Muutokset jäsenyydessä

Jos olet jo Julkisten ja hyvinvointialojen liiton jäsen, ota silloin yhteyttä kaikissa jäsenasioissa liiton jäsenpalveluun.

koulunkäynninohjaaja ja oppilas

Jos olet jäsen vain  työttömyyskassassa,

tulee sinun ilmoittaa kaikista jäsenyyteen liittyvistä muutoksista suoraan kassalle. Muutokset voit helposti ilmoittaa suojatusti sähköisen Ewertti eAsioinnin kautta. Muutoksia jäsenyydessä ovat mm. eläkkeelle siirtyminen, päätoimisen yritystoiminnan aloittaminen ja kassan jäsenyydestä eroaminen.

Yksilöjäsenen eroaminen kassasta tulee ilmoittaa kirjallisesti joko sähköisellä eroilmoituksella tai viestillä Ewertti eAsioinnin kautta.

Jos olet Julkisten ja hyvinvointialojen liiton sekä työttömyyskassan jäsen,

tulee kaikista muutoksista jäsenyydessäsi ilmoittaa liiton jäsenpalveluun.

Yrittäjille ja palkansaajille on olemassa omat erilliset työttömyyskassat. Päätoimisesti yritystoiminnassa työllistyvä ei voi olla palkansaajakassan jäsenenä kuin tietyn jälkisuoja-ajan. Lisätietoja yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtymisen vaikutuksesta ansiopäivärahaan löydät kassan nettisivuilta.