Siirry sisältöön

Lomakorvauksen jaksotus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista 

Jaksotus koskee kokoaikaisia, yli kaksi viikkoa kestäneitä työsuhteita, jotka ovat päättyneet. Lomakorvauksen jaksotus tehdään, kun henkilöllä on työsuhteen päättyessä käyttämätöntä lomaa ja tämä pitämätön loma maksetaan lomakorvauksena. 

Kuvituskuva. Kuvassa henkilön käsi painaa laskimen nappia. Laskin on asetettu paperien päälle, joissa näkyy laskelmia ja numeroita. Kuvassa on myös silmälasit oikeassa yläkulmassa,

Vuoden 2024 alussa voimaan tullut lakimuutos palautti lomakorvauksen jaksotuksen käyttöön. Monelle hakijoistamme tämä lakimuutos konkretisoituu nyt kesän kynnyksellä työsuhteen päättyessä. Ewertti eAsioinnin etusivulta löytyvän lomakorvauksen jaksotuslaskurin avulla voit arvioida, kuinka monen lomapäivän palkkaa saamasi lomakorvaus työsuhteen päättyessä vastaa. Jaksotusaika kuluu maanantaista perjantaihin, viisi päivää viikossa. 

Lomakorvauksen jaksotus tehdään, kun henkilöllä on yli kaksi viikkoa kestäneen kokoaikaisen työsuhteen päättyessä käyttämätöntä lomaa ja tämä pitämätön loma maksetaan lomakorvauksena. Tällöin esimerkiksi kuukauden verran pitämätöntä lomaa vastaava lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista kuukaudella. Lomaraha puolestaan ei ole jaksotettavaa tuloa.  

Huomaathan, että mahdollista omavastuuaikaa voidaan alkaa laskea vasta lomakorvauksen jaksotuksen jälkeen, eli jaksotus ja omavastuuaika eivät kulu yhtä aikaa. Lue lisää omavastuuajasta.   

Mitä tämä tarkoittaa hakemisen kannalta?

Tärkein ensin: muista ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi. Täytä päivärahahakemus Ewertti eAsioinnissa aikaisintaan kahden viikon kuluttua työttömyytesi alkamisesta siten, että hakemus päättyy sunnuntaihin. Voi olla, että saat lomakorvauksen jaksotuksen takia kielteisen päätöksen ensimmäisestä hakemuksestasi. Jatka tämän jälkeen päivärahan hakemista Ewertin ehdottaman hakurytmin (4 viikkoa tai kuukausi) mukaisesti. Seuraava hakemuksesi käsitellään jatkohakemuksena. Hakemusten yleistä käsittelytilannetta voit seurata hakemustyypeittäin nettisivuiltamme, oman hakemuksesi tilanteen näet puolestaan Ewertti eAsioinnissa. 

Esimerkki:  

Määräaikainen yli kaksi viikkoa kestänyt kokoaikainen työsuhteesi päättyy 2.6.2024. Olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi 3.6.2024 alkaen. Saat työsuhteen päättyessä lomakorvausta 11 päivän palkkaa vastaavan määrän. Lomakorvaus jaksotetaan ajalle 3.- 17.6.2024. Jaksotuksen ajalta tulet saamaan kielteisen päätöksen. 

Ensimmäinen hakemuksesi on ajalle 3.-16.6.2024. Tämä hakemus käsitellään uutena ansiopäivärahahakemuksena. Päivärahaa ei makseta tältä ajalta lomakorvauksen jaksotuksen takia. 

Seuraava hakemuksesi on Ewertti eAsioinnin ehdotuksen mukaisesti ajalle 17.6.-14.7.2024. (Jos palaat töihin jo aiemmin, täytä hakemus viimeiseen työttömyyspäivään asti ja kerro hakemuksella, miksi hakujakso on ehdotettua lyhyempi.)   

Tämä hakemus käsitellään jatkohakemuksena. Lomakorvauksen jaksotuksesta jää vielä yksi päivä tälle hakujaksolle. Mahdollinen omavastuuaika (7 täyttä työpäivää vastaava aika) tulee otettavaksi jaksotuksen jälkeen. Pääsemme maksamaan sinulle ansiosidonnaista päivärahaa lomakorvauksen jaksotuksen ja mahdollisen omavastuuajan jälkeen, eli tässä esimerkkitapauksessa 27.6.2024 alkaen.  

Milloin lomakorvausta ei jaksoteta?

Lomakorvauksen jaksotusta ei tehdä lomautustilanteissa eikä tilanteissa, joissa työnteon keskeytyksestä on sovittu työsopimuksessa, koska työsuhde ei pääty.  Myöskään osa-aikaisesta työsuhteesta maksettuja lomakorvauksia ei jaksoteta, vaan ne huomioidaan päivärahan sovittelussa.