Siirry sisältöön

Kassa voi tarvittaessa maksaa osan päivärahasta ennakkona

Ennakkomaksua voidaan maksaa silloin, kun ensimmäisen hakemuksen käsittely on pitkittynyt eikä hakemusta ole vielä otettu käsittelyyn. Ennakkomaksua voi pyytää Ewertti eAsioinnissa hakemuksen täyttämisen yhteydessä. Kassa päättää sen maksamisesta.

Hakemusmäärät nousevat huomattavasti kesän aikana, mikä saattaa johtaa normaalia pidempään käsittelyaikaan. JHL työttömyyskassa ottaa tarvittaessa käyttöönsä päivärahan ennakkomaksun, jotta jäsenemme voivat käsittelytilanteen mahdollisesti pitkittyessä saada osan ansiopäivärahastaan jo ennen päivärahahakemuksen varsinaista käsittelyä. Ennakkomaksua voidaan maksaa aikaisintaan noin viikon kuluttua ennakkomaksun pyytämisestä. 

Ennakkomaksun hakeminen

Ennakkomaksua voidaan maksaa silloin, kun käsittelyajat ovat pidentyneet eikä hakemusta ole vielä otettu käsittelyyn. Korona-ajan poikkeuslainsäädäntö ei ole enää voimassa, joten aiemmista kesistä poiketen hakijan tulee nyt voimassa olevan lain mukaan itse pyytää ennakkomaksua. Ennakkomaksua voi pyytää Ewertti eAsioinnissa hakemuksen täyttämisen yhteydessä. Kassa päättää sen maksamisesta. Ennakkomaksu ei koske soviteltavia eikä jatkohakemuksia.  

Ennakkomaksu on peruspäivärahan suuruinen ilman lapsikorotuksia eli 37,21 euroa /pv. Ennakkomaksun osuus vähennetään myöhemmin maksettavasta päivärahasta. Ennakkomaksu on veronalaista tuloa, eli työttömyyskassa toimittaa siitä ennakonpidätyksen. Tarkistathan, että ennakonpidätystietosi ovat Ewertti eAsioinnissa ajan tasalla. Verokortin etuutta varten voit tarvittaessa tilata Verohallinnon OmaVero-palvelun kautta. 

Hakijalle ei anneta päätöstä ennakkomaksusta, eikä siihen voi hakea muutosta. Jos ennakkomaksun maksamisen edellytykset eivät täyty, siitä ei lähetetä erillistä ilmoitusta. Tällöin hakemus käsitellään normaalisti saapumispäivän mukaisessa käsittelyjärjestyksessä. 

Kenelle ennakkomaksua maksetaan?

Ennakkomaksua voidaan maksaa kokonaan työttömille tai lomautetuille. Sitä voivat saada käsittelytilanteen pitkittyessä hakijat, joiden ensimmäistä hakemusta ei ole vielä otettu käsittelyyn. 

Päivärahan hakijan tulee lisäksi täyttää tietyt edellytykset, muun muassa 

  • TE-toimiston tulee olla antanut maksamista varten esteetön lausunto 
  • Kassan jäsenyyden tulee olla kunnossa 
  • Ei saa olla avointa perintää ulosottoon, Kelalle tai sosiaalitoimelle 
  • Hakemus on tullut sähköisesti Ewertti eAsioinnin kautta ja hakija on itse pyytänyt hakemuksen yhteydessä ennakkomaksua valitsemalla Ennakkomaksupyyntö-kohdassa Kyllä-vaihtoehdon. Huom: ennakkomaksu ei koske soviteltavia eikä jatkohakemuksia

Ennakkomaksua maksettaessa järjestelmä huomioi myös mahdollisen omavastuuajan asettamisen, jolloin ennakkomaksua ei makseta ensimmäiseltä viideltä arkipäivältä. Jos omavastuuta ei olisi kuulunut ottaa, maksetaan päiväraha siltä ajalta varsinaisen maksun yhteydessä. Ennakkomaksussa tätä asiaa ei kuitenkaan voida tutkia. 

Hakemuksen käsitteleminen

Varsinainen päivärahahakemus käsitellään sen saapumispäivän mukaan määräytyvässä käsittelyvuorossa ja ennakkona maksettu osuus vähennetään tästä myöhemmin maksettavasta päivärahasta. Jos päivärahan käsittelyn yhteydessä käy ilmi, että hakijalla ei ollut lainkaan oikeutta päivärahaan tai ennakkomaksu on maksettu liian suurena, liikaa maksettu osuus tai koko ennakkomaksu peritään takaisin. 

Hakijalle ei anneta päätöstä ennakkomaksusta, eikä siihen voi hakea muutosta. Varsinaisesta hakemuksesta sen sijaan aina annetaan päätös ja siihen saa hakea muutosta.

Ennakkomaksun maksamisesta lähetetään ilmoitus tekstiviestillä tai postitse, hakijan itse määrittelemien viestintäasetusten mukaisesti. Maksuilmoitus on myös nähtävissä Ewertti eAsioinnissa. Mikäli henkilö ei ole antanut lupaa sähköisille kirjeille ja maksuilmoituksille, saa hän tiedon ennakkomaksun maksamisesta postitse kotiinsa. Jos ennakkomaksun maksamisen edellytykset eivät täyty, siitä ei lähetetä erillistä ilmoitusta. Tällöin hakemus käsitellään normaalisti saapumispäivän mukaisessa käsittelyjärjestyksessä.