Jäseneksi liittyminen

Jäseneksi voi liittyä työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva alle 68-vuotias palkkatyöntekijä joka työskentelee valtion, kunnan, kuntayhtymän, seurakunnan, niiden liikelaitoksen tai yhtiön, yleishyödyllisen yhteisön, julkiselle sektorille palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa sekä vastaavilla toimialoilla työskentelevät.

Työttömyyskassan yksilöjäsenyys

Työttömyyskassan jäsenyyttä tulee aina hakea kirjallisesti. Useat jäsenistämme ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäseniä, mutta voit liittyä vain Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäseneksi eli yksilöjäseneksi. Työttömyyskassan yksilöjäsenenä vakuutat itsesi työttömyyden varalta, mutta et ole oikeutettu liiton jäsenetuihin.

Jäsenyytesi voi alkaa aikaisintaan jäsenhakemuksesi saapumispäivästä lukien. Edellytyksenä on lisäksi, että maksat jäsenmaksusi liittymispäivästä lukien. Jos maksat jäsenmaksusi myöhemmästä ajankohdasta alkaen, alkaa jäsenyytesi vasta siitä päivästä lukien, josta olet jäsenmaksun maksanut.

Voit liittyä työttömyyskassaan vain ollessasi palkkatyössä. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Työttömyyskassaan ei voi liittyä ollessasi esimerkiksi kokonaan lomautettu tai ollessasi muulla palkattomalla ajalla palkkatyöstäsi. Huomioithan, että omaishoitajana tai perhehoitajana tehty työ ei yleensä ole työsuhteessa tehtyä työtä. Myöskään yrittäjänä toimiva ei voi liittyä palkansaajakassaan. Tarkempia tietoja yrittäjämääritelmästä ja yritystoiminnan vaikutuksesta ansiopäivärahaan löydät täältä.

Jos siirryt kesken vuoden toisesta työttömyyskassasta, joka on perinyt sinulta vuosijäsenmaksua, ole yhteydessä edelliseen työttömyyskassaan mahdollista jäsenmaksun palautusta varten.

Näin haet työttömyyskassan yksilöjäseneksi

Pelkästään Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäseneksi, eli yksilöjäseneksi, voit liittyä täyttämällä työttömyyskassan yksilöjäsenen jäsenhakemuksen ja lähettämällä sen täytettynä työttömyyskassaan. Jos olet jo JHL-liiton opiskelijajäsen ja haluat liittyä myös työttömyyskassaan, ota yhteyttä liiton jäsenpalveluun

Voit lähettää täytetyn jäsenhakemuksen Hakemusliitteet-palvelun kautta suojatulla yhteydellä. Lähetämme sinulle vahvistuskirjeen jäsenyydestäsi ja tiedot jäsenmaksun maksamista varten, kun jäsenhakemuksesi on käsitelty.

Jäsenhakemuksen lähettäminen Hakemusliitteet-palvelun kautta on helppoa:

  1. Tallenna jäsenhakemus koneellesi (ruotsinkielinen jäsenhakemus täältä)
  2. Täytä jäsenhakemus huolellisesti
  3. Lähetä jäsenhakemustiedosto Hakemusliitteet-palvelun kautta. Valitse asiakirjan nimeksi jäsenhakemus. Täältä löydät tarkemmat ohjeet Hakemusliite-palvelun käyttöön.
  4. Saat vahvistuskirjeen jäsenyydestäsi ja tiedot jäsenmaksun maksamisesta, kun jäsenhakemuksesi on käsitelty.

Liity työttömyyskassan yksilöjäseneksi täyttämällä jäsenhakemus! Jos olet jo JHL-liiton opiskelijajäsen, ota yhteyttä liiton jäsenpalveluun.

Voit myös tulostaa ja lähettää jäsenhakemuksen postitse työttömyyskassalle osoitteeseen:

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa
PL 100
00531 HELSINKI

Jos olet jo JHL-liiton ja työttömyyskassan jäsen ja haluat siirtyä pelkästään kassan yksilöjäseneksi, ota yhteyttä JHL-liiton jäsenpalveluun.

Lisätietoja työttömyyskassan jäsenyydestä ja liittymisestä saat työttömyyskassan palvelunumerosta 010 190 300.

Siirtyminen toisesta työttömyyskassasta

Mikäli liityt Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassaan kuukauden kuluessa edellisestä palkansaajakassasta eroamisesta, voidaan hyväksesi lukea edellisessä kassassa keräämäsi jäsenyys- ja työssäoloaika. Yrittäjäkassasta palkansaajakassaan siirtyvälle ei tällaista hyväksi lukemista voida tehdä. Lisätietoja yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtymisen vaikutuksesta ansiopäivärahaan löydät tästä linkistä.

Jos sinut on erotettu edellisestä työttömyyskassasta, päivärahan saamisen edellytyksenä olevat jäsenyys- ja työssäoloehto tulee kerätä alusta lukien uudelleen.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Huolehdithan siis edellisestä kassasta eroamisesta tai voit valtuuttaa jäsenhakemuksessasi liiton tai työttömyyskassan hoitamaan eron puolestasi.

Liittyminen ammattiliiton ja työttömyyskassan jäseneksi

Voit hakea samalla liittymislomakkeella sekä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan että JHL-liiton jäsenyyttä. Hakemuksen täyttäminen on nopeaa ja vaivatonta ja voit tehdä sen joko sähköisesti tai perinteisesti liittymislomakkeen täyttämällä.

Liittymislomakkeen ja lisätietoja liittymisestä löydät JHL-liiton kotisivulta:

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Liittyminen