Siirry sisältöön

Mitä teen jos minut lomautetaan koronan johdosta

Jos sinut määrätään pois ansiotyöstä sen vuoksi, että työnteko työpaikallasi on estynyt vaikka itse et olisikaan sairastunut tai altistunut koronavirukselle eikä  työnantajallasi ole tarjota korvaavaa työtä tai etätyötä, voidaan sinut lomauttaa. Myös koronapandemian aiheuttama taloudellinen tilanne voi johtaa lomautuksiin.

Lomautuksen ajalta voit hakea ansiopäivärahaa. Kun saat lomautusilmoituksen niin toimi seuraavien ohjeiden mukaan:

 • 1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi
  • tämä tulee tehdä viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Päivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta, kun olet työnhakijana.
  • ilmoitathan TE-toimistolle, mikäli sinulla on yritystoimintaa, omistat metsä- tai maatilaa, toimit omais- tai perhehoitajana, opiskelet työttömyyden ohella.
  • voit ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimiston Oma-asiointi -palvelussa
 • 2. Täytä päivärahahakemus aikaisintaan kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta
  • täytä hakemus  eWertti Nettikassassa
  • hae ansiopäivärahaa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta haluat päivärahaa hakea.

  Kokoaikainen lomautus

  • lähetä hakemus aikaisintaan kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta niin, että hakemus päättyy sunnuntaihin.
   • kokoaikainen lomautus ei ole kyseessä esimerkiksi silloin, kun olet lomautettu keskiviikosta seuraavan viikon tiistaihin asti, vaikka kesto on yhteensä viikon. Kyse on tällöin kahdesta lyhennetystä työviikosta.
  • mikäli olet lomautuksen aikana tehnyt töitä omalle tai toiselle työnantajalle, ilmoita työpäivät ja tunnit päiväkohtaisesti hakemuksessa.
  • jos sinut on lomautettu ns. pätkissä, niin voit toimittaa hakemuksen heti ensimmäisen lomautusjakson päätyttyä. Esimerkiksi sinut lomautetaan kahdeksi viikoksi, joista lomautus 1. vko 13.-19.4.2020 ja 2. vko 18.-24.5.2020. Voit hakea päivärahaa heti yhdeltä viikolta kun huhtikuun lomautusviikko on ohi.

  Lomautus lyhennetylle työviikolle tai työpäivälle

  • lähetä hakemus aikaisintaan kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta niin, että hakemus päättyy sunnuntaihin
   • työttömyyskassa pyytää sinulta tarvittaessa lisää hakemusta
  • mikäli sinulle maksetaan palkka kalenterikuukausittain, sinun tulisi hakea päivärahaa myös samassa rytmissä. Jos haet päivärahaa kalenterikuukausittain, sinun tulee lähettää työttömyyskassalle selvitys kuukauden viimeisestä kalenteriviikosta sen päättyessä keskellä viikkoa. Selvityksen voi lähettää esimerkiksi eWertti Nettikassan kautta.
   • esimerkiksi kuukauden viimeinen päivä on keskiviikko. Sinun tulee ilmoittaa tässä tapauksessa työpäivät ja tunnit loppuviikonkin (torstaista sunnuntaihin) ajalta, koska lomautuksen ajalta työaikatarkastelu tehdään kalenteriviikoittain.

  Täytä hakemus huolellisesti sekä tarpeeksi pitkältä ajalta. Hakemus ei tule nopeammin käsittelyyn sillä, että ensimmäinen hakemus toimitetaan liian lyhyeltä ajalta.

 • 3. Liitä mukaan tarpeelliset liitteet

  Palkkatiedot 

  Työttömyyskassa saa tulorekisteristä ansiopäivärahan hakijaa koskevat palkkatiedot ja työttömyyskassa käyttää näitä tietoja aina kun se on mahdollista.

  Jos kaikkia hakemuksen käsittelyyn tarvittavia tietoja ei saada tulorekisteristä, pyydetään näitä tietoja joko palkanlaskijalta tai hakijalta itseltänsä. Palkkatodistuksen toimittaminen jo hakemuksen liitteenä voi  näissä tilanteissa nopeuttaa käsittelyä, koska tällöin työttömyyskassalla on jo valmiiksi lisätiedot olemassa. Päätökset tehdään kuitenkin aina kun mahdollista tulorekisteristä saatavien tietojen perusteella ja hakemuksen liitteenä toimitettuja palkkatietoja käytetään vain siinä tapauksessa, että tulorekisteristä saatavat tiedot eivät ole riittäviä.

  Muut tarvittavat liitteet

  • kopio lomautusilmoituksesta
  • kopio työsopimuksesta. Jos sinut on lomautettu osa-aikatyöstä tai teet lomautusaikana osa-aikaisia tai keikkatöitä toiselle työnantajalle, liitä mukaan tätä työtä koskeva työsopimus.
  • selvitys koko kalenteriviikon työpäivistä ja tunneista, jos lomautuksesi kestää lyhyemmän aikaa kuin yhden täyden kalenteriviikon.

  Jos saat muuta etuutta tai sinulla on yritystoimintaa, toimita myös seuraavat liiteet

  • kopio päätöksestä, mikäli saat jotain muuta sosiaalietuutta esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkettä.
  • kopio viimeisimmästä vahvistetusta verotuspäätöksestä jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa. Muista ilmoittaa yritystoiminnasta myös TE-toimistoon.

  Voit tarkistaa vaikuttaako etuutesi päivärahaan Muiden sosiaalietuuksien vaikutuksesta päivärahaan 

  Liitteet voit lähettää hakemuksen yhteydessä eWertti Nettikassassa tai Hakemusliitteet -palvelussa. Voit halutessasi myös postittaa liitteet työttömyyskassalle.

 • 4. Seuraa hakemuksesi käsittelytilannetta
  • työttömyyskassa käsittelee hakemukset saapumispäivän mukaan saapumisjärjestyksessä
  • voit seurata hakemuksesi käsittelytilannetta helposti eWertti Nettikassan kautta
  • kassan yleistä käsittelytilannetta voit seurata Käsittelytilannepalvelun kautta

  Toivomme, että vältät soittamista kassan puhelinpalveluun vain hakemuksen käsittelytilannetta tiedustellaksesi.