Siirry sisältöön

Lyhytkestoinen opiskelu ansiopäivärahalla

Hallitus on antanut esityksen, jonka mukaan päivärahaa voitaisi jatkossa maksaa lyhytkestoisten opintojen ajalta silloinkin vaikka opinnot olisivat päätoimisia. Lain oli alun perin tarkoitus tulla voimaan jo 1.8.2018, mutta näillä näkymin se olisi tulossa voimaan 1.1.2019 lukien.

Jotta työnhakijalle syntyisi oikeus ansiopäivärahaan opintojen ajalta, edellytetään, että hän on 25 vuotta täyttänyt ja opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta. Jos on kyse aiemmin harjoitetuista opinnoista, niin opintojen todisteellisesta keskeytymisestä tulisi olla kulunut vähintään yksi vuosi.

Suoritettavien opintojen tulisi antaa ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa. Työttömällä säilyisi opintojen ajalla velvollisuus hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin.

Lyhytkestoisten opintojen ajalta ansiopäivärahaan ei maksettaisi korotettua ansio-osaa eikä kulukorvausta.

Yli kuusi kuukautta kestävien päätoimisten opintojen osalta voi ansiopäivärahaa saada kuten tähänkin asti, mikäli ne edistävät työllistymistä ja niistä on sovittu TE-toimiston kanssa omaehtoisina opintoina tai työvoimakoulutuksena.

TE-toimisto antaa jatkossakin työttömyyskassalle lausunnon siitä voidaanko ansiopäivärahaa maksaa opintojen estämättä.

Aktiivisuusedellytyksen täyttäminen opinnoilla

Lyhytkestoisilla opinnoilla saisi jatkossa tietyin edellytyksin myös aktiivimallin mukaisen aktiivisuuden täytettyä. Päätoimisten enintään kuusi kuukautta kestävien ansiopäivärahalla tuettavien opintojen aika voitaisi siis huomioida työnhakijan aktiivisuutena.

Jatkossa myös sivutoimisten opiskeluiden osalta aktiivisuuteen voitaisi lukea enintään kuuden kuukauden aika.