omaehtoisia opintoja suorittaville

Pohjoismainen työnhakumalli on tulossa voimaan kevään 2022 aikana ja siihen liittyy uusia velvoitteita työttömille työnhakuun liittyen.

Omaehtoisten opintojen aikana tulee voimaan työnhakuvelvoite. Aiemmin työnhakuvelvoitteet eivät ole koskeneet omaehtoisia opintoja suorittavia, jotka saavat ansiopäivärahaa. Poikkeuksena kuitenkin ovat omaehtoisia opiskeluja tekevät henkilöt, joilta puuttuvat ammatilliset valmiudet. Työnhakuvelvoitteen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2023 alusta alkaen.

Tekijänoikeuskorvaukset eivät vaikuta enää työttömyyspäivärahaan

Hallitus on päättänyt, että tulevaisuudessa tekijänoikeuskorvaukset eivät vähennä työttömyyspäivärahan määrää, eli niitä ei enää sovitella. Aiemmin tekijänoikeuskorvaukset on soviteltu ja ne ovat vaikuttaneet päivärahaan samalla tapaa, kuin palkkatulot.