Hakuohje koulunkäynninohjaajille ja koulunkäyntiavustajille

Nämä ohjeet ovat etenkin koulunkäyntiavustajille ja koulunkäynninohjaajille, mutta ohjeet koskevat samoin esim. tuntiopettajia ja muita ammattiryhmiä, joiden työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät määräajoin oppilaitoksen vuotuisten toiminta-aikojen johdosta.

Tälle sivulle kootut ohjeet ovat ensisijaisesti lomautuksen / työnteon ja palkanmaksun keskeytyksen ajalle ja koskevat syksyä 2023 ja talvea 2024. Ohjeistuksesta löytyy omat osionsa kokoaikatyöstä ja osa-aikatyöstä lomautetuille.

Ilman lomautustakin / työnteon ja palkanmaksun keskeytystä voidaan päivärahaa maksaa osa-aikatyön perusteella. Näihin tilanteisiin löydät tarkempia hakuohjeita ohjepankistamme kohdasta Hakuohje osa-aikatyötä tekevälle

Päivärahan saaminen edellyttää aina sitä, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa. Muista siis ilmoittautua työnhakijaksi aina ensin TE-toimistoon / varmistaa, että työnhakusi on voimassa. Teet sen helpoiten TE-palveluiden Oma asioinnin kautta. 

Muista liittää hakemukseesi työsopimus, jossa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä loman ajalle (jos et ole sitä jo aiemmin toimittanut) tai lomautusilmoitus, jos sinut on lomautettu.

Osa-aikatyö vai kokoaikatyö?

Työttömyysturvalain mukaan osa-aikatyö on kyseessä silloin, kun henkilön työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta.

Esimerkiksi kun kunta-alan yleistyöaika enimmillään on 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa, niin osa-aikatyöksi luetaan sellainen työ, jossa työaika on enintään 30 tuntia ja 36 minuuttia viikossa. Jos työaika on 31 tuntia viikossa, katsotaan sen olevan kokoaikatyötä. 

Osa-aikatyön ajalta voidaan maksaa soviteltua päivärahaa ja osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän palkkatulo sovitellaan sen sovittelujakson tulona, kun se maksetaan. Sillä ei ole merkitystä, milloin osa-aikatyö on tehty tai onko henkilö ollut sinä ajankohtana työttömänä tai päivärahan hakijana, vaan merkitystä on ainoastaan sillä, milloin palkka maksetaan. Myös osa-aikatyöstä ansaitut lomarahat ja lomakorvaukset sovitellaan niiden maksupäivän mukaisella sovittelujaksolla. Huomaathan siis palkanmaksupäivän merkityksen hakiessasi päivärahaa.

Kokoaikatyöstä saatavaa palkkatuloa ei huomioida päivärahan sovittelussa eikä kokoaikatyön ajalta ole oikeutta päivärahaan. Kokoaikatyön päättyessä pitämättömistä lomista maksettu lomakorvaus jaksotetaan. Lue lisää lomakorvauksen jaksotuksesta täältä.

Työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät lomautukseen rinnastettavasta syystä tai sinut lomautetaan

Päivärahan hakemiseen ja palkkatulojen sovittelemiseen on vaikutusta sillä, onko työttömyyttä edeltänyt työsuhde ollut kokoaikainen vai osa-aikainen. Miten päivärahaa siis tulee hakea ja mitä tulee ottaa huomioon?

Muistathan aina myös ilmoittaa TE-toimistolle työsuhteesi päättymisestä / ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon.

 • Olet tehnyt osa-aikatyötä ja työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät tai sinut lomautetaan esim. joulu- tai talviloman ajaksi
  • Osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän palkkatulo sovitellaan sen sovittelujakson tulona, kun se maksetaan. Sillä ei ole merkitystä, milloin osa-aikatyö on tehty tai onko henkilö ollut sinä ajankohtana työttömänä, vaan merkitystä on ainoastaan sillä, milloin palkka maksetaan. Myös osa-aikatyöstä ansaitut lomarahat ja lomakorvaukset sovitellaan niiden maksupäivän mukaan niiden maksuajankohdan mukaisella sovittelujaksolla. Huomaathan siis palkanmaksupäivän merkityksen hakiessasi päivärahaa.
   • Jos olet hakenut työssä ollessasi soviteltua päivärahaa, jatka päivärahan hakemista edelleen normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain.
    • Osa-aikatyöstä saamasi palkka huomioidaan sovittelussa koko maksukuukaudelle normaalisti, vaikka sen maksupäivä osuisikin lomautusviikolle. Tällöin huomioiduksi tulee lomautuksen johdosta vähennettynä maksettu kuukausipalkka.

   Esimerkit, kun päivärahaa haetaan kokonaisilta kuukausilta:

   Joululoma: Esimerkiksi haet päivärahaa 1.12.2023 – 31.12.2023 ja 1.1.2024 – 31.1.2024 ajoilta. Työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneenä koulun joululoman vuoksi ajalla 23.12.2023 – 5.1.2024.

   Joulukuu 1.12.2023 – 31.12.2023: 

   Joulukuun palkanmaksupäivä on 15.12.2023. Palkanmaksupäivänä 15.12.2023 saamasi palkka huomioidaan sovittelussa tulona koko joulukuun ajalle. Päiväraha maksetaan soviteltuna myös työnteon keskeytysajan päiviltä. Jos 29.12.2023 on palkanmaksupäivä, huomioidaan palkanmaksupäivänä 29.12.2023 saatu palkka samalla tavoin sovittelussa tulona koko joulukuun ajalle.

   Tammikuu 1.1.2024 – 31.1.2024: 

   Tammikuun palkanmaksupäivä on 15.1.2024. Palkanmaksupäivänä 15.1.2024 saamasi palkka huomioidaan sovittelussa tulona koko tammikuun ajalle. Päiväraha maksetaan soviteltuna myös työnteon keskeytysajan päiviltä. Jos 31.1.2024 on palkanmaksupäivä, huomioidaan palkanmaksupäivänä 31.1.2024 saatu palkka samalla tavoin sovittelussa tulona koko tammikuun ajalle.

   • Jos haet päivärahaa tavanomaista lyhemmältä ajalta esimerkiksi vain lomautusviikolta, joutuu työttömyyskassa tarkastelemaan mahdollisia osa-aikatyön palkanmaksupäiviä kokonaisen kuukauden sovittelujaksolta, jolloin kuukauden sovittelujakso voi alkaa jo ennen sitä päivää, josta päivärahaa haetaan.
    • Palkka siis sovitellaan samoin kuin jos hakisit koko kuukauden, mutta päiväraha maksetaan vain siltä ajalta kuin olet työnhakijana. Sillä ei ole merkitystä osuuko palkanmaksupäivä juuri lomautusajalle.

    

  Talviloma: Esimerkiksi haet päivärahaa 1.2.2024 – 29.2.2024 ja 1.3.-31.3.2024 ajoilta. Työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet koulun talviloman vuoksi ajalla 26.2.2024 – 3.3.2024.

  Helmikuu:

  Helmikuun palkanmaksupäivä on 15.2.2024. Palkanmaksupäivänä 15.2.2024 saamasi palkka huomioidaan sovittelussa tulona koko helmikuun ajalle. Päiväraha maksetaan soviteltuna myös työnteon keskeytysajan päiviltä. Jos 29.2.2024 on palkanmaksupäivä, huomioidaan palkanmaksupäivänä 29.2.2024 saatu palkka samalla tavoin sovittelussa tulona koko helmikuun ajalle.

  Maaliskuu:

  Maaliskuun palkanmaksupäivä on 15.3.2024. Palkanmaksupäivänä 15.3.2024 saamasi palkka huomioidaan sovittelussa tulona koko maaliskuun ajalle. Päiväraha maksetaan soviteltuna myös työnteon keskeytysajan päiviltä. Jos 28.3.2024 on palkanmaksupäivä, huomioidaan palkanmaksupäivänä 28.3.2024 saatu palkka samalla tavoin sovittelussa tulona koko maaliskuun ajalle.

   • Jos haet päivärahaa tavanomaista lyhemmältä ajalta esimerkiksi vain lomautusviikolta, joutuu työttömyyskassa tarkastelemaan mahdollisia osa-aikatyön palkanmaksupäiviä kokonaisen kuukauden sovittelujaksolta.  jolloin kuukauden sovittelujakso voi alkaa jo ennen sitä päivää, josta päivärahaa haetaan.
    • Palkka siis sovitellaan samoin kuin jos hakisit koko kuukauden, mutta päiväraha maksetaan vain siltä ajalta kuin olet työnhakijana. Sillä ei ole merkitystä osuuko palkanmaksupäivä juuri lomautusajalle.

  Esimerkit, kun päivärahaa haetaan vain keskeytysajalta:

  Joululoma: Esimerkiksi haet päivärahaa 23.12.2023 – 5.1.2023 ajalta, jolloin työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet koulun joululoman vuoksi.

  Palkanmaksupäivä on ollut 15.12.2023, eli ennen keskeytysaikaa. Sovittelujakso muodostetaan kuukauden ajanjaksolle viimeisestä haetusta päivästä taaksepäin, eli sovittelujakso on 6.12.2023 – 5.1.2024.

  Palkanmaksupäivänä 15.12.2023 saamasi palkka huomioidaan sovittelussa tulona koko kuukauden (6.12.2023 – 5.1.2024) sovittelujakson ajalle.  Päiväraha maksetaan soviteltuna myös työnteon keskeytysajan päiviltä. Jos 29.12.2023 on palkanmaksupäivä, huomioidaan palkanmaksupäivänä 29.12.2023 saatu palkka samalla tavoin sovittelussa tulona sovittelujakson ajalle. Päivärahaa maksetaan vain haetuilta päiviltä. Jos työnhakusi on TE-toimistossa voimassa, kannattaa päivärahaa hakea koko kuukaudelta. Esimerkki koko kuukauden hakemisesta löytyy ylempää.

  Talviloma: Esimerkiksi haet päivärahaa 26.2.2024 – 3.3.2024 ajalta, jolloin työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet kouluntalviloman vuoksi.

  Palkanmaksupäivä on ollut 15.2.2024, eli ennen keskeytysaikaa. Sovittelujakso muodostetaan kuukauden ajanjaksolle viimeisestä haetusta päivästä taaksepäin, eli sovittelujakso on 4.2.2024 – 3.3.2024.

  Palkanmaksupäivänä 15.2.2024 saamasi palkka huomioidaan sovittelussa tulona koko kuukauden (4.2.2024 – 3.3.2024) sovittelujakson ajalle.  Päiväraha maksetaan soviteltuna myös työnteon keskeytysajan päiviltä. Jos 29.2.2024 on palkanmaksupäivä, huomioidaan palkanmaksupäivänä 29.2.2024 saatu palkka samalla tavoin sovittelussa tulona sovittelujakson ajalle. Päivärahaa maksetaan vain haetuilta päiviltä. Jos työnhakusi on TE-toimistossa voimassa, kannattaa päivärahaa hakea koko kuukaudelta. Esimerkki koko kuukauden hakemisesta löytyy ylempää.

  Työttömyyskassa suosittaakin osa-aikatyötä tekeviä pitämään työnhaun voimassa TE-toimistossa jatkuvasti ja täyttämään hakemuksen koko kuukaudelle. 

  Löydät tarkempia ohjeita osa-aikatyön aikaiseen päivärahan hakemiseen ohjepankista Hakuohje osa-aikaista työtä tekevälle.

  Työttömyyskassa saa palkkatietosi tulorekisteristä. Päivärahan sovittelussa huomioidaan kaikki maksetut palkat (peruspalkat, lomarahat ja lomakorvaukset) maksupäivän mukaan, vaikka olisitkin maksuajankohtana kokonaan työtön ja vaikka palkat olisi ansaittu ajalla, jolloin et ole ollut päivärahan hakijana.

 • Olet tehnyt kokoaikatyötä ja työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät / sinut lomautetaan esim. joulu- tai talviloman ajaksi
  • Lähetä päivärahahakemus koko lomautuksen tai työnteon keskeytyksen ajalta.
  • Liitä mukaan työsopimus, jossa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä syysloman / joululoman ajalle (jos et ole sitä jo aiemmin toimittanut) tai lomautusilmoitus jos sinut on lomautettu
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita hakemuksessa lomapäivät. Päivärahaa ei makseta kokoaikatyöhön perustuvien vuosilomapäivien ajalta.

  Joululoma: Esimerkiksi haet päivärahaa 23.12.2023 – 5.1.2024 ajalta, jolloin työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet koulun joululoman vuoksi. Palkanmaksupäivä on 29.12.2023 eli keskeytysajalla. Kokoaikatyön palkka jätetään huomioimatta (maksupäivästä riippumatta) ja päiväraha maksetaan täytenä haetulta ajalta.

  Talviloma: Esimerkiksi haet päivärahaa 26.2.2024 – 3.3.2024 ajalta, jolloin työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet koulun talviloman vuoksi.  Palkanmaksupäivä on 29.2.2024. Kokoaikatyön palkka jätetään huomioimatta (maksupäivästä riippumatta) ja päiväraha maksetaan täytenä haetulta ajalta.

Mikäli hakemukseesi tarvitaan lisätietoja, yritämme soittaa sinulle numerosta 09 7703 1000. Ellemme tavoita sinua, lähetämme sinulle kirjeen. Jos olet antanut luvan sähköisille lisäselvityspyynnöille, lähetämme sinulle viestiä Ewertti eAsioinnissa. 

Vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha

Vuosiloman vaikutus päivärahaoikeuteen riippuu siitä, maksetaanko vuosilomapalkkaa osa-aikatyön vai kokoaikatyön perusteella. Työsuhteen muodosta riippuu myös se, sovitellaanko lomaraha ja lomakorvaus päivärahan kanssa, tai jaksotetaanko lomakorvaukset.

 • Osa-aikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät silloin kun pidät ne.
   • Vuosilomapalkka huomioidaan sovittelussa siinä sovittelujaksossa, kun se maksetaan.
  • Lomaraha ja lomakorvaus sovitellaan päivärahan kanssa siinä sovittelujaksossa, kun ne maksetaan
   • ne sovitellaan, vaikka olisit silloin kokonaan työtön/lomautettu ja vaikka lomat olisivat kertyneet ajalta, jolloin et ole ollut työnhakijana.
  • Palkat huomioidaan päivärahan kanssa siinä sovittelujaksossa, jonka ajalla palkkojen maksupäivä on.
   • Sovittelujakso voi olla eri pituinen kuin hakujakso. Sovittelujakso ei voi koskaan olla tavanomaista neljää viikkoa tai kuukautta lyhempi, mutta hakujakso voi olla.
 • Kokoaikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät.
  • Päivärahaa ei makseta lainkaan kokoaikatyön vuosilomapäivien ajalta
  • Lomarahaa ja lomakorvausta ei huomioida päivärahan sovittelussa, mutta yli kaksi viikkoa kestäneen kokoaikatyösuhteen päättyessä maksettu lomakorvaus jaksotetaan. Lue lisää lomakorvauksen jaksotuksesta täältä.

Sovittelujakson pituus

Sovittelujakso on aina neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi, ja kaikki sillä ajalla maksetut osa-aikatyön tai korkeintaan kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tulot huomioidaan sovittelussa.

Hakujakso = ajankohta jolta päivärahaa haetaan. On tavallisesti neljä viikkoa, kuukausi tai kalenterikuukausi. Työttömyyden alkaessa tai päättyessä tai lyhyen lomautuksen ajalla se voi olla tavanomaista lyhempi.

Sovittelujakso = ajankohta, jonka aikana maksettu soviteltava palkkatulo vaikuttaa samalle ajalle kohdistuvan hakujakson päivärahan määrään. Sovittelujakso on aina neljän viikon tai kuukauden mittainen riippumatta hakujakson pituudesta.