Siirry sisältöön

Milloin ansiopäivärahani on maksussa?

Ensimmäisen hakemuksen käsittelyaika on noin kolme viikkoa hakemuksen saapumisesta. Kokonaan työttömän postitse saapuneen jatkohakemuksen käsittelyaika on noin yksi viikko. Sähköisesti Ewertti eAsioinnin kautta saapuneet jatkohakemukset, joissa ei ole ilmoitettuja muutoksia tai tilanne ei ole muuttunut edellisestä hakujaksosta, ovat maksussa jo muutamassa päivässä.

Jatkohakemukset, joissa on muutoksia, tai sovitellun päivärahan jatkohakemus on maksussa yleensä noin viikon kuluttua, jos hakemuksen käsittelyssä mahdollisesti tarvittavat liitteet ovat työttömyyskassassa.

Hakemusten käsittelyaikaan vaikuttaa kuitenkin aina se, kuinka paljon hakemuksia kassaan samanaikaisesti saapuu. Esimerkiksi kuun alussa sovitellun päivärahan hakemuksia tulee huomattavasti enemmän kuin loppukuusta, joten käsittelyaika voi olla alkukuusta pidempi.