Hakuohje koulunkäynninohjaajille ja koulunkäyntiavustajille

Luethan ohjeet huolella jos työsuhteesi päättyy kesäksi, sinut lomautetaan tai työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät työsuhteen ehdon vuoksi. Ohjeet on päivitetty 11.5.2020 voimaantulleen määräaikaisen lakimuutoksen johdosta ja hakuohjeet ovat monelta osin tästä syystä muuttuneet suhteessa viime kesään.

Työttömyysturvalakiin väliaikaisesti korona-ajan johdosta tehdyn muutoksen vuoksi 11.5.2020 tai sen jälkeen alkavien hakujaksojen osalta sovittelussa käytettävä sovittelujakso ei voi enää olla tavanomaista lyhempi vaan se on aina joko neljän viikon tai kuukauden mittainen. Näin ollen vaikka henkilö hakisi päivärahaa lyhemmältä jaksolta kuin esim. kuukausi niin hakujaksolla vaikuttavana soviteltavana tulona tulee kuitenkin huomioida kokonaisen kuukauden tai neljän viikon sovittelujakson aikana maksetut tulot riippuen henkilön palkanmaksurytmistä. Löydät tarkemmin esimerkkejä tästä ohjeesta mm. kohdastaKuukausikohtainen päivärahan hakuohje ajalle kesäkuu-elokuu 2020 – Kesäkuun hakemus”. Esimerkit on muodostettu siten, että sovittelujaksona käytetään kuukautta, koska se on koulunkäynninohjaajien / koulunkäyntiavustajien tavanomaisin palkanmaksurytmi.

Hakujakso = ajankohta jolta päivärahaa haetaan. On tavallisesti neljä viikkoa, kuukausi tai kalenterikuukausi. Työttömyyden alkaessa tai päättyessä voi olla tavanomaista lyhempi.

Sovittelujakso = ajankohta jonka aikana maksettu soviteltava palkkatulo vaikuttaa samalle ajalle kohdistuvan hakujakson päivärahan määrään. Sovittelujakso on 11.5.–31.10.2020 välisenä aikana alkavien hakujaksojen osalta aina neljän viikon tai kuukauden mittainen riippumatta hakujakson pituudesta. Ennen 11.5.2020 alkavien hakujaksojen osalta sovittelujakso voi olla tavanomaista lyhyempi nk. erityinen sovittelujakso.

Tällä sovittelujakson muutoksella on vaikutusta myös koulunkäynninohjaajien ja koulunkäyntiavustajien kesän 2020 päivärahahakemuksiin.

Osa-aikatyöstä saatavan palkan sovitteleminen

Osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän palkkatulo sovitellaan sen sovittelujakson tulona kun se maksetaan. Sillä ei ole merkitystä milloin osa-aikatyö on tehty tai onko henkilö ollut sinä ajankohtana työttömänä, vaan merkitystä on ainoastaan sillä milloin palkka maksetaan. Myös osa-aikatyöstä ansaitut lomarahat ja lomakorvaukset sovitellaan niiden maksupäivän mukaan niiden maksuajankohdan mukaisella sovittelujaksolla.

Huomaathan siis palkanmaksupäivän merkityksen hakiessasi päivärahaa.

Tämän ohjeen loppupuolelta otsikon alta: ”Kuukausikohtainen päivärahan hakuohje ajalle kesäkuu-elokuu 2020” löydät kuukausittaiset tarkemmat ohjeet päivärahan hakemiseksi. Nämä ohjeet on tarkoitettu osa-aikatyöstä* työttömäksi / lomautetuiksi jääville.

* Työttömyysturvalain mukaan osa-aikatyö on kyseessä silloin, kun työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Kun alan enimmäistyöaika on 38 tuntia ja 45 minuuttia viikossa niin osa-aikatyöksi luetaan sellainen työ jossa työaika on enintään 31 tuntia viikossa.

Tälle sivulle on koottu ohjeita etenkin koulunkäyntiavustajille ja koulunkäynninohjaajille, mutta ohjeet koskevat samoin esim. tuntiopettajia ja muita ammattiryhmiä, joiden työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät määräajoin oppilaitoksen vuotuisten toiminta-aikojen johdosta.

Työsuhde päättyy tai työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät kesäksi

Päivärahan hakemiseen ja palkkatulojen sovittelemiseen on vaikutusta sillä onko työttömyyttä edeltänyt työsuhde ollut kokoaikainen vai osa-aikainen. Miten päivärahaa siis tulee hakea ja mitä tulee ottaa huomioon?

Muistathan aina myös ilmoittaa TE-toimistolle työsuhteesi päättymisestä / ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon.

 • Olet tehnyt osa-aikatyötä, työsuhteesi päättyy ja jäät työttömäksi
  • Jos olet hakenut työssä ollessasi soviteltua päivärahaa, jatka päivärahan hakemista edelleen normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain.
  • Vaikka et olisi hakenut päivärahaa työssä ollessasi, tulisi ensimmäinen hakemus täyttää koko kuukaudelta siitä lukien kun työttömyys alkaa (ei siis vain kahdelta viikolta).

  Esimerkiksi työ päättyy 31.5.2020, täytä hakemus koko kesäkuun ajalta tai jos työsuhde päättyy 18.6.2020, kannattaa hakea päivärahaa 19.6.–18.7.2020 väliseltä ajalta. Tällöin sovittelujakso ja hakujakso ovat yhtenevät ja vain tuolle ajanjaksolle osuvat maksupäivän mukaiset osa-aikatyön palkat vaikuttavat päivärahan määrään.

  • Jos haet päivärahaa tavanomaista lyhemmältä ajalta esimerkiksi vain kahdelta viikolta, joutuu työttömyyskassa 11.5.2020 voimaantulleen lakimuutoksen johdosta tarkastelemaan mahdollisia osa-aikatyön palkanmaksupäiviä kokonaisen kuukauden sovittelujaksolta, jolloin kuukauden sovittelujakso voi alkaa jo ennen sitä päivää josta päivärahaa haetaan.
   • Huomaathan myös, että sovitellun päivärahan hakemukset 1.6. alkaen voidaan käsitellä aikaisintaan kesäkuun loppupuolella johtuen suojaosaan tulevasta lakimuutoksesta ja siihen liittyvistä järjestelmämuutoksista.

  Esimerkiksi haet päivärahaa vain 1.6.–14.6.2020 ajalta, päivärahan sovittelussa joudutaan huomioimaan kaikki 15.5.–14.6.2020 välisenä aikana maksetut osa-aikatyön palkat niiden palkanmaksupäivän mukaan. Päivärahaa maksetaan kuitenkin vain hakemaltasi ajalta.

  Työttömyyskassa suosittaakin osa-aikatyöstä työttömäksi jääviä täyttämään ensimmäisen hakemuksen koko kuukaudelle. 

  • Joissain tilanteissa työttömyyskassa saattaa pyytää sinua täyttämään hakemusta lisää tulevalle ajalle esim. jos sinulla on jokin muu sosiaalietuus maksussa joka vähennetään päivärahasta. Pääsääntöisesti sovittelujakso kuitenkin määräytyy sen mukaan taaksepäin siitä päivästä lukien mihin asti olet itse hakemuksen täyttänyt.
  • Työttömyyskassa saa palkkatietosi tulorekisteristä. Päivärahan sovittelussa huomioidaan kaikki maksetut palkat (peruspalkat, lomarahat ja lomakorvaukset)  maksupäivän mukaan,  vaikka olisitkin maksuajankohtana kokonaan työtön ja vaikka palkat olisi ansaittu ajalla, jolloin et ole ollut päivärahan hakijana.

  LUE TARKEMMIN PÄIVÄRAHAN HAKEMISESTA ALLA OLEVASTA KUUKAUSITTAISESTA OHJEESTA.

 • Olet tehnyt osa-aikatyötä ja työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät kesäksi tai sinut lomautetaan
  • Jos olet hakenut työssä ollessasi soviteltua päivärahaa, jatka päivärahan hakemista edelleen normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain.
  • Vaikka et olisi hakenut päivärahaa työssä ollessasi, tulisi ensimmäinen hakemus täyttää koko kuukaudelta siitä lukien kun työttömyys alkaa (ei siis vain kahdelta viikolta).

  Esimerkiksi työ päättyy 31.5.2020, kannattaa hakemus täyttää koko kesäkuun ajalta tai jos lomautus alkaa 19.6.2020, kannattaa hakea päivärahaa 19.6.–18.7.2020 väliseltä ajalta. Tällöin sovittelujakso ja hakujakso ovat yhtenevät ja vain tuolle ajanjaksolle osuvat maksupäivän mukaiset osa-aikatyön palkat vaikuttavat päivärahan määrään.

  • Jos haet päivärahaa tavanomaista lyhemmältä ajalta esimerkiksi vain kahdelta viikolta, joutuu työttömyyskassa 11.5.2020 voimaantulleen lakimuutoksen johdosta tarkastelemaan mahdollisia osa-aikatyön palkanmaksupäiviä kokonaisen kuukauden sovittelujaksolta, jolloin kuukauden sovittelujakso voi alkaa jo ennen sitä päivää josta päivärahaa haetaan.
   • Huomaathan myös, että sovitellun päivärahan hakemukset 1.6. alkaen voidaan käsitellä aikaisintaan kesäkuun loppupuolella johtuen suojaosaan tulevasta lakimuutoksesta ja siihen liittyvistä järjestelmämuutoksista.

  Esimerkiksi haet päivärahaa vain 1.6.–14.6.2020 ajalta, päivärahan sovittelussa joudutaan huomioimaan kaikki 15.5.–14.6.2020 välisenä aikana maksetut osa-aikatyön palkat niiden palkanmaksupäivän mukaan. Päivärahaa maksetaan kuitenkin vain hakemaltasi ajalta.

  Työttömyyskassa suosittaakin osa-aikatyöstä työttömäksi jääviä täyttämään ensimmäisen hakemuksen koko kuukaudelle. 

  • Joissain tilanteissa työttömyyskassa saattaa pyytää sinua täyttämään hakemusta lisää tulevalle ajalle esim. jos sinulla on jokin muu sosiaalietuus maksussa joka vähennetään päivärahasta. Pääsääntöisesti sovittelujakso kuitenkin määräytyy sen mukaan taaksepäin siitä päivästä lukien mihin asti olet itse hakemuksen täyttänyt.
  • Työttömyyskassa saa palkkatietosi tulorekisteristä. Päivärahan sovittelussa huomioidaan kaikki maksetut palkat (peruspalkat, lomarahat ja lomakorvaukset)  maksupäivän mukaan,  vaikka olisitkin maksuajankohtana kokonaan työtön ja vaikka palkat olisi ansaittu ajalla, jolloin et ole ollut päivärahan hakijana.

  Esimerkiksi olet ollut vuosilomalla 1.6.–17.6.2020 välisen ajan ja työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet 18.6.2020 lukien. Haet päivärahaa 18.6.–30.6.2020 väliseltä ajalta eikä tuolle ajalle osu yhtään palkanmaksupäivää. Sinulle on maksettu osa-aikatyöhön perustuva vuosiloma-ajan palkka ja lomaraha 15.6.2020. Koska 11.5.2020 voimaantulleen lakimuutoksen johdosta sovittelujakso ei  voi hakujakson tavoin olla tavanomaista lyhempi, tulee sovittelujaksona käyttää palkanmaksusi mukaista kuukautta ja päivärahan sovittelussa huomioidaan kaikki osa-aikatyön perusteella maksetut palkat ajalta 1.6.–30.6.2020 maksupäivän mukaan. Päivärahaa maksetaan kuitenkin vain hakujakson 18.–30.6.2020 ajalta. Voit kuitenkin halutessasi toimittaa ensimmäisen hakemuksen suoraan ajalle 18.6.–17.7.2020, jolloin hakujakso ja sovittelujakso ovat toisiaan vastaavat ja sovittelussa huomioidaan vain tuolle ajanjaksolle osuvien palkanmaksupäivien palkat.

  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita hakemuksessa lomapäivät. Vuosilomapalkka huomioidaan sovittelussa siinä sovittelujaksossa kun se maksetaan.
  • Liitä mukaan työsopimus, jossa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä kesäajalle (jos et ole sitä jo aiemmin toimittanut) / lomautusilmoitus.

  LUE TARKEMMIN PÄIVÄRAHAN HAKEMISESTA ALLA OLEVASTA KUUKAUSITTAISESTA OHJEESTA.

 • Olet tehnyt kokoaikatyötä, työsuhteesi päättyy ja jäät työttömäksi
  • Lähetä päivärahahakemus aikaisintaan kahden viikon kuluttua työttömyytesi alkamisesta niin, että hakemus päättyy sunnuntaihin. Palkkatiedot työttömyyskassa saa tulorekisteristä, mutta voit halutessasi liittää mukaan palkkatodistuksen edeltävän 26 viikon ajalta.
   • Jos olet saanut päivärahaa kesällä 2019 tai sen jälkeen, täytä muutettava jatkohakemus. Muista tarkistaa eWertin omista tiedoistasi, että tilinumerosi on oikein.
   • Jos tulet ensimmäistä kertaa hakijaksi, täytä ansiopäivärahahakemus.
  • Jos saat hakemallasi ajalla takautuvia palkkoja työttömyyttä edeltävältä ajalta kokoaikatyöstä tai lomakorvausta pitämättä jääneistä lomista, ei niitä huomioida sovittelussa.
 • Olet tehnyt kokoaikatyötä ja työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät kesäksi tai sinut lomautetaan
  • Lähetä päivärahahakemus aikaisintaan kahden viikon kuluttua työttömyytesi alkamisesta niin, että hakemus päättyy sunnuntaihin. Palkkatiedot työttömyyskassa saa tulorekisteristä, mutta voit halutessasi liittää mukaan palkkatodistuksen edeltävän 26 viikon ajalta.
   • Jos olet saanut päivärahaa kesällä 2019 tai sen jälkeen, täytä muutettava jatkohakemus. Muista tarkistaa eWertin omista tiedoistasi, että tilinumerosi on oikein.
   • Jos tulet ensimmäistä kertaa hakijaksi, täytä ansiopäivärahahakemus.
  • Liitä mukaan työsopimus, jossa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä kesäajalle (jos et ole sitä jo aiemmin toimittanut) / lomautusilmoitus
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita hakemuksessa lomapäivät. Päivärahaa ei makseta kokoaikatyöhön perustuvien vuosilomapäivien ajalta.

Työhön palaaminen koulujen alkaessa elokuussa

Miten tulisi menetellä kun koulut taas elokuussa alkavat ja palaat takaisin töihin? Päivärahaoikeuteen vaikuttaa se onko työ jonka aloitat kokoaikainen vai osa-aikainen ja myös se milloin ensimmäinen palkka maksetaan.

 • Aloitat osa-aikatyön elokuussa
  • Jatka päivärahan hakemista edelleen normaalin hakurytmisi mukaisesti
  • Elokuussa tehdystä työstä saatava palkka vaikuttaa sillä sovittelujaksolla jolloin se maksetaan:
   • Jos sovittelujaksosi on kalenterikuukausi ja palkka maksetaan elokuussa, sovitellaan se koko elokuulle.
   • Jos palkka maksetaan vasta syyskuussa, elokuu maksetaan täysimääräisenä vaikka siellä onkin työpäiviä
  • Jos et halua osa-aikatyöstä huolimatta hakea päivärahaa, on kuitenkin hyvä huomata pari asiaa:
   • Mikäli elokuun palkanmaksupäivä osuu ajalle, jolta et enää hae päivärahaa, tulo huomioidaan kuitenkin sovittelussa edelleen, mikäli sovittelujaksosi on ollut kalenterikuukausi

  Esimerkiksi koulu alkaa 13.8.2020 ja haet päivärahaa vain siihen asti. Sovittelujaksosi on kalenterikuukausi, joten 14.8.2020 maksettava palkka huomioidaan sovittelussa ajalla 1.8.–12.8.2020 vaikka et sen jälkeen enää päivärahaa hakisikaan.

   • Mikäli elokuun palkat maksetaan vasta syyskuussa, kannattaa päivärahaa hakea vielä koko elokuun ajalta, vaikka elokuussa olisikin jo työpäiviä. Jos elokuun ajalle ei osu palkanmaksupäivää, voidaan koko elokuulta maksaa päiväraha täysimääräisenä. Maksaminen edellyttää myös, että olet pitänyt työnhakusi voimassa TE-toimistossa.

  Esimerkiksi koulu alkaa 13.8.2020 ja haet päivärahaa vain sitä edeltävään päivään asti. Päätät työnhakusi TE-toimistossa myös siihen kun työ alkaa. Saat ensimmäisen palkan vasta 15.9.2020, joten elokuussa ei ole yhtään palkanmaksupäivää. Ajalta 1.-12.8.2020 voidaan maksaa täysi päiväraha, koska sovittelujaksolle ei kohdistu palkanmaksupäivää. Koska työnhaku on kuitenkin päätetty 13.8.2020 lukien, ei ajalta 13.-31.8.2020 ole oikeutta päivärahaan. Jos työnhaku olisi voimassa, voitaisi siltäkin ajalta maksaa täysi päiväraha.  

 • Aloitat kokoaikatyön elokuussa
  • Hae päivärahaa muutettavalla jatkohakemuksella työn alkamiseen asti ja ilmoita hakemuksessa, että olet aloittanut yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön.
  • Päivärahaa maksetaan työn alkuun asti täysimääräisenä (jos ei sovittelujaksolla makseta jotain sovitteluun huomioitavaa tuloa)

Vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha

Vuosiloman vaikutus päivärahaoikeuteen riippuu siitä maksetaanko vuosilomapalkkaa osa-aikatyön vai kokoaikatyön perusteella. Työsuhteen muodosta riippuu myös se,  sovitellaanko lomaraha ja lomakorvaus päivärahan kanssa.

 • Osa-aikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät silloin kun pidät ne.
   • Vuosilomapalkka huomioidaan sovittelussa siinä sovittleujaksossa, kun se maksetaan.
  • Lomaraha ja lomakorvaus sovitellaan päivärahan kanssa siinä sovittelujaksossa, kun ne maksetaan, vaikka olisit silloin kokonaan työtön/lomautettu ja vaikka lomat olisivat kertyneet ajalta jolloin et ole ollut työnhakijana.
 • Kokoaikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät.
  • Päivärahaa ei makseta lainkaan lomapäivien ajalta
  • Lomarahaa ja lomakorvausta ei huomioida päivärahan sovittelussa

Kuukausikohtainen päivärahan hakuohje ajalle kesäkuu-elokuu 2020

Huom. tämä ohje koskee vain niitä henkilöitä joiden osa-aikainen työ päättyy tai työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät / lomautetaan osa-aikatyöstä.

Lue tästä kuukausikohtaisesti mitä päivärahan hakemisessa tulisi huomioida.

 • Kesäkuun hakemus
  • Täytä hakemus eWertti Nettikassassa koko kuukaudelta siitä eteenpäin mistä lukien olet työtön tai lomautettu
   • Jos olet hakenut työssä ollessasi soviteltua päivärahaa, jatka päivärahan hakemista edelleen normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain
   • Vaikka et olisi hakenut päivärahaa työssä ollessasi, täytä hakemus koko kuukaudelta (ei siis vain kahdelta viikolta).
    • Jos olet saanut päivärahaa viime kesänä 2019 tai sen jälkeen, täytä muutettava jatkohakemus. Muista tarkistaa eWertin omista tiedoistasi, että tilinumerosi on oikein.
    • Jos tulet ensimmäistä kertaa hakijaksi, täytä ansiopäivärahahakemus.
   • Jos ilmoittaudut vasta kesken kesäkuun työnhakijaksi, hae päivärahaa siitä päivästä lukien kuukausi eteenpäin, kun työnhakusi on voimassa
   • Merkitse hakemukseen jos olet ollut työssä tai vuosilomallaTyöttömyyskassa saa tulorekisteristä ansiopäivärahan hakijaa koskevat palkkatiedot ja työttömyyskassa käyttää näitä tietoja aina kun se on mahdollista.

    Jos kaikkia hakemuksen käsittelyyn tarvittavia tietoja ei saada tulorekisteristä, pyydetään näitä tietoja joko palkanlaskijalta tai hakijalta itseltänsä. Palkkatodistuksen toimittaminen jo hakemuksen liitteenä voi  näissä tilanteissa nopeuttaa käsittelyä, koska tällöin työttömyyskassalla on jo valmiiksi lisätiedot olemassa. Päätökset tehdään kuitenkin aina kun mahdollista tulorekisteristä saatavien tietojen perusteella ja hakemuksen liitteenä toimitettuja palkkatietoja käytetään vain siinä tapauksessa, että tulorekisteristä saatavat tiedot eivät ole riittäviä.

  • Liitä mukaan työsopimus, jossa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeytymisestä (jos et ole sitä jo aiemmin toimittanut) / lomautusilmoitus
  • Esimerkkejä päivärahan hakemiseen:

  Esimerkki 1. Sinut on lomautettu osa-aikatyöstä 1.6.2020 alkaen. Täytät ensimmäisen hakemuksen ajalle 1.6.–30.6.2020. Hakujakso ja sovittelujakso ovat yhtenevät ja päivärahan sovittelussa huomioidaan kaikki tuona ajanjaksona maksetut osa-aikatyön palkat.

  Esimerkki 2. Sinut on lomautettu osa-aikatyöstä 1.6.2020 alkaen. Täytät ensimmäisen hakemuksen ajalle 1.6.–14.6.2020. Hakujakso on tavanomaista lyhempi. Koska sovittelujakso ei kuitenkaan 11.5.2020 lukien voi olla tavanomaista lyhempi, tulee päivärahan sovittelussa huomioida kaikki tavanomaisen sovittelujakson aikana maksetut osa-aikatyön palkat. Päivärahan sovittelussa huomioidaan tällöin kaikki 15.5.–14.6.2020 ajalla maksetut osa-aikatyön palkat. Poikkeustilanteissa työttömyyskassa voi pyytää sinua täyttämään lisää hakemusta ja muodostaa sovittelujakson kalenterikuukaudelle. Sovitellun suojaosaan 1.6.2020 lukien tehtävän lakimuutoksen ja siinä vaadittavien järjestelmämuutosten takia hakemus voidaan käsitellä työttömyyskassassa vasta aikaisintaan kesäkuun lopulla.

  Esimerkki 3. Työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät 18.6.2020 ja olet sitä ennen tehnyt osa-aikatyötä. Täytät ensimmäisen hakemuksen ajalle 18.6.–30.6.2020. Hakujakso on tavanomaista lyhempi. Koska sovittelujakso ei kuitenkaan 11.5.2020 lukien voi olla tavanomaista lyhempi, tulee päivärahan sovittelussa huomioida kaikki tavanomaisen sovittelujakson aikana maksetut osa-aikatyön palkat. Päivärahan sovittelussa huomioidaan tällöin kaikki 1.6.–30.6.2020 ajalla maksetut osa-aikatyön palkat.

  Esimerkki 4. Työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät 18.6.2020 ja olet sitä ennen tehnyt osa-aikatyötä. Täytät ensimmäisen hakemuksen ajalle 18.6.–17.7.2020. Hakujakso ja sovittelujakso ovat yhtenevät ja päivärahan sovittelussa huomioidaan kaikki tuona ajanjaksona maksetut osa-aikatyön palkat.

 • Heinäkuun hakemus
  • Täytä hakemus eWertti Nettikassassa koko kuukaudelta aiemmin määräytyneen sovittelujakson mukaisesti. Jos olit hakenut edellisen jakson 30.6.2020 asti, täytä nyt hakemus koko heinäkuulta. Jos olit hakenut edellisen jakson 14.6.2020 asti, täytä nyt hakemus 15.6.–14.7.2020 ajalta jne.
   • jatkohakemus, ei-muutettava jos olet ollut kokonaan työtön
   • muutettava jatkohakemus, jos sinulla on työ- tai vuosilomapäiviä
  • Jos tulet päivärahan hakijaksi ensimmäistä kertaa vasta heinäkuussa, täytä hakemus koko kuukaudelta (ei siis vain kahdelta viikolta). Hae päivärahaa siitä päivästä lukien kuukausi eteenpäin kun työnhakusi on voimassa. Esimerkkejä ensimmäisen hakemuksen osalta löydät kesäkuun hakemus-osioista.
   • Jos olet saanut päivärahaa viime kesänä 2019 tai sen jälkeen, täytä muutettava jatkohakemus. Muista tarkistaa eWertin omista tiedoistasi, että tilinumerosi on oikein.
   • Jos tulet ensimmäistä kertaa hakijaksi, täytä ansiopäivärahahakemus
  • Merkitse hakemukseen jos olet ollut työssä tai vuosilomalla

  Työttömyyskassa saa tulorekisteristä ansiopäivärahan hakijaa koskevat palkkatiedot ja työttömyyskassa käyttää näitä tietoja aina kun se on mahdollista.

  Jos kaikkia hakemuksen käsittelyyn tarvittavia tietoja ei saada tulorekisteristä, pyydetään näitä tietoja joko palkanlaskijalta tai hakijalta itseltänsä. Palkkatodistuksen toimittaminen jo hakemuksen liitteenä voi  näissä tilanteissa nopeuttaa käsittelyä, koska tällöin työttömyyskassalla on jo valmiiksi lisätiedot olemassa. Päätökset tehdään kuitenkin aina kun mahdollista tulorekisteristä saatavien tietojen perusteella ja hakemuksen liitteenä toimitettuja palkkatietoja käytetään vain siinä tapauksessa, että tulorekisteristä saatavat tiedot eivät ole riittäviä.

 • Elokuun hakemus
  • Täytä hakemus eWertti Nettikassassa koko kuukaudelta aiemmin määräytyneen sovittelujakson mukaisesti. Jos olit hakenut edellisen jakson 31.7.2020 asti, täytä nyt hakemus koko elokuulta. Jos olit hakenut edellisen jakson 14.7.2020 asti, täytä nyt hakemus 15.7.–14.8.2020 ajalta jne.
   • jatkohakemus, ei-muutettava jos olet ollut kokonaan työtön
   • muutettava jatkohakemus jos aloitat osa-aikatyön kesken elokuun tai olet vuosilomalla osan kuukautta
  • Jos et kesken elokuun alkavasta osa-aikatyöstä huolimatta halua hakea päivärahaa, on kuitenkin hyvä huomata pari asiaa:
   • Elokuun palkanmaksupäivän osuessa ajalle, jolta et enää hae päivärahaa, tulo huomioidaan kuitenkin sovittelussa edelleen, mikäli sovittelujaksosi on ollut kalenterikuukausi.

  Esimerkiksi koulu alkaa 13.8.2020 ja haet päivärahaa vain siihen asti. Sovittelujaksosi on kalenterikuukausi, joten 15.8.2020 maksettava palkka huomioidaan sovittelussa ajalla 1.8.–12.8.2020 vaikka et sen jälkeen enää päivärahaa hakisikaan.

   • Mikäli elokuun työpäivien palkat maksetaan vasta syyskuussa, kannattaa päivärahaa hakea vielä koko elokuun ajalta, vaikka elokuussa olisikin jo työpäiviä. Jos elokuun ajalle ei osu palkanmaksupäivää, voidaan koko elokuulta maksaa päiväraha täysimääräisenä.

  Maksamiselle edellytyksen on aina myös se, että olet pitänyt työnhakusi voimassa TE-toimistossa.

  • Jos työttömyytesi päättyy kesken elokuun aloittaessasi kokoaikatyön, täytä muutettava jatkohakemus työn alkamiseen saakka.

  Työttömyyskassa saa tulorekisteristä ansiopäivärahan hakijaa koskevat palkkatiedot ja työttömyyskassa käyttää näitä tietoja aina kun se on mahdollista.

  Jos kaikkia hakemuksen käsittelyyn tarvittavia tietoja ei saada tulorekisteristä, pyydetään näitä tietoja joko palkanlaskijalta tai hakijalta itseltänsä. Palkkalaskelman / palkkatodistuksen toimittaminen jo hakemuksen liitteenä voi  näissä tilanteissa nopeuttaa käsittelyä, koska tällöin työttömyyskassalla on jo valmiiksi lisätiedot olemassa. Päätökset tehdään kuitenkin aina kun mahdollista tulorekisteristä saatavien tietojen perusteella ja hakemuksen liitteenä toimitettuja palkkatietoja käytetään vain siinä tapauksessa, että tulorekisteristä saatavat tiedot eivät ole riittäviä.

Mikäli hakemukseesi tarvitaan lisätietoja, yritämme soittaa sinulle numerosta 010 190 300. Ellemme tavoita sinua, lähetämme sinulle kirjeen. Jos olet antanut luvan sähköisille lisäselvityspyynnöille, soiton sijasta lähetämme sinulle viestiä eWertti Nettikassaan.