Hakuohje koulunkäynninohjaajille ja koulunkäyntiavustajille

Huomaathan palkanmaksupäivän merkityksen hakiessasi päivärahaa. Palkka huomioidaan sovittelussa aina silllä hakujaksolla kun se maksetaan riippumatta siitä milloin työ on tehty. Lue tästä ohjeita jos olet esimerkiksi syys- tai joululomalla lomautettuna tai työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät työsopimukseen kirjatun ehdon vuoksi.

Työttömyysturvalaki muuttui 1.4.2019 lukien siten, että osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän palkkatulo sovitellaan jatkossa sen hakujakson tulona kun se maksetaan. Samalla muuttui myös sovitteluperuste siten, ettei enää ole merkitystä sillä milloin osa-aikatyö on tehty, vaan sillä milloin palkka maksetaan. Myös osa-aikatyöstä ansaitut lomarahat ja lomakorvaukset sovitellaan niiden maksupäivän mukaan.

Työttömyysturvalain mukaan osa-aikatyö on kyseessä silloin, kun työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Kun alan enimmäistyöaika on 38 tuntia ja 45 minuuttia viikossa niin osa-aikatyöksi luetaan sellainen työ jossa työaika on enintään 31 tuntia viikossa.

Tälle sivulle on koottu ohjeita etenkin koulunkäyntiavustajille ja koulunkäynninohjaajille, mutta ohjeet koskevat samoin esim. tuntiopettajia ja muita ammattiryhmiä, joiden työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät määräajoin oppilaitoksen vuotuisten toiminta-aikojen johdosta.

Työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät lomautukseen rinnastettavasta syystä tai sinut lomautetaan

Päivärahan sovitteluun ja sen hakemiseen on vaikutusta sillä onko työttömyyttä edeltänyt työsuhde ollut kokoaikainen vai osa-aikainen. Osa-aikaisten kohdalla palkanmaksupäivällä voi olla suuri merkitys joka on hyvä huomioida.

 • Olet tehnyt osa-aikatyötä ja työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät tai sinut lomautetaan esim. syys- tai joululoman ajaksi
  • Jos olet hakenut työssä ollessasi soviteltua päivärahaa, jatka päivärahan hakemista edelleen normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain.
   • Osa-aikatyöstä saamasi palkka huomioidaan sovittelussa koko maksukuukaudelle normaalisti, vaikka sen maksupäivä osuisikin lomautusviikolle. Tällöin huomioiduksi tulee lomautuksen johdosta vähennettynä maksettu kuukausipalkka.

  Esimerkiksi haet päivärahaa 1.10.–31.10.2019. Työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät syyslomaviikolle 14.10.–20.10.2019. Palkanmaksupäivä on 15.10.2019. Saamasi palkka huomioidaan koko lokakuun tulona sovittelussa.

  • Jos et ole hakenut työssä ollessasi soviteltua päivärahaa, kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota palkan maksupäivään.
   • Jos olet työnhakijana vain lomautusviikon ajan ja haet päivärahaa vain tuolta ajalta, palkanmaksupäivän osuessa lomautusviikolle se sovitellaan samoin kuin jos hakisit koko kuukauden, mutta päiväraha maksetaan vain siltä ajalta kuin olet työnhakijana.

  Esimerkiksi haet päivärahaa ajalta 14.10.–20.10.2019 kun työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet syyslomaviikolle. Palkanmaksupäivä on 15.10.2019 eli lomautusviikolla. Koko maksettu kuukausipalkka sovitellaan lokakuulle, mutta päivärahaa voidaan maksaa vain hakemaltasi syysloman ajalta. Jos työnhakusi on TE-toimistossa voimassa, kannattaa päivärahaa hakea koko kuukaudelta.

   • Jos olet työnhakijana vain lomautusviikon ajan ja haet päivärahaa vain tuolta ajalta, palkanmaksupäivän osuessa muulle ajalle kuin lomautusviikolle, jää se kokonaan huomioimatta ja päiväraha voidaan maksaa täytenä koko lomautusajalta.

  Esimerkiksi olet työnhakijana ja haet päivärahaa ajalta 21.10.–27.10.2019 kun työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet syyslomaviikolle. Palkanmaksupäivä on 15.10.2019 eli ennen lomautusviikkoa. Palkka jää sovittelun ulkopuolelle.

 • Olet tehnyt kokoaikatyötä ja työnteko ja palkan saanti keskeytyvät / sinut lomautetaan esim. syys- tai joululoman ajaksi
  • Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon
  • Lähetä päivärahahakemus koko lomautuksen tai työnteon keskeytyksen ajalta.
   • Jos olet saanut päivärahaa edellisen 6 kk aikana, täytä Muutettava jatkohakemus. Muista tarkistaa eWertin omista tiedoista, että tilinumerosi on oikein.
   • Jos tulet ensimmäistä kertaa hakijaksi, täytä Ansiopäivärahahakemus.
  • Liitä mukaan työsopimus, jossa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä loma-ajalle (jos et ole sitä jo aiemmin toimittanut) / lomautusilmoitus
   • Jos saat hakemallasi ajalla palkkaa kokoaikatyöstä, ei niitä huomioida sovittelussa
  • Liitä mukaan muut tarvittavat liitteet (tarkempia ohjeita alempana)

  Esimerkiksi haet päivärahaa ajalta 14.10.–20.10.2019 kun työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet syyslomaviikolle. Palkanmaksupäivä on 15.10.2019 eli lomautusviikolla. Kokoaikatyön palkka jätetään huomioimatta ja päiväraha maksetaan täytenä.

Osa-aikatyön tekeminen ja oikeus päivärahaan

Työttömyysturvalain mukaan osa-aikatyö on kyseessä silloin, kun työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta.

Esimerkiksi kunta-alan yleistyöaika enimmillään on 38 tuntia ja 45 minuuttia viikossa, joten osa-aikatyöksi luetaan sellainen työ jossa työaika on enintään 31 tuntia viikossa. Osa-aikatyön ajalta voi hakea soviteltua päivärahaa.  Jos siis työaikasi ei ylitä 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta, niin sinulla saattaa olla työsuhteestasi huolimatta oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan.

Löydät tarkempia ohjeita osa-aikatyön aikaiseen päivärahan hakemiseen ohjepankista Hakuohje osa-aikaista työtä tekevälle.

Muistathan aina ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon.

Vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha

Vuosiloman vaikutus päivärahaoikeuteen riippuu siitä maksetaanko vuosilomapalkkaa osa-aikatyön vai kokoaikatyön perusteella. Työsuhteen muodosta riippuu myös se,  sovitellaanko lomaraha ja lomakorvaus päivärahan kanssa.

 • Osa-aikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät silloin kun pidät ne.
  • Vuosilomapalkka huomioidaan sovittelussa siinä hakujaksossa kun se maksetaan.
  • Lomaraha ja lomakorvaus sovitellaan päivärahan kanssa siinä hakujaksossa kun ne maksetaan, vaikka olisit silloin kokonaan työtön/lomautettu ja vaikka lomat olisivat kertyneet ajalta jolloin et ole ollut työnhakijana.
 • Kokoaikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät.
  • Päivärahaa ei makseta lainkaan lomapäivien ajalta
  • Lomarahaa ja lomakorvausta ei huomioida päivärahan sovittelussa

Mikäli hakemukseesi tarvitaan lisätietoja, yritämme soittaa sinulle numerosta 010 190 300. Ellemme tavoita sinua, lähetämme sinulle kirjeen. Jos olet antanut luvan sähköisille lisäselvityspyynnöille, soiton sijasta lähetämme sinulle viestiä eWertti Nettikassaan.

Päivärahan hakeminen

 • 1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi
  • tämä tulee tehdä viimeistään ensimmäisenä lomautus- tai työttömyyspäivänä. Päivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta kun olet työnhakijana.
  • ilmoitathan TE-toimistolle mikäli sinulla on yritystoimintaa, omistat metsä- tai maatilaa, toimit omais- tai perhehoitajana, opiskelet työn ohella.
  •  voit ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimiston Oma-asiointi -palvelussa
 • 2. Täytä päivärahahakemus
  • hakemuksen voit lähettää joko eWertti Nettikassan kautta tai postitse työttömyyskassalle. eWertin kautta lähetetty hakemus on aikaisemmin perillä työttömyyskassalla ja hakemus otetaan täten myös nopeammin käsittelyyn.
  • jos viimeisimmästä maksetusta päivästä on enintään kuusi kuukautta, voit täyttää eWertissä muutettavan jatkohakemuksen. Muussa tapauksessa täytä Ansiopäivärahahakemus.
  • jos jäät työttömäksi kokoaikatyöstä, lähetä hakemus aikaisintaan kahden viikon kuluttua työttömyytesi alkamisesta niin että hakemus päättyy sunnuntaihin.
  • jos haet päivärahaa osa-aikatyön ajalta, täytä hakemus täysiltä kuukausilta palkanmaksurytmisi mukaisesti
   • mikäli sinulle on jo maksettu soviteltua päivärahaa osa-aikatyön perusteella, täytä hakemus tällöin edelleen normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain vaikka työntekosi olisi esimerkiksi kesällä keskeytyneenä.

  Esimerkiksi edellinen hakujaksosi on ollut 1.5. – 31.5.2019, täytä seuraava hakemus ajalta 1.6. – 30.6.2019, vaikka työntekosi olisi päättynyt / keskeytynyt kokonaan 2.6.2019 alkaen.

  • jos sinulle on maksettu kesän ajan ansiopäivärahaa ja haet jatkossa osa-aikaisen työn ajalta soviteltua päivärahaa, täytä hakemus normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain

  Esimerkiksi edellinen hakujaksosi on ollut 1.-31.7.2019, täytä seuraava hakemus ajalta 1.-31.8.2019, vaikka työsuhteesi alkaisi tai työskentelysi jatkuisi 8.8.2019.

  • hae ansiopäivärahaa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta haluat päivärahaa hakea.

  Täytä hakemus huolellisesti sekä tarpeeksi pitkältä ajalta. Hakemus ei tule nopeammin käsittelyyn sillä, että ensimmäinen hakemus toimitetaan liian lyhyeltä ajalta.

 • 3. Liitä mukaan tarpeelliset liitteet

  Palkkatiedot

  • palkkatodistus tai kaikki palkkalaskelmat vähintään 26 kalenteriviikolta ennen työttömyyttä, jos et ole ennen saanut päivärahaa tai edellisestä työttömyydestäsi on kulunut yli 26 viikkoa
   • mikäli ajanjaksoon sisältyy palkattomia poissaoloja tai esimerkiksi alennettua sairasajan palkkaa, tulee todistuksen olla vastaavasti pidemmältä ajalta.
   • tarkemmat ohjeet palkkatodistukseen löydät ohjepankista
  • jos olet ollut työttömänä edellisen 26 viikon aikana, lähetä palkkatiedot edellisen työttömyysjakson sekä nykyisen työttömyysjakson väliseltä ajalta
   • esimerkiksi olet viimeksi saanut päivärahaa 7.8.2019 asti ja jäät nyt työttömäksi 14.10.2019, lähetä palkkatiedot ajalta 8.8. – 13.10.2019
  • palkkalaskelmat, jos sinulle maksetaan hakujakson aikana palkkaa osa-aikatyöstä, lomarahaa tai lomakorvausta osa-aikatyön perusteella. Huom. 1.4.19 lainmuutoksen jälkeen tulot sovitellaan maksupäivän mukaan vaikka jaksolla ei olisi yhtään tehtyä työtuntia.

  Esimerkiksi määräaikainen ja osa-aikainen työsuhteesi päättyy 31.5.2019. Olet koko kesäkuun työtön ja haet päivärahaa. Sinulle maksetaan 14.6.2019 lomakorvaus pitämättä jääneistä lomista. Lomakorvaus huomioidaan kesäkuun sovittelussa sen palkanmaksupäivän mukaan, vaikka olet ollut muuten kokonaan työtön.

  Muut tarvittavat liitteet

  • kopio työsopimuksesta, jossa työnteon ja palkanmaksun keskeytymisestä on sovittu (ellet ole toimittanut sitä jo aikaisemmin)
  • todistus työnteon ja palkanmaksun keskeytyksen ajankohdasta
  • lomautusilmoitus, mikäli sinut on lomautettu
  • selvitys vuosilomasi ajankohdasta ja vuosiloma-ajan palkasta, mikäli se osuu ajalle jolta haet päivärahaa
  • Jos saat muuta etuutta tai sinulla on yritystoimintaa, toimita myös seuraavat liitteet
   • kopio päätöksestä, mikäli saat jotain muuta sosiaalietuutta, esim. osatyökyvyttömyyseläkettä
   • kopio viimeisimmästä vahvistetusta verotuspäätöksestä jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa. Muista ilmoittaa yritystoiminnasta myös TE-toimistoon.

  Voit tarkistaa vaikuttaako etuutesi päivärahaan Muiden sosiaalietuuksien vaikutuksesta päivärahaan.

  Liitteet voit lähettää hakemuksen yhteydessä eWertti Nettikassassa tai Hakemusliitteet -palvelussa. Voit halutessasi myös postittaa liitteet työttömyyskassalle.

 • 4. Seuraa hakemuksesi käsittelytilannetta
  • työttömyyskassa käsittelee hakemukset saapumispäivän mukaan järjestyksessä
  • voit seurata hakemuksesi käsittelytilannetta helposti eWertti Nettikassan kautta
  • kassan yleistä käsittelytilannetta voit seurata Käsittelytilanne-palvelun kautta