Siirry sisältöön

Minkälainen työ täyttää aktiivimallin mukaiset edellytykset?

Aktiivimallin mukaisen aktiivisuuden edellytyksen voi täyttää sellaisella työllä, joka voitaisiin myös hyväksyä työssäoloehdon täyttäväksi työksi. Työstä maksettavan palkan tulee olla työehtosopimuksen mukaista tai jollei työehtosopimusta ole, kokoaikatyön palkan tulee olla vähintään 1189 euroa/kk vuonna 2018 (6,91 €/tunti). Työn tulee myös olla vakuutuksenalaista, eli vaadittavat sosiaaliturvamaksut ja verot tulee olla suoritettuna asianmukaisesti. Työajan on myös yleensä oltava työnantajan valvottavissa (tästä on joitain poikkeuksia, esim. kotityöntekijät).

Ajallisesti työtä vaaditaan seurantajakson aikana vähintään yhden työssäoloehtoon hyväksyttävän työviikon tuntimäärän verran, mutta tunteja ei tarvitse tehdä saman viikon aikana. Tuntimäärä voi kertyä ripotellen aktiivisuuden seurantajakson ajalla.

  • Pääsääntöisesti 18 tuntia riittää täyttämään aktiivisuusedellytyksen.
  • Työaikajärjestelyiltään poikkeavilla aloilla, esim. opettajilla edellytys voi täyttyä jo alle 18 tunnilla.
  • Työtunteja ei tarvitse tehdä yhden kalenteriviikon aikana, vaan tuntimäärä voi kertyä ripotellen seurantajakson aikana.

Talkootyöllä ei voi täyttää aktiivisuusedellytystä, koska talkootyöstä ei makseta palkkaa.