Siirry sisältöön

Lisää lakimuutoksia voimaan

Työttömyysturvalakiin on tehty lisää määräaikaisia muutoksia.

Työttömyysturvalakiin on jälleen tehty väliaikaisia muutoksia päivärahahakemusten käsittelyn sujuvoittamiseksi. Muutokset liittyvät lähinnä soviteltuun päivärahaan. Lisäksi jo aiemmin lainsäädännössä ollutta mahdollisuutta päivärahan ennakkomaksuun on joiltain osin muutettu.

Lakimuutoksen myötä:

  • Päivärahan sovittelussa ei jatkossa käytetä erityistä sovittelujaksoa eikä tuloista muodosteta laskennallista työtuloa.
  • Yrittäjän tulot voidaan huomioida päivärahan sovittelussa oman ilmoituksen perusteella, jos tulot ovat laskeneet koronaepidemian vuoksi.
  • Työttömyysetuutta voidaan maksaa yhteensä enintään kuudelta kuukaudelta ilman päätöstä ns. ennakkomaksuna mikäli käsittelyajat uhkaavat venyä. Aiemmin tuo aika on ollut kaksi kuukautta.

Muutokset ovat voimassa 11.5.-31.10.2020. Lakia sovelletaan etuuden maksamiseen sellaiselta hakujaksolta, joka alkaa lain voimassaoloaikana. Ennakkomaksua koskevaa muutosta voidaan kuitenkin käyttää jo aiemmin saapuneen hakemuksen kohdalla.

Tiedotamme myöhemmin tarvittaessa erikseen miten JHL työttömyyskassassa ennakkomaksumenettely otetaan käyttöön.