Tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja tietosuojasäännösten ja muun lainsäädännön mukaisesti. EU:n tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen ja asetus koskee kaikkia organisaatioita joiden toimintaan sisältyy henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittely

Mitä tietoja keräämme?

Työttömyyskassat ovat yhteisöjä, jotka hoitaessaan lakisääteisiä tehtäviään käyttävät julkista valtaa ja hoitavat julkista tehtävää.  Keräämme  tietoja jäsenyyteen liittyvissä asioissa sekä etuuksien maksamista varten.

Keräämme henkilötietoja työttömyyskassan jäseniltä ja etuudenhakijoilta sekä työnantajilta, sidosryhmiltä, palveluiden tuottajilta, muilta viranomaisilta ja julkista tehtävää hoitavilta yhteisöiltä. Lisäksi keräämme  viranomaisrekistereistä, joihin työttömyyskassalla on käyttöoikeus.

Keräämme henkilötietoja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen. Pyrimme varmistamaan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden. Etuuksia käsiteltäessä saatamme käsitellä myös arkaluonteisia tietoja.

Työttömyyskassa tiedottaa jäseniä myös kotisivujemme kautta.  Kotisivuillamme on käytössä evästeet. Keräämme analytiikkatietoja sivujemme kävijöistä parantaaksemme sivujen käytettävyyttä. Kotisivujemme kautta kerätyt tiedot ovat:

  • IP-osoite,URL-reitti sivustolla,
  • vierailun ajankohta,
  • vierailun kesto,
  • selaintyyppi ja -versio sekä
  • laitetyyppi.

Mitään tietoja ei yksilöidä ja niitä käytetään vain tilastojen laatimiseen parantaaksemme sivujen käytettävyyttä. Työkaluna on Google Analytics ja sen tietosuojasta saat lisää tietoa ältä.

Omien tietojen tarkistaminen

Jokainen työttömyyskassan jäsen voi tarkistaa helposti omat tietonsa työttömyyskassan sähköisessä asioinnissa eWertti eAsioinnissa. eWertti eAsioinnissa voi lisäksi päivittää yhteystietoja  sekä lähettää kassaan viestin suojatusti.

Lisäohjeita  tarkastuspyynnön tekemiseen löytyy täältä. Kaikilla rekisteröidyillä on oikeus  tarkistaa itseään koskeva tiedot.

Työttömyyskassan rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi Finanssivalvonnalle, Eläketurvakeskukselle, Kansaneläkelaitokselle ja muille viranomaisille, joilla on lain mukaan oikeus saada kassalta tietoja. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä suoramarkkinointiin.

Tietojen säilytys ja turvallisuus

Kaikki rekisteriin talletetut tiedot ovat salassapidettäviä ja niitä käyttävät vain ne henkilöt jotka työssään niitä tarvitsevat ja vain työtehtävien hoitoon.

Tietojärjestelmät, joissa tieto säilytetään, on teknisesti suojattu ja ne sijaitsevat lukitussa ja hyvin valvotussa tilassa. Tietoverkko on suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

Tietojen säilytysajat määritetään kulloinkin voimassa olevien lakien pohjalta ja käsittelyn tarkoitus ja tarve huomioiden

Työttömyyskassan henkilökuntaa koskee vaitiolovelvollisuus lain nojalla.

Tarkemmmat tiedot henkilötietojen käsittelytoimista löytyy alla olevan linkin takaa:
JHL tyottomyyskassan seloste jäsentietojen  käsittelytoimista rekisteröityjen informoimiseksi