Siirry sisältöön

Vaikuttaako lomaraha päivärahaani?

Vuosiloman vaikutus päivärahaoikeuteen riippuu siitä maksetaanko vuosilomapalkkaa osa-aikatyön vai kokoaikatyön perusteella. Työsuhteesi muoto vaikuttaa myös siihen, sovitellaanko lomaraha ja lomakorvaus päivärahan kanssa.

Osa-aikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha

  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät silloin kun pidät ne.
    • Vuosilomapalkka huomioidaan sovittelussa siinä sovittelujaksossa kun se maksetaan.
  • Lomaraha ja lomakorvaus sovitellaan päivärahan kanssa siinä sovittelujaksossa kun ne maksetaan, vaikka olisit silloin kokonaan työtön/lomautettu ja vaikka lomat olisivat kertyneet ajalta jolloin et ole ollut työnhakijana.

Kokoaikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha

  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät.
    • Päivärahaa ei makseta lainkaan lomapäivien ajalta
  • Lomarahaa ja lomakorvausta ei huomioida päivärahan sovittelussa.
  • Jos sinulla on kokoaikaisen yli 2 viikkoa kestäneen työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, joista saat lomakorvauksen, lomakorvaus jaksotetaan.