Jäsenmaksu ja jäsenmaksuvapaus

Jäsenyytesi pysyy voimassa maksamalla jäsenmaksua tai ilmoittamalla jäsenmaksuvapaudesta.

Jos olet JHL liiton sekä kassan jäsen, otathan jäsenyyteen ja jäsenmaksuihin liittyvissä asioissa yhteyttä JHL liiton jäsenpalveluun. (Myös jäsenmaksun perintäsopimukset)

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2020 on 0,33 % ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulostasi tai kassan maksamasta etuudesta. Finanssivalvonta vahvistaa työttömyyskassan jäsenmaksun vuosittain.

Huomioithan, että jäsenmaksu tulee maksaa myös osa-aikatyöstä sekä lyhyistä työpätkistä, vaikka saisitkin samalta ajalta soviteltua päivärahaa. Työttömyyskassalla on oikeus vähentää mahdolliset jäsenmaksurästit etuutta maksettaessa.

Työttömyyskassan sääntöjen mukaan jäsenmaksu tulee maksaa neljän kuukauden kuluessa sen ajankohdan alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu. Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua tai ilmoittanut sääntöjen mukaisesta jäsenmaksuvapaudesta, hänet voidaan erottaa siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut on maksamatta.

Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsen

Mikäli kuulut työttömyyskassan lisäksi myös JHL-liittoon, koostuu jäsenmaksusi liiton jäsenmaksuosuudesta ja työttömyyskassan jäsenmaksuosuudesta. Tarkempia tietoja JHL-liiton jäsenmaksusta saat ottamalla yhteyttä JHL-liittoon.

Mikäli kuulut työttömyyskassan lisäksi johonkin muuhun kuin JHL-liittoon, tulee sinun maksaa jäsenmaksu erikseen työttömyyskassaan (kts. kohta ”Työttömyyskassan yksilöjäsen”) ja omaan ammattiliittoosi. Liiton jäsenmaksuosuuden maksamisesta saat tarkempia tietoja ottamalla yhteyttä omaan liittoosi.

Olet vapautettu työttömyyskassan jäsenmaksujen suorittamisesta sen ajan, jolloin sinulla ei ole palkkatuloja etkä saa kassan maksamaa etuutta:

  1. ollessasi äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla;
  2. ollessasi sairauslomalla tai opiskelemassa;
  3. suorittaessasi asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta;
  4. ollessasi työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana, mutta ei ole oikeutettu kassan maksamaan ansiopäivärahaan;
  5. kassan hallituksen hyväksymästä muusta syystä.

Jos olet IAU:n liiton ja JHL työttömyyskassan yksilöjäsen, hoida kassan jäsenyyttä yksilöjäsenelle annettujen ohjeiden mukaisesti. Liiton jäsenasioissa ota yhteyttä IAU-liittoon.

Työttömyyskassan yksilöjäsen      

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan yksilöjäsen maksaa pelkän työttömyyskassan jäsenmaksun. Yksilöjäsenenä sinun tulee huolehtia jäsenmaksun maksamisesta itse. Lähetämmekin alkuvuonna työttömyyskassan yksilöjäsenille postitse viitelistat koko vuodelle ja ohjeet jäsenmaksun maksamiseksi.

Yksilöjäsenet voivat olla jäsenyyteen tai jäsenmaksuihin liittyvissä asioissa yhteydessä kassaan eWertti Nettikassan kautta tai soittamalla puhelinpalveluumme, puh. 010 190 300. 

Yksilöjäsenten jäsenmaksuvapautus tulee ilmoittaa työttömyyskassaan kirjallisesti eWertti Nettikassan kautta tai postitse.

Olet vapautettu työttömyyskassan jäsenmaksujen suorittamisesta sen ajan, jolloin sinulla ei ole palkkatuloja etkä saa kassan maksamaa etuutta:

  1. ollessasi äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla;
  2. ollessasi sairauslomalla tai opiskelemassa;
  3. suorittaessasi asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta;
  4. ollessasi työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana, mutta ei ole oikeutettu kassan maksamaan ansiopäivärahaan;
  5. kassan hallituksen hyväksymästä muusta syystä.

Jäsenyydestä eroaminen​​

Jos haluat päättää jäsenyytesi Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassassa, tulee siitä ilmoittaa aina kirjallisesti. Eroilmoitus toimitetaan omaan liittoosi tai jos olet yksilöjäsen, lähetä eroilmoitus työttömyyskassaan.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.