Siirry sisältöön
Välttääksesi jonotusta puhelinpalvelussa, pyrithän selvittämään tilanteesi ensisijaisesti nettisivuiltamme. Tietoa koronan vaikutuksista päivärahan maksatukseen löytyy täältä

Voinko lähettää ensimmäisen hakemuksen liitteeksi viimeisen palkkalaskelman?

Päiväraha määritellään työttömyyttä edeltävältä 26 työssäoloehdon täyttävältä kalenteriviikolta. Kassaan tulee toimittaa palkkatiedot vastaavalta ajalta. Viimeisen palkkakauden päättymisen ja työttömyyden alkamisen välissä saa olla enintään 30 päivää.  Viimeisimmästä palkkalaskelmasta eivät välttämättä käy ilmi kaikki ne tiedot, joita työttömyyskassa tarvitsee päivärahan määrittelemiseksi. Kyseisiä tietoja ovat esim.
• kuukausipalkka mahdollisine vaihteluineen koko määrittelyajalla
• lomarahat
• lomakorvaukset
• mahdolliset palkanlisät (tulospalkkiot, ylityökorvaukset tms.) kertymäaikoineen
• palkattomat poissaolot ja niiden syy sekä
• mahdolliset työsuhteen päättymiseen liittyvät muut korvaukset.

Riittäväksi selvitykseksi katsotaan työnantajan laatima palkkatodistus tai kuukausikohtaiset palkkalaskelmat koko määrittelyajalta, jos niistä käyvät ilmi kaikki yllä mainitut seikat.