Siirry sisältöön

Vaikuttaako keväällä tai kesällä 2023 maksettava kertaerä / kertapalkkio päivärahani suuruuteen?

Useamman työehtosopimuksen perusteella tullaan kevään tai kesän 2023 aikana maksamaan palkankorotuksiin liittyvä kertapalkkio / kertaerä / kertakorvaus. Korvauksen määrä ja maksuajankohta vaihtelevat (työehtosopimuksissa on sovittu korvauksien maksuajankohdat, mutta niitä voidaan soveltaa paikallisella sopimisella).

Kertapalkkiot rinnastetaan palkankorotuksiin ja otetaan sen perusteella mukaan työssäoloehtoon sekä sovitteluun. Osa-aikatyötä tekevälle maksettava korvaus on soviteltavaa tuloa ja se huomioidaan sovittelussa maksamisajankohdan tulona.

Miten työehtosopimuksen perusteella kesällä 2023 maksettava kertaerä / kertapalkkio vaikuttaa päivärahaan? Kertaerän vaikutus päivärahaan riippuu siitä, onko kyseessä kokoaikainen vai osa-aikainen työsuhde ja milloin kertaerä maksetaan.

 • Olet tehnyt kokoaikatyötä, työsuhteesi päättyy, sinut lomautetaan tai työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät kesäksi
  • Kokoaikatyöstä maksettavat palkat eivät ole soviteltavaa tuloa
  • Kertakorvaus ei vaikuta päivärahan määrään riippumatta siitä, milloin se maksetaan
 • Olet tehnyt osa-aikatyötä, työsuhteesi päättyy, sinut lomautetaan tai työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät kesäksi
  • Osa-aikatyöstä maksetut palkat ja palkkiot huomioidaan palkanmaksupäivän mukaan
  • Kertakorvaus otetaan mukaan soviteltavaksi tuloksi sen mukaisella sovittelujaksolla, jolloin se maksetaan

  Esimerkki 1 – lomautus kesäkuussa, kertaerä kesäkuussa, lomaraha kesäkuussa:

  Teet osa-aikatyötä 30 h/vk eli 78,43 % työaikaa ja palkkasi on 1700 e/kk. Ei huollettavia lapsia. Haet soviteltavaa päivärahaa kassasta kalenterikuukausittain. Päivärahan perusteena oleva palkkasi on 1625,20 e/kk ja täysi päivärahan määrä 54,48 euroa päivässä. Olet lomautettuna 4.6.-30.6. Kertaerä 366,27 euroa maksetaan kesäkuussa. Lomaraha 1020 euroa maksetaan kesäkuussa. Lisäksi saat kesäkuussa palkan ajalta 1.6.-3.6. 170 euroa. Soviteltavaa tuloa yhteensä 1556,27 euroa. Saat kesäkuulta soviteltavaa päivärahaa 7,99 euroa päivässä.

  Esimerkki 2 – työtön kesällä, lomakorvaus kesäkuussa, kertaerä heinäkuussa:

  Teet osa-aikatyötä 30 h/vk eli 78,43 % työaikaa ja palkkasi on 1700 e/kk. Ei huollettavia lapsia. Haet soviteltavaa päivärahaa kassasta kalenterikuukausittain. Päivärahan perusteena oleva palkkasi on 1625,20 e/kk ja täysi päivärahan määrä 54,48 euroa päivässä. Määräaikainen työsuhteesi päättyy 3.6.2023 ja olet työtön 4.6.-9.8.2023 Kertaerä 366,27 euroa maksetaan heinäkuussa. Lomakorvaus 1020 euroa maksetaan kesäkuussa.

  Toukokuussa soviteltavana tulona huomioidaan toukokuun aikana maksetut osa-aikatyön palkat 1700 euroa. Päivärahaa saat 4,65 e/pv.

  Kesäkuussa osa-aikatyön tulot sovitellaan työttömyyden alkamisesta huolimatta. Soviteltavana tulona huomioidaan osa-aikatyön perusteella maksettavat palkat 1.6.-3.6. 170 euroa ja lomaraha 1020 euroa. Päivärahaa saat 20,24 e/pv.

  Heinäkuussa soviteltavana tulona huomioidaan kertaerä 366,27 euroa. Päivärahaa saat 52,94 euroa/pv.

  Esimerkki 3 – työnteon keskeytys kesäkuussa, vuosiloma heinäkuussa, kertakorvaus elokuussa:

  Teet osa-aikatyötä 30 h / vk eli 78,43 % ja palkka on 1630 e/kk. Haet soviteltavaa päivärahaa kassasta kalenterikuukausittain ja sitä maksetaan normaalisti keskimäärin 6,28 e/pv. Päivärahan perusteena oleva palkka on 1650 e/kk ja täysi päiväraha ilman soviteltavaa tuloa on 53,48 e/pv. Osa-aikatyön palkka 1.6.-3.6.2023 on 200 euroa. Palkaton työnteon keskeytys ajalla 4.6.-30.6.23. Vuosilomalla 1.-31.7.2023. Kertakorvaus 366,27 euroa maksetaan elokuussa.

  Toukokuun soviteltavana tulona huomioidaan 1630 e. Päivärahaa saat 6,28 e/pv.

  Kesäkuun soviteltavana tulona huomioidaan osa-aikatyön palkka 200 euroa, joka jää alle suojaosan. Ansiopäivärahaa maksetaan täysimääräisenä 53,48 e / pv kesäkuulta.

  Heinäkuussa maksetaan vuosiloma-ajan palkkaa 1630 e/kk ja lomarahaa maksetaan 1300 euroa. Sovittelussa huomioitavat palkat ovat yhteensä 2930 e/kk eikä ansiopäivärahaa jää maksettavaksi.

  Elokuussa soviteltavana tulona huomioidaan palkka 1630 e sekä kertakorvaus 366,27 euroa eli yhteensä 1996,27 euroa. Ansiopäivärahaa ei jää maksettavaksi.