Siirry sisältöön

Kassa käyttää tarvittaessa ansiopäivärahan ennakkomaksua

JHL työttömyyskassa ottaa käyttöönsä päivärahan ennakkomaksun, jotta jäsenemme voivat käsittelytilanteen mahdollisesti pitkittyessä saada osan ansiopäivärahastaan jo ennen päivärahahakemuksen varsinaista käsittelyä.

Ennakkomaksua voidaan maksaa silloin kun ensimmäisen hakemuksen käsittely on pitkittynyt eikä hakemusta ole vielä otettu käsittelyyn. Kassa päättää sen maksamisesta eikä ennakkomaksua tarvitse erikseen pyytää.

Ennakkomaksu on peruspäivärahan suuruinen ilman lapsikorotuksia eli 33,66 euroa /pv. Ennakkomaksun osuus vähennetään myöhemmin maksettavasta päivärahasta.

Kenelle ennakkomaksua maksetaan?

Ennakkomaksua voivat saada käsittelytilanteen pitkittyessä kokoaikatyöstä kokonaan työttömäksi tai lomautetuksi jääneet ansiopäivärahan hakijat, joiden ensimmäistä hakemusta ei ole vielä otettu käsittelyyn. Työttömyyskassa saa tulorekisterin kautta tiedon siitä onko työttömyyttä edeltänyt työsuhde ollut kokoaikainen vai osa-aikainen.

Lyhennetylle työviikolle- tai työpäivälle lomautetut, osa-aikatyötä tekevät tai muuten soviteltavaa tuloa saavat sen sijaan eivät ennakkomaksua voi saada. Päivärahan hakijan tulee lisäksi täyttää tietyt edellytykset mm. TE-toimiston tulee olla antanut maksamista varten esteetön lausunto, henkilön jäsenyyden kassassa tulee olla kunnossa,  ei saa muita sosiaalietuuksia, hakijalla ei ole perintöjä esim. Kelalta tai ulosotosta ja hakemus on tullut sähköisesti eWertti Nettikassan kautta.

Ennakkomaksua ei haeta erikseen vaan työttömyyskassa päättää sen maksamisesta.

Hakemuksen käsitteleminen

Varsinainen päivärahahakemus käsitellään sen saapumispäivän mukaan määräytyvässä käsittelyvuorossa ja ennakkona maksettu osuus vähennetään tästä myöhemmin maksettavasta päivärahasta. Jos päivärahan käsittelyn yhteydessä käy ilmi, että hakijalla ei ollut lainkaan oikeutta päivärahaan tai ennakkomaksua on maksettu liikaa, se peritään takaisin.

Hakijalle ei anneta päätöstä ennakkomaksusta, eikä siihen voi hakea muutosta. Ennakkomaksun maksamisesta lähetetään hakijalle sähköinen kirje, jonka voi käydä lukemassa eWertti Nettikassassa. Maksuilmoitus on myös nähtävissä eWertti Nettikassassa. Mikäli henkilö ei ole antanut lupaa sähköisille kirjeille ja maksuilmoituksille, saa hän tiedon ennakkomaksun maksamisesta postitse kotiinsa.

Varsinaisesta hakemuksesta sen sijaan aina annetaan päätös ja siihen saa hakea muutosta.