Hakuohje koulunkäyntiavustajalle

Tälle sivulle on koottu ohjeita etenkin koulunkäyntiavustajille ja koulunkäynninohjaajille, mutta ohjeet koskevat samoin esim. tuntiopettajia ja muita ammattiryhmiä, joiden työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät määräajoin oppilaitoksen vuotuisten toiminta-aikojen johdosta.

Päivärahan saamiseksi on aina myös täytettävä yleiset edellytykset ansiopäivärahan saamisesta riippumatta ammattinimikkeestä tai työsopimuksen muodosta. Nämä alla olevat ohjeet koskevat työnteon ja palkanmaksun päättymistä / keskeytymistä. Hakuohjeet osa-aikatyössä olevalle löydät ohjepankista.

Erilaiset työsopimukset ja lomautustilanteet

Päivärahan hakeminen

 • 1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi
  • tämä tulee tehdä viimeistään ensimmäisenä lomautus- tai työttömyyspäivänä. Päivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta kun olet työnhakijana.
  • ilmoitathan TE-toimistolle mikäli sinulla on yritystoimintaa, omistat metsä- tai maatilaa, toimit omais- tai perhehoitajana, opiskelet työn ohella.
  • voit ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimiston Oma-asiointi -palvelussa
 • 2. Täytä päivärahahakemus
  • hakemuksen voit lähettää joko eWertti Nettikassan kautta tai postitse työttömyyskassalle. eWertin kautta lähetetty hakemus on aikaisemmin perillä työttömyyskassalla ja hakemus otetaan täten myös nopeammin käsittelyyn.
  • jos viimeisimmästä maksetusta päivästä on enintään kahdeksan kuukautta, voit täyttää eWertissä muutettavan jatkohakemuksen. Muussa tapauksessa täytä ansiopäivärahahakemus.
  • lähetä hakemus aikaisintaan kahden viikon kuluttua työttömyytesi alkamisesta niin että hakemus päättyy sunnuntaihin. Mikäli sinulle on jo maksettu soviteltua päivärahaa osa-aikatyön perusteella, täytä hakemus tällöin edelleen normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain vaikka työntekosi olisi kesällä keskeytyneenä.
   • esimerkiksi edellinen hakujaksosi on ollut 1.5. – 31.5.2019, täytä seuraava hakemus ajalta 1.6. – 30.6.2019, vaikka työntekosi olisi päättynyt / keskeytynyt kokonaan 2.6.2019 alkaen
  • jos sinulle on maksettu kesän ajan ansiopäivärahaa ja haet jatkossa osa-aikaisen työn ajalta soviteltua päivärahaa, täytä hakemus normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain
   • esimerkiksi edellinen hakujaksosi on ollut 1.-31.7.2019, täytä seuraava hakemus ajalta 1.-31.8.2019, vaikka työsuhteesi alkaisi tai työskentelysi jatkuisi 8.8.2019
  • hae ansiopäivärahaa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta haluat päivärahaa hakea.

  Täytä hakemus huolellisesti sekä tarpeeksi pitkältä ajalta. Hakemus ei tule nopeammin käsittelyyn sillä, että ensimmäinen hakemus toimitetaan liian lyhyeltä ajalta.

 • 3. Liitä mukaan tarpeelliset liitteet

  Palkkatiedot

  • palkkatodistus tai kaikki palkkalaskelmat vähintään 26 kalenteriviikolta ennen työttömyyttä, jos et ole ennen saanut päivärahaa tai edellisestä työttömyydestäsi on kulunut yli 26 viikkoa
   • mikäli ajanjaksoon sisältyy palkattomia poissaoloja tai esimerkiksi alennettua sairasajan palkkaa, tulee todistuksen olla vastaavasti pidemmältä ajalta.
   • tarkemmat ohjeet palkkatodistukseen löydät ohjepankista
  • jos olet ollut työttömänä edellisen 26 viikon aikana, lähetä palkkatiedot edellisen työttömyysjakson sekä nykyisen työttömyysjakson väliseltä ajalta
   • esimerkiksi olet viimeksi saanut päivärahaa 1.3.2019 asti ja jäät nyt työttömäksi 3.6.2019, lähetä palkkatiedot ajalta 2.3. – 2.6.2019
  • palkkalaskelmat, jos sinulle maksetaan hakujakson aikana palkkaa osa-aikatyöstä, lomarahaa tai lomakorvausta osa-aikatyön perusteella. Huom. 1.4.19 lainmuutoksen jälkeen tulot sovitellaan maksupäivän mukaan vaikka jaksolla ei olisi yhtään tehtyä työtuntia. 

  Suosittelemme pyytämään palkkatodistuksen palkanlaskijalta. Ellet hanki palkkatodistusta palkanlaskijaltasi, lähetä tällöin kaikki palkkalaskelmat tarvittavalta ajalta.

  Muut tarvittavat liitteet

  • kopio työsopimuksesta, jossa työnteon ja palkanmaksun keskeytymisestä on sovittu (ellet ole toimittanut sitä jo aikaisemmin)
  • todistus työnteon ja palkanmaksun keskeytyksen ajankohdasta
  • lomautusilmoitus, mikäli sinut on lomautettu
  • selvitys vuosilomasi ajankohdasta ja vuosiloma-ajan palkasta, mikäli se osuu ajalle jolta haet päivärahaa

  Jos saat muuta etuutta tai sinulla on yritystoimintaa, toimita myös seuraavat liitteet

  • kopio päätöksestä, mikäli saat jotain muuta sosiaalietuutta, esim. osatyökyvyttömyyseläkettä
  • kopio viimeisimmästä vahvistetusta verotuspäätöksestä jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa. Muista ilmoittaa yritystoiminnasta myös TE-toimistoon.

  Voit tarkistaa vaikuttaako etuutesi päivärahaan Muiden sosiaalietuuksien vaikutuksesta päivärahaan 

  Liitteet voit lähettää hakemuksen yhteydessä eWertti Nettikassassa tai Hakemusliitteet -palvelussa. Voit halutessasi myös postittaa liitteet työttömyyskassalle.

 • 4. Seuraa hakemuksesi käsittelytilannetta
  • työttömyyskassa käsittelee hakemukset saapumispäivän mukaan saapumisjärjestyksessä
  • voit seurata hakemuksesi käsittelytilannetta helposti eWertti Nettikassan kautta
  • kassan yleistä käsittelytilannetta voit seurata Käsittelytilanne-palvelun kautta

Mikäli hakemukseesi tarvitaan lisätietoja, yritämme soittaa sinulle numerosta 010 190 300. Ellemme tavoita sinua, lähetämme sinulle kirjeen. Jos olet antanut luvan sähköisille lisäselvityspyynnöille, soiton sijasta lähetämme sinulle viestiä eWertti Nettikassaan.