Kassan hallinto

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan hallintoelimet ovat edustajisto ja hallitus. Työttömyyskassan ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajiston kokous. Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassanjohtaja.

Hallintoelinten tehtävät on kirjattu työttömyyskassan sääntöihin.

Edustajiston jäsenet valitaan vaaleilla. Työttömyyskassan edustajiston kokous valitsee työttömyyskassalle hallituksen

Kassan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta kassan edustajiston valitsemaa jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.