Hakuohje koulunkäynnin ohjaajille ja koulunkäyntiavustajille

Hakuohjetta on täydennetty koskemaan erityisesti kesää 2019. Lue täältä mitä sinun tulee huomioida päivärahaa hakiessasi. Maksuperusteinen sovittelu muuttaa ensimmäistä hakujaksoa kesällä kun osa-aikatyön perusteella maksettavat lomarahat ja lomakorvaukset sovitellaan.

Työttömyysturvalaki muuttui 1.4.2019 lukien siten, että osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän palkkatulo sovitellaan jatkossa sen hakujakson tulona kun se maksetaan. Samalla muuttui myös sovitteluperuste siten, ettei enää ole merkitystä sillä milloin osa-aikatyö on tehty vaan sillä milloin palkka maksetaan.

Työttömyysturvalain mukaan osa-aikatyö on kyseessä silloin, kun työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Kun alan enimmäistyöaika on 38 tuntia ja 45 minuuttia viikossa niin osa-aikatyöksi luetaan sellainen työ jossa työaika on enintään 31 tuntia viikossa.

Tälle sivulle on koottu ohjeita etenkin koulunkäyntiavustajille ja koulunkäynninohjaajille, mutta ohjeet koskevat samoin esim. tuntiopettajia ja muita ammattiryhmiä, joiden työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät määräajoin oppilaitoksen vuotuisten toiminta-aikojen johdosta.

Työsuhde päättyy tai työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät kesäksi

Päivärahan sovitteluun ja sen hakemiseen on vaikutusta sillä onko työttömyyttä edeltänyt työsuhde ollut kokoaikainen vai osa-aikainen. Miten päivärahaa tulee hakea ja mitä tulee ottaa huomioon?

 • Olet tehnyt osa-aikatyötä, työsuhteesi päättyy ja jäät työttömäksi
  • Jos olet hakenut työssä ollessasi soviteltua päivärahaa, jatka päivärahan hakemista edelleen normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain.
  • Vaikka et olisi hakenut päivärahaa työssä ollessasi, täytä ensimmäinen hakemus koko kesäkuulta (ei siis vain kahdelta viikolta)
  • Jos kuitenkin ilmoittaudut työnhakijaksi vasta kesken kesäkuun, hae päivärahaa siitä lukien kun työnhakusi on voimassa ja täytä hakemus kesäkuun loppuun asti.
  • Liitä mukaan palkkalaskelma kesäkuussa maksetuista peruspalkoista, lomarahoista ja lomakorvauksista – ne otetaan maksupäivän mukaan huomioon sovittelussa, vaikka olisitkin kokonaan työtön ja vaikka ne olisi ansaittu ajalla, jolloin et ole ollut päivärahan hakijana.
  • Ilmoita TE-toimistolle työsuhteesi päättymisestä / ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon

  LUE TARKEMMIN PÄIVÄRAHAN HAKEMISESTA ALLA OLEVASTA KUUKAUSITTAISESTA OHJEESTA

  Täytä hakemus huolellisesti sekä tarpeeksi pitkältä ajalta. Hakemus ei tule nopeammin käsittelyyn sillä, että ensimmäinen hakemus toimitetaan liian lyhyeltä ajalta.

 • Olet tehnyt osa-aikatyötä ja työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät kesäksi tai sinut lomautetaan
  • Jos olet hakenut työssä ollessasi soviteltua päivärahaa, jatka päivärahan hakemista edelleen normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain.
  • Vaikka et olisi hakenut päivärahaa työssä ollessasi, täytä ensimmäinen hakemus koko kesäkuulta (ei siis vain kahdelta viikolta)
  • Jos kuitenkin ilmoittaudut työnhakijaksi vasta kesken kesäkuun, hae päivärahaa siitä lukien kun työnhakusi on voimassa ja täytä hakemus kesäkuun loppuun asti
  • Liitä mukaan palkkalaskelma hakujakson aikana maksetuista peruspalkoista, vuosilomapalkoista ja lomarahoista – ne otetaan maksupäivän mukaan huomioon sovittelussa, vaikka olisitkin kokonaan työtön ja vaikka ne olisi ansaittu ajalla, jolloin et ole ollut päivärahan hakijana.
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita hakemuksessa lomapäivät. Vuosilomapalkka huomioidaan sovittelussa siinä hakujaksossa kun se maksetaan.
  • Liitä mukaan työsopimus, jossa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä kesäajalle (jos et ole sitä jo aiemmin toimittanut) / lomautusilmoitus
  • Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon mikäli työnhakusi ei ole jo voimassa

  LUE TARKEMMIN PÄIVÄRAHAN HAKEMISESTA ALLA OLEVASTA KUUKAUSITTAISESTA OHJEESTA

  Täytä hakemus huolellisesti sekä tarpeeksi pitkältä ajalta. Hakemus ei tule nopeammin käsittelyyn sillä, että ensimmäinen hakemus toimitetaan liian lyhyeltä ajalta.

 • Olet tehnyt kokoaikatyötä, työsuhteesi päättyy ja jäät työttömäksi
  • Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon
  • Lähetä päivärahahakemus aikaisintaan kahden viikon kuluttua työttömyytesi alkamisesta niin, että hakemus päättyy sunnuntaihin ja liitä siihen tarvittavat selvitykset työssäoloehdon selvittämistä varten
   • Jos olet saanut päivärahaa kesällä 2018 tai sen jälkeen, täytä Muutettava jatkohakemus. Muista tarkistaa eWertin omista tiedoista, että tilinumerosi on oikein.
    • Merkitse rasti kohtaan hakujakso on poikkeava: muu syy ja kirjoita koulunkäynnin ohjaaja tai-avustaja – kesällä työtön
   • Jos tulet ensimmäistä kertaa hakijaksi, täytä Ansiopäivärahahakemus.
  • Jos saat hakemallasi ajalla takautuvia palkkoja työttömyyttä edeltävältä ajalta tai lomakorvausta pitämättä jääneistä lomista, ei niitä huomioida sovittelussa
 • Olet tehnyt kokoaikatyötä ja työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät kesäksi tai sinut lomautetaan
  • Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon
  • Lähetä päivärahahakemus aikaisintaan kahden viikon kuluttua työttömyytesi alkamisesta niin, että hakemus päättyy sunnuntaihin ja liitä siihen tarvittavat selvitykset työssäoloehdon selvittämistä varten
   • Jos olet saanut päivärahaa kesällä 2018 tai sen jälkeen, täytä Muutettava jatkohakemus. Muista tarkistaa eWertin omista tiedoista, että tilinumerosi on oikein.
    • Merkitse rasti kohtaan hakujakso on poikkeava: muu syy ja kirjoita koulunkäynnin ohjaaja tai-avustaja – kesällä työtön
   • Jos tulet ensimmäistä kertaa hakijaksi, täytä Ansiopäivärahahakemus.
  • Liitä mukaan työsopimus, jossa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä kesäajalle (jos et ole sitä jo aiemmin toimittanut) / lomautusilmoitus
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita hakemuksessa lomapäivät. Päivärahaa ei makseta vuosilomapäivien ajalta.

Vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha

Vuosiloman vaikutus päivärahaoikeuteen riippuu siitä maksetaanko vuosilomapalkkaa osa-aikatyön vai kokoaikatyön perusteella. Työsuhteen muodosta riippuu myös se,  sovitellaanko lomaraha ja lomakorvaus päivärahan kanssa.

 • Osa-aikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät silloin kun pidät ne.
  • Vuosilomapalkka huomioidaan sovittelussa siinä hakujaksossa kun se maksetaan.
  • Lomaraha ja lomakorvaus sovitellaan päivärahan kanssa siinä hakujaksossa kun ne maksetaan, vaikka olisit silloin kokonaan työtön/lomautettu ja vaikka lomat olisivat kertyneet ajalta jolloin et ole ollut työnhakijana.
 • Kokoaikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät.
  • Päivärahaa ei makseta lainkaan lomapäivien ajalta
  • Lomarahaa ja lomakorvausta ei huomioida päivärahan sovittelussa

Huomioitavaa kun työt taas jatkuvat elokuussa

Miten tulee menetellä kun koulut taas elokuussa alkavat ja palaat takaisin töihin? Päivärahaoikeuteen vaikuttaa se onko työ jonka aloitat kokoaikainen vai osa-aikainen ja myös se milloin ensimmäinen palkka maksetaan.

 • Aloitat osa-aikatyön elokuussa
  • Jatka päivärahan hakemista edelleen normaalin hakurytmisi mukaisesti kalenterikuukausittain
  • Elokuussa tehdystä työstä saatava palkka vaikuttaa sillä hakujaksolla jolloin se maksetaan:
   • Jos palkka maksetaan elokuussa, sovitellaan se koko elokuulle.
   • Jos palkka maksetaan vasta syyskuussa, elokuu maksetaan täysimääräisenä vaikka siellä onkin työpäiviä
  • Jos et halua osa-aikatyöstä huolimatta hakea päivärahaa, on kuitenkin hyvä huomata pari asiaa:
   • Mikäli elokuun palkanmaksupäivä osuu ajalle, jolta et enää hae päivärahaa, ei tuloa huomioida sovittelussa lainkaan ja elokuun alku maksetaan täytenä
   • Mikäli elokuun palkat maksetaan vasta syyskuussa, kannattaa päivärahaa hakea vielä koko elokuun ajalta, vaikka elokuussa olisikin jo työpäiviä. Jos elokuun ajalle ei osu palkanmaksupäivää, voidaan koko elokuulta maksaa päiväraha täysimääräisenä.
 • Aloitat kokoaikatyön elokuussa
  • Hae päivärahaa työn alkamiseen asti ja ilmoita hakemuksessa, että olet aloittanut yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön
  • Päivärahaa maksetaan työn alkuun asti täysimääräisenä (jos ei ole jotain muuta sovitteluperustetta)

Päivärahan hakeminen kesäkuu-elokuu 

Lue tästä kuukausikohtaisesti mitä päivärahan hakemisessa tulisi huomioida.

Huom. nämä ohjeet koskevat osa-aikatyöstä työttömäksi, lomautetuksi tai lomautukseen rinnastettavasta syystä työttömäksi jääneitä.

 • Kesäkuun hakemus
  • Täytä hakemus eWertti Nettikassassa koko kesäkuulta
   • Jos olet hakenut työssä ollessasi soviteltua päivärahaa, jatka päivärahan hakemista edelleen normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain
   • Vaikka et olisi hakenut päivärahaa työssä ollessasi, täytä hakemus koko kesäkuulta (ei siis vain kahdelta viikolta).
    • Jos olet saanut päivärahaa kesällä 2018 tai sen jälkeen, täytä Muutettava jatkohakemus. Muista tarkistaa eWertin omista tiedoistasi, että tilinumerosi on oikein.
    • Jos tulet ensimmäistä kertaa hakijaksi, täytä Ansiopäivärahahakemus.
   • Jos ilmoittaudut vasta kesken kesäkuun työnhakijaksi, hae päivärahaa siitä päivästä lukien kun työnhakusi on voimassa
   • Merkitse hakemukseen jos olet ollut työssä tai vuosilomalla
  • Liitä mukaan palkkalaskelmat kaikilta kesäkuulle osuvilta palkanmaksupäiviltä. Palkkalaskelmista tulee ilmetä:
   • kaikki palkat, jotka on maksettu kesäkuussa vaikka työt olisi tehty jo aiemmin
   • vuosilomapalkat, joiden maksupäivä on kesäkuussa (vaikka olisit pitänyt lomat toisena ajankohtana)
   • Kesäkuussa maksetut lomakorvaukset ja lomarahat
   • palkan maksupäivä
  • Jos et ole hakenut soviteltua päivärahaa työssä ollessasi, liitä mukaan palkkatodistus edeltävältä 26 kalenteriviikolta työssäoloehdon selvittämistä varten
  • Liitä mukaan työsopimus, jossa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeytymisestä (jos et ole sitä jo aiemmin toimittanut) / lomautusilmoitus
 • Heinäkuun hakemus
  • Täytä hakemus eWertti Nettikassassa koko heinäkuulta
   • Jatkohakemus, ei-muutettava jos olet kokonaan työtön eikä hakemallesi ajalle osu vuosilomaa eikä palkanmaksupäivää
   • Muutettava jatkohakemus, jos sinulla on työ- tai vuosilomapäiviä tai palkanmaksupäivä
  • Liitä mukaan palkkalaskelmat kaikilta heinäkuulle osuvilta palkanmaksupäiviltä. Palkkalaskelmista tulee ilmetä:
   • kaikki palkat, jotka on maksettu heinäkuussa vaikka työt olisi tehty jo aiemmin
   • vuosilomapalkat, joiden maksupäivä on heinäkuussa (vaikka olisit pitänyt lomat toisena ajankohtana)
   • heinäkuussa maksetut lomakorvaukset ja lomarahat
   • palkan maksupäivä
 • Elokuun hakemus
  • Täytä hakemus eWertti Nettikassassa koko elokuulta
   • Jatkohakemus, ei-muutettava jos olet kokonaan työtön eikä hakemallesi ajalle osu palkanmaksupäivää
   • Muutettava jatkohakemus, jos aloitat osa-aikatyön kesken elokuun tai olet vuosilomalla osan kuukautta tai jos työttömyytesi päättyy kesken kuun
  • Liitä mukaan palkkalaskelmat kaikilta elokuulle osuvilta palkanmaksupäiviltä. Palkkalaskelmista tulee ilmetä:
   • kaikki palkat, jotka on maksettu elokuussa vaikka työt olisi tehty jo aiemmin
   • vuosilomapalkat, joiden maksupäivä on elokuussa (vaikka olisit pitänyt lomat toisena ajankohtana)
   • elokuussa maksetut lomakorvaukset ja lomarahat
   • palkan maksupäivä

Mikäli hakemukseesi tarvitaan lisätietoja, yritämme soittaa sinulle numerosta 010 190 300. Ellemme tavoita sinua, lähetämme sinulle kirjeen. Jos olet antanut luvan sähköisille lisäselvityspyynnöille, soiton sijasta lähetämme sinulle viestiä eWertti Nettikassaan.