Siirry sisältöön

Koronakriisi kasvatti ansiopäivärahahakemusten määrää merkittävästi

Uusien ansiopäivärahahakemusten määrä on kääntynyt laskuun.

JHL Työttömyyskassaan saapuneiden hakemusten määrä lähti merkittävään kasvuun maaliskuun lopulla. Kriisiajan tutkimuksessa hakijat antoivat hakemusmäärien kasvusta aiheutuneista haasteista huolimatta työttömyyskassan palveluista hyvän arvosanan. Kiitokset hyvästä suorituksesta kuuluvat ennen kaikkea kassan henkilökunnalle.

Koronakriisin aikana määräaikaisia lakimuutoksia on tullut voimaan tiheään tahtiin, mikä on tuonut sekin oman haasteensa. Lakien käytännön soveltamiseen on kyetty hyvin huolimatta kiireellisestä aikataulusta.

JHL Työttömyyskassassa otettiin käyttöön päivärahan ennakkomaksu kesäkuun lopussa. Olemmekin päässeet hyödyntämään ennakkomaksua 1 766 hakijan kohdalla (tilasto ajalta 29.6. – 31.7.2020). Ennakkomaksun käyttöönottoon on oltu tyytyväisiä.

Uusia hakemuksia olemme saaneet postitse ja asiointipalvelun kautta huhti- ja kesäkuun välillä jopa 211 % enemmän kuin vuonna 2019 samana ajankohtana.

TE-toimistojen antamia esteettömiä työvoimapoliittisia lausuntoja olemme saaneet maaliskuun 23. päivän jälkeen 25 127 kappaletta (tilanne 26.7.2020). Ennuste näyttäisi rauhallisemmalta uusien hakijoiden kohdalla, sillä työvoimapoliittisia lausuntoja on saapunut kassalle huomattavasti vähemmän viime viikkoina kuin keväällä ja alkukesästä.

Saapuneet uudet hakemukset 2019 2020 Kasvu prosentteina
Maaliskuu 934 1304 +39,61 %
Huhtikuu 978 3752 +283,64 %
Toukokuu 1070 4093 +282,52 %
Kesäkuu 2162 5257 +143,15 %
Heinäkuu 2482 4192 +68,89 %
Yhteensä 7626 18 598 +143,87 %
Saapuneet kaikki hakemukset 2019 2020 Kasvu prosentteina
Maaliskuu 14 324 15 520 +8,35 %
Huhtikuu 14 161 16 209 +14,46 %
Toukokuu 13 543 19 441 +43,55 %
Kesäkuu 16 508 22 458 +36,04 %
Heinäkuu 19 238 21 239 +10,40 %
Yhteensä 77 774 94 867 +21,97 %