Siirry sisältöön

Miksi olen saanut vain peruspäivärahan suuruisen (33,78 euroa päivässä) maksun ensimmäisestä päivärahahakemuksestani?

Työttömyyskassa on ottanut käyttöönsä päivärahan ennakkomaksun, jota voidaan maksaa silloin kun ensimmäisen hakemuksen käsittelyaika on pitkittynyt, eikä hakemusta ole vielä otettu käsittelyyn. Ennakkomaksu on peruspäivärahan suuruinen ilman lapsikorotuksia eli 33,78 euroa /päivä.

Päivärahan hakijalle ei anneta päätöstä ennakkomaksusta, eikä siihen voi hakea muutosta. Ennakkomaksun maksamisesta lähetetään hakijalle sähköinen kirje, jonka voi käydä lukemassa eWertti Nettikassassa. Maksuilmoitus on myös nähtävissä eWertti Nettikassassa. Mikäli henkilö ei ole antanut lupaa sähköisille kirjeille ja maksuilmoituksille, saa hän tiedon ennakkomaksun maksamisesta postitse kotiinsa.

Varsinaisesta hakemuksesta sen sijaan aina annetaan päätös ja siihen saa hakea muutosta.

Varsinainen päivärahahakemus käsitellään sen saapumispäivän mukaan määräytyvässä käsittelyvuorossa ja ennakkona maksettu osuus vähennetään tästä myöhemmin maksettavasta päivärahasta. Jos päivärahan käsittelyn yhteydessä käy ilmi, että hakijalla ei ollut lainkaan oikeutta päivärahaan tai ennakkomaksua on maksettu liikaa, se peritään takaisin.

Lisätietoja ennakkomaksun edellytyksistä löydät ennakkomaksu-uutisesta.