Siirry sisältöön

Käsittelytilanne 27.2.2023

Hakemusten käsittelyä jatkettiin myös viime viikonloppuna. Tällä hetkellä käsittelemme kokonaan työttömien jatkohakemuksista 25.2.2023 saapuneita hakemuksia ja 6.2.2023 saapuneita soviteltavia jatkohakemuksia.

Saimme viikonlopun aikana käsiteltyä satoja soviteltavia jatkohakemuksia. Käsittelytilannepalvelu ei viikonloppuisin välttämättä kerro todenmukaista käsittelytilannetta. Tämä johtuu siitä, että kaikkia saapumispäivän hakemuksia ei viikonlopun aikana saada käsiteltyä, koska joissain tapauksissa joudumme olemaan yhteydessä palkanlaskijaan tai toiseen viranomaiseen. Näihin yhteydenottoihin tai selvityspyyntöihin emme yleensä viikonlopun aikana saa vastauksia. 

Seuraa hakemuksesi käsittelyä Ewertti eAsioinnissa

Ewertti eAsioinnin Tilannetiedot-välilehdellä voit seurata hakemuksesi käsittelytilannetta. Tilannetiedoista löydät myös päätökset ja maksuilmoitukset. Hakemuksen käsittelytilanteesta näet heti, kun hakemuksesi on käsitelty. Päätös ja maksuilmoitus tulevat pienellä viiveellä näkyviin palveluun.  Lue lisää maksuaikatauluista, -ilmoituksista ja päätöksistä.  

Hakemusten lainmukaiset käsittelyajat

Työttömyysturvalaki määrittelee työttömyysetuushakemuksille ajan, jonka puitteissa hakemukset tulee käsitellä. Hakemukset tulee käsitellä ilman aiheetonta viivytystä ja päätös tulee antaa viimeistään kolmantenakymmenentenä kalenteripäivänä siitä, kun hakemus on saapunut työttömyyskassaan. Sama käsittelyaika koskee kaikkia hakemustyyppejä.

Jos emme ole saaneet hakemuksen kanssa samaan aikaan kaikkia hakemuksen käsittelyssä tarvittavia tietoja (esimerkiksi lausuntoja), emme välttämättä voi antaa päätöstä 30 päivän määräajassa. Kun olemme saaneet kaikki tarvittavat tiedot, meidän tulee antaa päätös viimeistään neljäntenätoista kalenteripäivänä siitä päivämäärästä, jolloin meillä on ollut käytettävissä kaikki hakemuksen käsittelyssä tarvittavat tiedot.