Siirry sisältöön

Miksi olen saanut vain peruspäivärahan suuruisen maksun ensimmäisestä päivärahahakemuksestani?

Työttömyyskassa on ottanut käyttöönsä päivärahan ennakkomaksun, jota voidaan maksaa silloin kun ensimmäisen hakemuksen käsittelyaika on pitkittynyt, eikä hakemusta ole vielä otettu käsittelyyn. Ennakkomaksu on peruspäivärahan suuruinen ilman lapsikorotuksia eli 37,21 e /päivä.

Ennakkomaksun maksamisesta lähetetään ilmoitus tekstiviestillä tai postitse, hakijan itse määrittelemien viestintäasetusten mukaisesti. Maksuilmoitus on myös nähtävissä Ewertti eAsioinnissa. Mikäli henkilö ei ole antanut lupaa sähköisille kirjeille ja maksuilmoituksille, saa hän tiedon ennakkomaksun maksamisesta postitse kotiinsa. Jos ennakkomaksun maksamisen edellytykset eivät täyty, siitä ei lähetetä erillistä ilmoitusta. Tällöin hakemus käsitellään normaalisti saapumispäivän mukaisessa käsittelyjärjestyksessä. 

Varsinaisesta hakemuksesta sen sijaan aina annetaan päätös ja siihen saa hakea muutosta.

Varsinainen päivärahahakemus käsitellään sen saapumispäivän mukaan määräytyvässä käsittelyvuorossa ja ennakkona maksettu osuus vähennetään tästä myöhemmin maksettavasta päivärahasta. Jos päivärahan käsittelyn yhteydessä käy ilmi, että hakijalla ei ollut lainkaan oikeutta päivärahaan tai ennakkomaksua on maksettu liikaa, se peritään takaisin.

Lisätietoja ennakkomaksun edellytyksistä ja pyytämisestä löydät ennakkomaksu-uutisesta.