Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa
y-tunnus :0221267-2
PL 100 (käyntiosoite Sörnäisten rantatie 23)
00531 Helsinki

Kassanjohtaja Pasi Koskinen

Rekisterin nimi: Työttömyyskassan Jäsentieto- ja maksurekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työttömyyskassan tehtävänä on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansiopäivärahan ja muiden kassan toimialaan kuuluvien lakisääteisten etuuksien maksaminen ja muut tehtävät jäsenilleen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriä käytetään JHL:n työttömyyskassan jäsenten etuusasioiden hoitamisessa. Maksurekisteriin tallennettujen jäsenten henkilötietoja käytetään ansiopäivärahan, opintososiaalisten etuuksien ja vuorottelukorvauksen maksamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteri sisältää tietoja työttömyyskassan jäsenistä ja jäsenmaksuista, joita tarvitaan jäsenten etuusasioiden hoitamisessa. Maksurekisteri sisältää tietoja jäsenistä, jotka ovat hakeneet ansiopäivärahaa, koulutuspäivärahaa ja muita opintososiaalisia etuuksia ja vuorottelukorvausta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteri saa tietoja hakijan jäsenhakemuksesta ja muista ilmoituksista, edellisestä työttömyyskassasta sekä maksurekisteristä. Lisäksi saadaan tietoja Väestörekisterikeskuksesta.

Maksurekisteriin saadaan tietoja jäsenrekisteristä, työ- ja elinkeinotoimistosta, eläkelaitoksilta, Kelasta, Väestörekisterikeskuksesta, verottajalta ja muilta työttömyyskassoilta ja jäsenen toimittamista hakemuksista ja niiden liitteistä heidän hakiessa työttömyyspäivärahaa, opintososiaalisia etuuksia ja vuorottelukorvausta.

Tietojen säännönmukaiset siirrot

Jäsenrekisterin tietoja luovutetaan jäsenelle itselleen ja työttömyyskassasta eronneelle.
Verottajalle tietoja luovutetaan jäsenmaksujen huomioon ottamiseksi verotuksessa.
Maksurekisteristä luovutetaan jäsentä koskevia tietoja jäsenelle, Finanssivalvonnalle, Eläketurvakeskukselle, Työttömyysvakuutusrahastolle, työ- ja elinkeinoministeriölle ja verottajalle.

Tietoja luovutetaan myös pyynnöstä toiselle työttömyyskassalle, työ- ja elinkeinotoimistolle, työttömyysturva-asiamiehelle, Kelalle, sosiaali- ja terveysministeriölle, vakuutus- ja eläkelaitoksille, verottajalle sosiaalitoimistoille, ulosottoviranomaisille, oppilaitoksille, esitutkintaa suorittaville viranomaisille ja tuomioistuimille.

Työttömyyskassan Jäsentieto- ja maksurekisterin tiedot henkilötasolla

Työttömyyskassan käytössä olevaan maksatusjärjestelmään talletetaan alla olevia tietoja.

Jäsentiedot

 • henkilötunnus
 • nimi (sukunimi, etunimet)
 • osoite, väliaikainen osoite
 • puhelinnumerot
 • sähköpostiosoite
 • kieli
 • työttömyyskassaan liittymispäivä
 • jäsenlaji
 • edellisen (tai edellisten) työttömyyskassan jäsenyysaika ja erosyy
 • jäsenmaksutiedot (aika, summa)

Maksurekisteri

 • työ- ja elinkeinotoimisto
 • ammatti
 • työvoimapoliittisen lausunnon sisältö, lausuntokoodimaksetut päivät/täydet päivät
 • maksetut ajat maksuunpanopäivittäin ja tukilajeittain
 • maksetun/käsitellyn ajanjakson työttömyyslaji
 • tilinumero, jolle työttömyyskassa maksaa henkilön etuuksia
 • perintätiedot
 • lasten syntymäajat tai henkilötunnukset sekä mahdollinen lapsen kuolinpäivä
 • puolison samassa taloudessa asuvien lasten syntymäajat ja henkilötunnukset
 • työssäolotiedot
 • päiväpäivärahan perusteena oleva kuukausipalkka ja päiväpalkka, päivärahan suuruus
 • työttömyyden aikaiset tulot
 • verotiedot
 • maksettujen etuuksien rahoitusosuudet
 • vuosikumulatiedot:
 • annetut myönteiset ja kielteiset päätökset
 • 500 päivän enimmäismaksuajan laskurin tiedot
 • työsuhteet

Säännönmukaiset tietolähteet

 • jäsenen tiedot jäsenrekisteristä ja jäsenen omista ilmoitukset
 • työvoimapoliittiset lausunnot työ- ja elinkeinoministeriöltä päivittäin
 • ennakonpidätystiedot verohallituksesta kerran vuodessa
 • Kelan päätöstietoja

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 • Eläketurvakeskukselle päivä- ja maksuajat
 • Verovirastolle koneellisesti vuosi-ilmoituksella saajakohtaiset erittelyt maksetuista etuuksista ja korjauksista, työttömien korvauspäivistä ja perityistä jäsenmaksuista
 • Finanssivalvonnalle henkilö-, maksu- ja päätöstiedot.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä suoramarkkinointiin