Siirry sisältöön

Milloin osa-aikatyöstä ansaitsemasi palkka vaikuttaa päivärahaan?

Lue tästä ohjeita päivärahan hakemiseen liittyen kun päivärahan sovittelussa on 1.4.2019 siirrytty maksuperusteiseen sovitteluun

Mikä 1.4.2019 muuttui?

 • Osa ansiopäivärahahakemuksesta kohdistuu maaliskuulle ja osa huhtikuulle

  Kaksi esimerkkiä, maksupäivä eri:

  1. Haet päivärahaa ajalta 18.3.–14.4.2019 ja olet tehnyt osa-aikatöitä, josta palkka maksetaan 15.4.2019. Aika 18.3.-31.3. 2019 sovitellaan ansaintaperusteella. Täyttä päivärahaa maksetaan 1.4.-14.4.2019, koska ajalle ei osu maksupäivää. Huhtikuun alussa tehtyjen työpäivien osuus palkasta huomioidaan vasta seuraavalla neljän viikon hakujaksolla 15.4.–12.5.2019 maksupäivän mukaisesti.
  2. Haet päivärahaa ajalta 18.3.–14.4.2019 ja olet tehnyt osa-aikatöitä, josta palkka maksetaan 13.4.2019. Aika 18.3.-31.3. 2019 sovitellaan ansaintaperiaatteella. Loppuosa palkasta sovitellaan ajalle 1.-14.4.2019. Ansiopäivärahan määrä saattaa olla erisuuruinen saman hakujakson sisällä.
 • Palkka huhtikuussa tehdyistä töistä maksetaan huhtikuussa

  Haet päivärahaa 1.4.–30.4.2019 ja saat palkan 15.4.2019. Koska palkka maksetaan samassa kuussa kuin mille päivärahahakemuksesi on, mikään ei aiempaan verrattuna muutu ja 15.4.2019 maksettu palkka huomioidaan huhtikuun sovittelussa kuten ennenkin.

 • Palkka huhtikuussa tehdyistä töistä maksetaan toukokuussa

  Haet päivärahaa 1.4.–28.4.2019 ja aloitat 15.4.2019 osa-aikatyön. Ensimmäinen palkanmaksupäiväsi on 15.5.2019, jolloin saat palkan 15.4.–28.4.2019 ajalla tehdyistä töistä. Saat täyttä päiväraha 1.4.–28.4.2019 ja 15.5.2019 maksettu palkka huomioidaan vasta seuraavalla hakujaksolla palkanmaksupäivän mukaan.

 • Osa huhtikuussa tehtyjen töiden palkasta maksetaan huhtikuussa ja osa vasta toukokuussa

  Haet päivärahaa 1.4.–30.4.2019 ja saat palkan 15.4.2019.  Palkka työpäiviltä 23.4.–30.4.2019 ei kuitenkaan ehdi palkanmaksuun mukaan ja se maksetaan vasta toukokuussa. Päiväraha ajalta 1.4.–30.4.2019 voidaan maksaa niin, että sen määrässä huomioidaan saatu palkka töistä ajalta 1.4.–22.4.2019. Loppukuun työpäivien palkka huomioidaan vasta seuraavalla hakujaksolla maksupäivän mukaan.

 • Saat toukokuussa palkkaa sekä huhtikuussa että toukokuussa tehdyistä töistä

  Haet päivärahaa 1.5.–31.5.2019 ja saat sen ajalla tehdyistä töistä palkan 15.5.2019. Sinulle maksetaan samalla palkka myös 23.4.–30.4.2019 tehdyistä töistä. Toukokuun päivärahan määrässä huomioidaan palkat ajalta 23.4.–31.5.2019.

 • Saat kesäkuussa lomakorvauksen, osa-aikainen työsuhteesi päättyi jo toukokuussa

  Osa-aikainen työsuhteesi on päättynyt toukokuussa. Haet päivärahaa ajalle 1.6.–30.6.2019 eikä sinulla ole sen ajalla yhtään työpäivää. Toukokuussa päättyneen työsuhteen perusteella sinulle kuitenkin maksetaan lomakorvausta pitämättömien lomien osalta. Maksupäivä on 14.6.2019. Lomakorvauksen maksupäivä osuu hakujaksolle, joten lomakorvaus huomioidaan päivärahan sovittelussa ajalla 1.-30.6.2019.

 • Saat kesäkuussa lomarahaa osa-aikatyöstä, mutta et työskentele sillä ajalla lainkaan

  Työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät kesän ajaksi lomautukseen rinnastettavasta syystä eikä sinulla ole lainkaan töitä kesäkuussa. Lomaraha maksetaan 14.6.2019. Haet päivärahaa 1.6.–30.6.2019 ja olet sen ajan kokonaan työtön. Lomarahan maksupäivä osuu hakujaksolle, joten lomaraha huomioidaan päivärahan sovittelussa ajalla 1.-30.6.2019.

Ohjeita hakemista varten:

 • ilmoita työpäivät ja -tunnit (myös loma-ajoilta ym.) hakemuksessa kuten tähänkin asti
 • jos osa hakujakson aikana tehtyjen työtuntien palkoista maksetaan vasta myöhemmin, ilmoita palkanmaksupäivä hakemuksen lisätietoja-kohdassa, jolloin hakemuksesi voidaan käsitellä ilmoituksesi perusteella.