Lisää lakimuutoksia voimaan

Työttömyysturvalakiin on jälleen tehty väliaikaisia muutoksia päivärahahakemusten käsittelyn sujuvoittamiseksi. Muutokset liittyvät lähinnä soviteltuun päivärahaan. Lisäksi jo aiemmin lainsäädännössä ollutta mahdollisuutta päivärahan ennakkomaksuun on joiltain osin … Jatka artikkelin Lisää lakimuutoksia voimaan lukemista