Etuuksien rahoitus

Työttömyyskassojen toiminnan rahoitus

Työttömyyskassan maksamat etuudet ja niiden hallintokulut rahoitetaan valtion ja työttömyysvakuutusrahaston maksamalla osuudella sekä jäsenten maksamilla jäsenmaksuilla.
Palkansaajakassoilla jäsenmaksujen osuus ansiopäivärahan rahoituksesta on 5,5 prosenttia. Työttömyysvakuutusrahaston varat kerätään palkansaajilta ja työnantajilta perittävillä lakisääteisillä työttömyysvakuutusmaksuilla.

Finanssivalvonta valvoo työttömyyskassojen toimintaa

Finanssivalvonta valvoo työttömyyskassojen toimintaa sekä talouden että menettelytapojen osalta.
Finanssivalvonta muun muassa vahvistaa työttömyyskassojen säännöt sekä vuosittain jäsenmaksut.
Etuusmaksatuksen osalta Finanssivalvonta valvoo menettelytapojen ja käsittelyn lainmukaisuutta.
Finanssivalvonta ei kuitenkaan voi muuttaa yksittäisiä työttömyyskassan antamia päätöksiä, vaan päätöksiin haetaan muutosta valittamalla sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, ja muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen