Siirry sisältöön

Minut määrättiin karanteeniin. Mitä minun tulee ilmoittaa hakemuksessani?

Jos sinulla on todettu yleisvaarallinen tartuntatauti tai sinun voidaan perustellusti olettaa altistuneen sellaiselle, voidaan sinut taudin leviämisen estämiseksi määrätä karanteeniin.

Karanteeni kokonaan työttömällä

Jos sinut määrätään karanteeniin, jatka tällöin päivärahan hakemista normaalisti. Kokonaan työtön ei voi saada tartuntatautipäivärahaa, koska hänelle ei synny ansionmenetystä vaan kokonaan työttömän sairastuessa tai altistuessa ansiopäivärahan maksaminen jatkuu.

Kuitenkin jos työtön on itse sairastunut ja sairaus kestää yli sairauspäivärahan omavastuuajan, hän voi hakea omavastuuajan jälkeen sairauspäivärahaa.

Merkitse siis hakemukseen jos olet sairas. Ilmoita hakemuksessa myös jos haet sairauspäivärahaa. Mahdollinen sairauspäivärahan saaminen estää ansiopäivärahan maksamisen.

Karanteeni työtä tekevällä

Koronavirus voi vaikuttaa työntekoosi joko siten, että itse sairastut siihen tai altistumisen kautta, jolloin sinut voidaan määrätä karanteeniin. Tällöin jos sinulle syntyy ansionmenetystä, on sinulla oikeus saada tartuntatautipäivärahaa Kelalta.

Myös jos osa-aikatyötä tekevä päivärahan hakija sairastuu tai määrätään karanteeniin, hän voi hakea ansionmenetyksen ajalta tartuntatautipäivärahaa.

Ilmoita hakemuksen lisätiedoissa, mikäli saat tai haet tartuntatautipäivärahaa. Tartuntatautipäiväraha on ansiopäivärahasta vähennettävä etuus. Jos saat kuitenkin karanteenin ajalta normaalisti palkkaa (=ei ansionmenetystä), ilmoita hakemuksessa kuten muulloinkin työssä ja työtuntisi palkanmaksua vastaavasti.

Karanteeni Te-palvelun, työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun aikana

Jos olet esimerkiksi työnhakuvalmennuksessa, työkokeilussa, uravalmennuksessa tai osallistut kuntouttavaan työtoimintaan ja sinut määrätään karanteeniin etkä näin ollen pääse osallistumaan TE-palveluusi, merkitse tällöin hakemukseen päivien kohdalle ”työtön”. Ilmoita työttömyyskassalle hakemuksen lisätiedoilla, miksi et ole osallistunut palveluun. Esim.: Karanteenissa koronan takia (ilmoita myös karanteeniaika) / työkokeilupaikka on suljettu koronan takia.

Jos palvelu on keskeytynyt esimerkiksi työkokeilupaikan sulkemisen takia, voimme maksaa päivärahaa palvelun keskeytymisen ajalta lausuntojen mukaan korotettuna, mutta kulukorvausta ei makseta, koska et ole osallistunut palveluun.

Työvoimakoulutuksessa ja omaehtoisessa opiskelussa olevien ei tarvitse merkitä hakemukseen poissaoloja:

Työvoimakoulutuksessa oleville maksetaan kulukorvaus normaalisti, mikäli koulutusta ei ole täysin lopetettu. Ainoastaan loma-ajat tulee ilmoittaa hakemuksessa.

Omaehtoisessa opiskelussa oleville ei makseta kulukorvausta, joten poissaoloja ei ole tarvinnut aiemminkaan selvittää työttömyyskassalle. Ilmoita työttömyyskassalle ainoastaan silloin, jos omaehtoinen opiskelusi on päättynyt kokonaan.