Jäseneksi liittyminen

Jäseneksi voi liittyä työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva alle 68-vuotias palkkatyöntekijä joka työskentelee valtion, kunnan, kuntayhtymän, seurakunnan, niiden liikelaitoksen tai yhtiön, yleishyödyllisen yhteisön, julkiselle sektorille palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa sekä vastaavilla toimialoilla työskentelevät.

Liittyminen jäseneksi

Työttömyyskassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen olet maksanut jäsenmaksua. Jäsenyys ei kuitenkaan voi alkaa jäsenhakemuksesi saapumispäivää aikaisemmasta päivästä. Työttömyyskassan jäsenyyttä tulee aina hakea kirjallisesti.

Useat jäsenistämme ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäseniä. Voit liittyä myös pelkästään Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassaan yksilöjäseneksi.

Jos siirryt kesken vuoden toisesta työttömyyskassasta, joka on perinyt sinulta vuosijäsenmaksua, ole yhteydessä edelliseen työttömyyskassaan mahdollista jäsenmaksun palautusta varten

Liittyminen ammattiliiton ja työttömyyskassan jäseneksi

Voit hakea samalla liittymislomakkeella sekä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan että JHL-liiton jäsenyyttä. Hakemuksen täyttäminen on nopeaa ja vaivatonta ja voit tehdä sen joko sähköisesti tai perinteisesti liittymislomakkeen täyttämällä.

Liittymislomakkeen ja lisätietoja liittymisestä löydät JHL-liiton kotisivulta:

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Liittyminen

Liittyminen työttömyyskassan yksilöjäseneksi

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan yksilöjäseneksi voit liittyä täyttämällä työttömyyskassan yksilöjäsenen jäsenhakemuksen ja lähettämällä sen täytettynä työttömyyskassaan. Yksilöjäsenenä vakuutat itsesi työttömyyttä varten, mutta et ole oikeutettu liiton jäsenetuihin. Lisätietoja yksilöjäsenyydestä ja liittymisestä saat työttömyyskassan palvelunumerosta 010 190 300.

Siirtyminen toisesta työttömyyskassasta

Mikäli liityt Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassaan kuukauden kuluessa edellisestä palkansaajakassasta eroamisesta, voidaan hyväksesi lukea edellisessä kassassa keräämäsi jäsenyys- ja työssäoloaika. Yrittäjäkassasta palkansaajakassaan siirtyvälle ei tällaista hyväksi lukemista voida tehdä. Lisätietoja yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtymisen vaikutuksesta ansiopäivärahaan löydät tästä linkistä.

Jos sinut on erotettu edellisestä työttömyyskassasta, päivärahan saamisen edellytyksenä oleva jäsenyys- ja työssäoloehto tulee kerätä alusta lukien uudelleen.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Huolehdithan siis edellisestä kassasta eroamisesta tai voit valtuuttaa jäsenhakemuksessasi liiton tai työttömyyskassan hoitamaan eron puolestasi.