Muutokset jäsenyydessä

Jos olet jo Julkisten ja hyvinvointialojen liiton jäsen tai haluat liittyä myös liiton jäseneksi, ota silloin yhteyttä kaikissa jäsenasioissa liiton jäsenpalveluun.

koulunkäynninohjaaja ja oppilas

Jos olet jäsen vain Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassassa, tulee sinun ilmoittaa kaikista jäsenyyteen liittyvistä muutoksista suoraan kassalle. Muutokset voit helposti ilmoittaa suojatusti sähköisen Ewertti eAsioinnin kautta.

Muutoksia jäsenyydessä ovat mm. eläkkeelle siirtyminen, päätoimisen yritystoiminnan aloittaminen ja kassan jäsenyydestä eroaminen. Eroaminen kassasta tulee ilmoittaa kirjallisesti.

Yrittäjille ja palkansaajille on olemassa omat erilliset työttömyyskassat. Päätoimisesti yritystoiminnassa työllistyvä ei voi olla palkansaajakassan jäsenenä kuin tietyn jälkisuoja-ajan. Lisätietoja yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtymisen vaikutuksesta ansiopäivärahaan löydät kassan nettisivuilta.

Jos olet jäsen työttömyyskassan lisäksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitossa, tulee kaikista muutoksista jäsenyydessäsi ilmoittaa liiton jäsenpalveluun.