Jäsenmaksu ja jäsenmaksuvapaus

Jäsenyytesi pysyy voimassa maksamalla jäsenmaksua tai ilmoittamalla jäsenmaksuvapaudesta.

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2019 on 0,38 % ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulostasi tai kassan maksamasta etuudesta. Finanssivalvonta vahvistaa työttömyyskassan jäsenmaksun vuosittain.

Huomioithan, että jäsenmaksu tulee maksaa myös osa-aikatyöstä sekä lyhyistä työpätkistä, vaikka saisitkin samalta ajalta soviteltua päivärahaa. Työttömyyskassalla on oikeus vähentää mahdolliset jäsenmaksurästit etuutta maksettaessa.

Työttömyyskassan sääntöjen mukaan jäsenmaksu tulee maksaa neljän kuukauden kuluessa sen ajankohdan alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu. Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua tai ilmoittanut sääntöjen mukaisesta jäsenmaksuvapaudesta, hänet voidaan erottaa siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut on maksamatta.

Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsen

Mikäli kuulut työttömyyskassan lisäksi myös JHL- tai IAU-liittoon, koostuu jäsenmaksusi liiton jäsenmaksuosuudesta ja työttömyyskassan jäsenmaksuosuudesta. Tarkempia tietoja oman liittosi jäsenmaksusta saat ottamalla yhteyttä liittoon.

Olet vapautettu työttömyyskassan jäsenmaksujen suorittamisesta sen ajan, jolloin sinulla ei ole palkkatuloja etkä saa kassan maksamaa etuutta:

  1. ollessasi äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla;
  2. ollessasi sairauslomalla tai opiskelemassa;
  3. suorittaessasi asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta;
  4. ollessasi työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana, mutta ei ole oikeutettu kassan maksamaan ansiopäivärahaan;
  5. kassan hallituksen hyväksymästä muusta syystä.

Jäsenmaksuvapaudesta tulee aina ilmoittaa kirjallisesti.

Jäsenmaksuihin ja jäsenmaksuvapauteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä omaan liittoosi.

Työttömyyskassan yksilöjäsen      

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan yksilöjäsen maksaa pelkän työttömyyskassan jäsenmaksun. Yksilöjäsenenä sinun tulee huolehtia jäsenmaksun maksamisesta itse. Lähetämmekin alkuvuonna työttömyyskassan yksilöjäsenille postitse viitelistat koko vuodelle ja ohjeet jäsenmaksun maksamiseksi.

Olet vapautettu työttömyyskassan jäsenmaksujen suorittamisesta sen ajan, jolloin sinulla ei ole palkkatuloja etkä saa kassan maksamaa etuutta:

  1. ollessasi äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla;
  2. ollessasi sairauslomalla tai opiskelemassa;
  3. suorittaessasi asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta;
  4. ollessasi työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana, mutta ei ole oikeutettu kassan maksamaan ansiopäivärahaan;
  5. kassan hallituksen hyväksymästä muusta syystä.

Jäsenmaksuvapaudesta tulee aina ilmoittaa kirjallisesti.

Jäsenyyden hoitamiseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä työttömyyskassaan eWertti Nettikassan kautta tai soittamalla puhelinpalveluumme, puh. 010 190 300.

Jäsenyydestä eroaminen​​

Jos haluat päättää jäsenyytesi Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassassa, tulee siitä ilmoittaa aina kirjallisesti. Eroilmoitus toimitetaan omaan liittoosi tai jos olet yksilöjäsen, lähetä eroilmoitus työttömyyskassaan.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.