Jäsenyys

Työttömyyskassan jäsenyys tuo turvaa työelämän katkoksiin. Työttömyyskassan jäsenenä voit saada ansiopäivärahaa työttömyyden tai lomautuksen kohdatessa. Kassa maksaa jäsenilleen ansiopäivärahaa, liikkuvuusavustusta tai vuorottelukorvausta.

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee valtion, kunnan, kuntayhtymän, seurakunnan, niiden liikelaitoksen tai yhtiön, yleishyödyllisen yhteisön, julkiselle sektorille palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa sekä vastaavilla toimialoilla työskentelevät.

Työttömyyskassan jäsenyydelle ei ole alaikärajaa, mutta työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain 17 vuotta täyttäneille. Alle 17-vuotias ei myöskään voi kerryttää työssäoloehtoa, joten alle 17-vuotias ei käytännössä hyödy kassan jäsenyydestä.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Myös esimerkiksi osa-aikatyössä käyvä tai keikkatyöläinen voi liittyä jäseneksi, mikäli työsuhde on voimassa liittymispäivänä. Liittymispäiväksi luetaan aikaisintaan päivä, kun jäsenhakemuksesi on saapunut työttömyyskassalle. Työttömyyskassan jäseneksi ei voi liittyä, jos olet työtön, kokonaan lomautettu tai palkattomalla vapaalla palkkatyöstäsi.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.