Siirry sisältöön

Kassa ottaa tänäkin kesänä tarvittaessa käyttöön ansiopäivärahan ennakkomaksun

Ennakkomaksua voidaan maksaa silloin, kun ensimmäisen hakemuksen käsittely on pitkittynyt eikä hakemusta ole vielä otettu käsittelyyn. Kassa päättää sen maksamisesta eikä ennakkomaksua tarvitse erikseen pyytää.

 

Hakemusmäärät nousevat huomattavasti kesän aikana, mikä saattaa johtaa normaalia pidempään käsittelyaikaan. JHL työttömyyskassa ottaa käyttöönsä päivärahan ennakkomaksun, jotta jäsenemme voivat käsittelytilanteen mahdollisesti pitkittyessä saada osan ansiopäivärahastaan jo ennen päivärahahakemuksen varsinaista käsittelyä.

Ennakkomaksua voidaan maksaa silloin, kun ensimmäisen hakemuksen käsittely on pitkittynyt eikä hakemusta ole vielä otettu käsittelyyn. Kassa päättää sen maksamisesta eikä ennakkomaksua tarvitse erikseen pyytää.

Ennakkomaksu on peruspäivärahan suuruinen ilman lapsikorotuksia eli 34,50 euroa /pv. Ennakkomaksun osuus vähennetään myöhemmin maksettavasta päivärahasta.

Kenelle ennakkomaksua maksetaan?

Ennakkomaksua voivat saada käsittelytilanteen pitkittyessä hakijat, joiden ensimmäistä hakemusta ei ole vielä otettu käsittelyyn.

Ennakkomaksua voidaan maksaa kokonaan työttömille tai lomautetuille. Ennakkomaksu voidaan myös maksaa tilanteissa, jolloin hakujaksolle osuvat työtulot jäävät alle ansiopäivärahan suojaosuuden (300 euroa bruttona/kuukaudessa tai 279 euroa bruttona /neljän viikon jaksolla) tai hakujaksolle osuu sosiaalietuuksia, jotka eivät kuitenkaan estä varsinaisen päivärahan maksamista.

Päivärahan hakijan tulee lisäksi täyttää tietyt edellytykset, muun muassa

  • TE-toimiston tulee olla antanut maksamista varten esteetön lausunto
  • Kassan jäsenyys tulee olla kunnossa
  • Ei saa olla päivärahan maksua estävää sosiaalietuutta
  • Ei saa olla perintöjä esim. Kelalta tai ulosotosta
  • Hakemus on tullut sähköisesti eWertti Nettikassan kautta.

Ennakkomaksua maksettaessa huomioimme myös mahdollisen omavastuuajan asettamisen, jolloin ennakkomaksua ei makseta ensimmäiseltä viideltä arkipäivältä.

Ennakkomaksua ei haeta erikseen vaan työttömyyskassa päättää sen maksamisesta.

Hakemuksen käsitteleminen

Varsinainen päivärahahakemus käsitellään sen saapumispäivän mukaan määräytyvässä käsittelyvuorossa ja ennakkona maksettu osuus vähennetään tästä myöhemmin maksettavasta päivärahasta. Jos päivärahan käsittelyn yhteydessä käy ilmi, että hakijalla ei ollut lainkaan oikeutta päivärahaan tai ennakkomaksua on maksettu liikaa, se peritään takaisin.

Hakijalle ei anneta päätöstä ennakkomaksusta, eikä siihen voi hakea muutosta. Ennakkomaksun maksamisesta lähetetään hakijalle sähköinen kirje, jonka voi käydä lukemassa eWertti Nettikassassa. Maksuilmoitus on myös nähtävissä eWertti Nettikassassa. Mikäli henkilö ei ole antanut lupaa sähköisille kirjeille ja maksuilmoituksille, saa hän tiedon ennakkomaksun maksamisesta postitse kotiinsa.

Varsinaisesta hakemuksesta sen sijaan aina annetaan päätös ja siihen saa hakea muutosta.