Työttömyyskassan jäseneksi liittyminen

Jos olet jo Julkisten ja hyvinvointialojen liiton jäsen, ota silloin yhteyttä kaikissa jäsenasioissa liiton jäsenpalveluun.
Jos haluat liittyä työttömyyskassan lisäksi ammattiliitto JHL:n jäseneksi, sen pääset tekemään liiton liittymissivulla.

kirjastoavustaja ja asiakas

Työttömyyskassan jäsenyyttä voi verrata vakuutuksen ottamiseen. Kassan jäsenenä turvaat toimeentulosi työttömyyden tai lomautuksen varalta.

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee valtion, kunnan, kuntayhtymän, seurakunnan, niiden liikelaitoksen tai yhtiön, yleishyödyllisen yhteisön, julkiselle sektorille palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa sekä vastaavilla toimialoilla työskentelevät.

Työttömyyskassan jäsenyyttä tulee aina hakea kirjallisesti. Useat jäsenistämme ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäseniä, mutta voit liittyä myös vain Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäseneksi eli yksilöjäseneksi. Työttömyyskassan yksilöjäsenenä vakuutat itsesi työttömyyden varalta, mutta et ole oikeutettu liiton jäsenetuihin.

Näin haet työttömyyskassan yksilöjäseneksi

Sähköisen kassan yksilöjäsenhakemuksen täyttäminen on helppoa alla olevasta linkistä. Saat vahvistuskirjeen jäsenyydestäsi ja tiedot jäsenmaksun maksamisesta, kun jäsenhakemuksesi on käsitelty.

Liity tästä työttömyyskassan yksilöjäseneksi

Jäsenhakemuksen lähettäminen onnistuu myös tarvittaessa Hakemusliitteet-palvelun kautta tai postittamalla jäsenhakemus osoitteeseen

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa
PL 100
00531 HELSINKI

Lisätietoja työttömyyskassan jäsenyydestä ja liittymisestä saat työttömyyskassan palvelunumerosta 010 190 300.

Jos haluat liittyä työttömyyskassan lisäksi myös Julkisten ja hyvinvointialojen liittoon, voit hakea helposti jäsenyyttä samalla liittymislomakkeella liiton kotisivulta. Hakemuksen täyttäminen on nopeaa ja vaivatonta.

 • Työttömyyskassan jäsenyys

  Voit liittyä työttömyyskassaan vain ollessasi palkkatyössä. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Et voi liittyä työttömyyskassaan ollessasi esimerkiksi kokonaan lomautettu tai ollessasi muulla palkattomalla ajalla palkkatyöstäsi. Työttömyyskassan jäsenyydelle ei ole  alaikärajaa, mutta huomioithan kuitenkin, että iällä voi olla vaikutusta päivärahaoikeuteen.

  Huomioithan, että päätoimisena yrittäjänä toimiva ei voi liittyä palkansaajakassaan. Usein omaishoitajana tai perhehoitajana tehty työ ei myöskään ole palkansaajan työsuhteessa tehtyä työtä. Tarkempia tietoja yrittäjämääritelmästä ja yritystoiminnan vaikutuksesta ansiopäivärahaan löydät täältä.

  Pelkästään Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäseneksi, eli yksilöjäseneksi, voit liittyä täyttämällä kassan yksilöjäsenen jäsenhakemuksen. Kun jäsenyytesi on vahvistettu, lähetämme sinulle hyväksymisilmoituksen ja tiedot jäsenmaksun maksamista varten. Jos olet jo Julkisten ja hyvinvointialojen liiton ja työttömyyskassan jäsen ja haluat siirtyä pelkästään kassan yksilöjäseneksi, ota yhteyttä JHL-liiton jäsenpalveluun.

  Jäsenyytesi voi alkaa aikaisintaan jäsenhakemuksesi saapumispäivästä lukien. Edellytyksenä on lisäksi, että maksat jäsenmaksusi liittymispäivästä lukien. Jos maksat jäsenmaksusi myöhemmästä ajankohdasta alkaen, alkaa jäsenyytesi vasta siitä päivästä lukien, josta olet jäsenmaksun maksanut.

  Jos haluat liittyä työttömyyskassan lisäksi myös Julkisten ja hyvinvointialojen liittoon, voit hakea helposti jäsenyyttä samalla liittymislomakkeella liiton kotisivulta. Hakemuksen täyttäminen on nopeaa ja vaivatonta.

 • Toisesta työttömyyskassasta siirtyvä jäsen

  Mikäli liityt Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassaan kuukauden kuluessa edellisestä palkansaajakassasta eroamisesta, voidaan hyväksesi lukea edellisessä kassassa kerryttämäsi jäsenyys- ja työssäoloaika. Aiemman jäsenyys- ja työssäoloajan säilytät myös silloin, jos erottuasi meiltä liitytkin kuukauden kuluessa takaisin kassamme jäseneksi. Yrittäjäkassasta palkansaajakassaan siirtyvälle ei tällaista jäsenyys- ja työssäoloajan hyväksi lukemista voida tehdä.

  Jos sinut on erotettu edellisestä työttömyyskassasta, päivärahan saamisen edellytyksenä olevat jäsenyys- ja työssäoloaika tulee kerryttää alusta lukien uudelleen.

  Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Siirtyessäsi kassasta toiseen, huolehdithan siis edellisestä kassasta eroamisesta itse tai voit valtuuttaa jäsenhakemuksessasi liiton tai työttömyyskassan hoitamaan eron puolestasi. Huolehdithan myös että olet maksanut jäsenmaksut edelliseen työttömyyskassaan eropäivään asti ja aloitat maksamaan uuteen kassaan liittymispäivästä alkaen.

  Jos siirryt kesken vuoden toisesta työttömyyskassasta, joka on perinyt sinulta vuosijäsenmaksua, ole yhteydessä edelliseen työttömyyskassaan mahdollista jäsenmaksun palautusta varten.