Siirry sisältöön

Määräaikaiset koronapoikkeuslait jatkuvat 30.9.2021 asti

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, jolla mm. soviteltuun päivärahaan kohdistuvia poikkeuslakeja on jälleen jatkettu,

Väliaikaiset lakimuutokset ovat olleet osittain voimassa jo 11.5.2020 lukien ja niiden voimassaoloa on jatkettu määräaikaisesti useaan kertaan. Lakimuutosten sisältöön ei tälläkään kertaa tehty muutoksia vaan pelkästään lain voimassaoloa jatkettiin 30.9.2021 asti.

Korotettu suojaosa

Sovitellun päivärahan suojaosaa on poikkeuslakien myötä korotettu. Suojaosa on 500 euroa kuukauden sovittelujaksolla ja 465 euroa neljän viikon sovittelujaksolla.

Korotettu suojaosa  voidaan huomioida päivärahan määrässä silloin kun hakujakso alkaa viimeistään 30.9.2021.

Lue lisää työtulojen huomioimisesta 

Muut soviteltuun päivärahaan vaikuttavat muutokset

Erityistä sovittelujaksoa ja laskennallista palkkaa koskevia säännöksiä ei sovelleta silloin kun päivärahan hakujakso alkaa viimeistään 30.9.2021. Näin ollen päivärahan sovittelussa käytettävä sovittelujakso on aina joko neljän viikon tai kuukauden mittainen. Käytännössä siis vaikka henkilö hakisi päivärahaa lyhemmältä jaksolta kuin kuukausi tai neljä viikkoa niin hakujaksolla vaikuttavana soviteltavana tulona  huomioidaan kuitenkin kokonaisen kuukauden tai neljän viikon sovittelujakson aikana maksetut tulot. Sovittelujakson pituus (kuukausi tai neljä viikkoa) riippuu henkilön palkanmaksurytmistä.

Lue lisää päivärahan sovittelujaksosta

Yritystulojen sovittelu on edelleen mahdollista yrittäjän oman ilmoituksen perusteella silloin kun tulot ovat laskeneet koronaepidemian vuoksi ja  hakujakso alkaa viimeistään 30.9.2021.

Liikkuvuusavustuksen lyhennetty työmatkaedellytys

Liikkuvuusavustusta voidaan väliaikaisesti maksaa kokoaikatyön ajalla silloin, jos henkilön päivittäisen työhön liittyvän työmatkan kesto työn alkaessa ylittää keskimäärin kaksi tuntia nykyisen kolmen tunnin sijasta tai henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia.

Muutosta sovelletaan jos kokoaikatyö alkaa viimeistään 30.9.2021.

Lue lisää liikkuvuusavustuksesta 

Päivärahan maksu ennakkoon

Työttömyysetuutta voidaan maksaa yhteensä enintään kuudelta kuukaudelta ilman päätöstä ns. ennakkomaksuna mikäli käsittelyajat uhkaavat venyä. Ennen lakimuutosta tuo aika on ollut kaksi kuukautta. Pidennetty ennakkomaksuaika on mahdollista ottaa käyttöön silloin kun hakemuksen ensimmäinen päivä on viimeistään 30.9.2021.

Ennakkomaksuna voidaan maksaa peruspäivärahan suuruinen osuus ilman lapsikorotuksia eli 33,78 euroa /pv. Ennakkomaksun osuus vähennetään myöhemmin maksettavasta  varsinaisesta päivärahasta.

JHL työttömyyskassa ottaa ennakkomaksun tarvittaessa käyttöön jos hakemusmäärät kasvavat ja hakemusten käsittelyaika uhkaa pitkittyä. Kassa päättää ennakkomaksun maksamisesta eikä sitä tarvitse erikseen pyytää.