Siirry sisältöön

Miksi edellisessä kuussa tekemäni työn palkka on vaikuttanut päivärahaani vaikka olen ollut kokonaan työtön hakemallani ajalla?

Osa-aikaiseen palkkatyöhön tai enintään kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön työllistyvän henkilön palkkatulo sovitellaan sen sovittelujakson tulona kun se maksetaan. Sillä ei siis ole merkitystä milloin työ on tehty tai onko henkilö ollut sinä ajankohtana työttömänä ja hakenut päivärahaa, vaan merkitystä on ainoastaan sillä milloin palkka maksetaan.

Myös osa-aikatyöstä ansaitut lomarahat ja lomakorvaukset sovitellaan niiden maksupäivän mukaan niiden maksuajankohdan mukaisella sovittelujaksolla, vaikka lomat olisi ansaittu sellaisella ajalla jolloin henkilö ei ole ollut oikeutettu päivärahaan.