Hakuohje koulunkäynninohjaajille ja koulunkäyntiavustajille

Nämä ohjeet ovat etenkin koulunkäyntiavustajille ja koulunkäynninohjaajille, mutta ohjeet koskevat samoin esim. tuntiopettajia ja muita ammattiryhmiä, joiden työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät määräajoin oppilaitoksen vuotuisten toiminta-aikojen johdosta.

Tälle sivulle kootut ohjeet ovat ensisijaisesti lomautuksen / työnteon ja palkanmaksun keskeytyksen ajalle ja koskevat syksyä 2022 ja talvea 2023. Ohjeistuksesta löytyy omat osionsa kokoaikatyöstä ja osa-aikatyöstä lomautetuille.

Ilman lomautustakin / työnteon ja palkanmaksun keskeytystä voidaan päivärahaa maksaa osa-aikatyön perusteella. Näihin tilanteisiin löydät tarkempia hakuohjeita ohjepankistamme kohdasta Hakuohje osa-aikatyötä tekevälle

Päivärahan saaminen edellyttää aina sitä, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa. Muista siis ilmoittautua työnhakijaksi aina ensin TE-toimistoon / varmistaa, että työnhakusi on voimassa. Teet sen helpoiten TE-palveluiden Oma asioinnin kautta. 

Osa-aikatyö vai kokoaikatyö?

Työttömyysturvalain mukaan osa-aikatyö on kyseessä silloin, kun henkilön työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta.

Esimerkiksi kun kunta-alan yleistyöaika enimmillään on 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa, niin osa-aikatyöksi luetaan sellainen työ, jossa työaika on enintään 30 tuntia ja 36 minuuttia viikossa. Jos työaika on 31 tuntia viikossa, katsotaan sen olevan kokoaikatyötä. 

Työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät lomautukseen rinnastettavasta syystä tai sinut lomautetaan

Päivärahan hakemiseen ja palkkatulojen sovittelemiseen on vaikutusta sillä, onko työttömyyttä edeltänyt työsuhde ollut kokoaikainen vai osa-aikainen. Miten päivärahaa siis tulee hakea ja mitä tulee ottaa huomioon?

Muistathan aina myös ilmoittaa TE-toimistolle työsuhteesi päättymisestä / ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon.

 • Olet tehnyt osa-aikatyötä ja työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät tai sinut lomautetaan esim. syys- tai joululoman ajaksi

  Osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän palkkatulo sovitellaan sen sovittelujakson tulona kun se maksetaan. Sillä ei ole merkitystä milloin osa-aikatyö on tehty tai onko henkilö ollut sinä ajankohtana työttömänä, vaan merkitystä on ainoastaan sillä, milloin palkka maksetaan. Myös osa-aikatyöstä ansaitut lomarahat ja lomakorvaukset sovitellaan niiden maksupäivän mukaan niiden maksuajankohdan mukaisella sovittelujaksolla. Huomaathan siis palkanmaksupäivän merkityksen hakiessasi päivärahaa.

  • Jos olet hakenut työssä ollessasi soviteltua päivärahaa, jatka päivärahan hakemista edelleen normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain.
   • Osa-aikatyöstä saamasi palkka huomioidaan sovittelussa koko maksukuukaudelle normaalisti, vaikka sen maksupäivä osuisikin lomautusviikolle. Tällöin huomioiduksi tulee lomautuksen johdosta vähennettynä maksettu kuukausipalkka.

  Esimerkit, kun päivärahaa haetaan kokonaisilta kuukausilta

  Syysloma: Esimerkiksi haet päivärahaa 1.10.2022 – 31.10.2022 ajalta. Työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet koulun syysloman vuoksi ajalla 17.10.2022 – 23.10.2022.

  Lokakuun palkanmaksupäivä on 14.10.2022. Palkanmaksupäivänä 14.10.2022 saamasi palkka huomioidaan sovittelussa tulona koko lokakuun ajalle. Päiväraha maksetaan soviteltuna myös työnteon keskeytysajan päiviltä. Jos 31.10.2022 on palkanmaksupäivä, huomioidaan palkanmaksupäivänä 31.10.2022 saatu palkka samalla tavoin sovittelussa tulona koko lokakuun ajalle.

  Joululoma: Esimerkiksi haet päivärahaa 1.12.2022 – 31.12.2022 ja 1.1.2023 – 31.1.2023 ajoilta. Työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneenä koulun joululoman vuoksi ajalla 23.12.2022 – 8.1.2023.

  Joulukuu 1.12.2022 – 31.12.2022: 

  Joulukuun palkanmaksupäivä on 15.12.2022. Palkanmaksupäivänä 15.12.2022 saamasi palkka huomioidaan sovittelussa tulona koko joulukuun ajalle. Päiväraha maksetaan soviteltuna myös työnteon keskeytysajan päiviltä. Jos 30.12.2022 on palkanmaksupäivä, huomioidaan palkanmaksupäivänä 30.12.2022 saatu palkka samalla tavoin sovittelussa tulona koko joulukuun ajalle.

  Tammikuu 1.1.2023 – 31.1.2023: 

  Tammikuun palkanmaksupäivä on 13.1.2023. Palkanmaksupäivänä 13.1.2023 saamasi palkka huomioidaan sovittelussa tulona koko tammikuun ajalle. Päiväraha maksetaan soviteltuna myös työnteon keskeytysajan päiviltä. Jos 31.1.2023 on palkanmaksupäivä, huomioidaan palkanmaksupäivänä 31.1.2023 saatu palkka samalla tavoin sovittelussa tulona koko tammikuun ajalle.

  • Jos haet päivärahaa tavanomaista lyhemmältä ajalta esimerkiksi vain lomautusviikolta, joutuu työttömyyskassa tarkastelemaan mahdollisia osa-aikatyön palkanmaksupäiviä kokonaisen kuukauden sovittelujaksolta.  jolloin kuukauden sovittelujakso voi alkaa jo ennen sitä päivää, josta päivärahaa haetaan.
   • Palkka siis sovitellaan samoin kuin jos hakisit koko kuukauden, mutta päiväraha maksetaan vain siltä ajalta kuin olet työnhakijana. Sillä ei ole merkitystä osuuko palkanmaksupäivä juuri lomautusajalle.

  Esimerkit, kun päivärahaa haetaan vain keskeytysajalta:

  Syysloma: Esimerkiksi haet päivärahaa 17.10.2022 – 23.10.2022 ajalta, jolloin työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet koulun syysloman vuoksi.

  Palkanmaksupäivä on ollut 14.10.2022, eli ennen keskeytysaikaa. Sovittelujakso muodostetaan kuukauden ajanjaksolle viimeisestä haetusta päivästä taaksepäin, eli sovittelujakso on 24.9.2022 – 23.10.2022.

  Palkanmaksupäivänä 14.10.2022 saamasi palkka huomioidaan sovittelussa tulona koko kuukauden (24.9.2022 – 23.10.2022) sovittelujakson ajalle. Päiväraha maksetaan soviteltuna myös työnteon keskeytysajan päiviltä. Jos 30.9.2022 on palkanmaksupäivä, huomioidaan palkanmaksupäivänä 30.9.2022 saatu palkka samalla tavoin sovittelussa tulona sovittelujakson ajalle. Päivärahaa maksetaan vain haetuilta päiviltä. Jos työnhakusi on TE-toimistossa voimassa, kannattaa päivärahaa hakea koko kuukaudelta. Esimerkki koko kuukauden hakemisesta löytyy ylempää.

  Joululoma: Esimerkiksi haet päivärahaa 23.12.2022 – 8.1.2023 ajalta, jolloin työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet koulun joululoman vuoksi.

  Palkanmaksupäivä on ollut 15.12.2022, eli ennen keskeytysaikaa. Sovittelujakso muodostetaan kuukauden ajanjaksolle viimeisestä haetusta päivästä taaksepäin, eli sovittelujakso on 9.12.2022 – 8.1.2023.

  Palkanmaksupäivänä 15.12.2022 saamasi palkka huomioidaan sovittelussa tulona koko kuukauden (9.12.2022 – 8.1.2023) sovittelujakson ajalle.  Päiväraha maksetaan soviteltuna myös työnteon keskeytysajan päiviltä. Jos 30.12.2022 on palkanmaksupäivä, huomioidaan palkanmaksupäivänä 30.12.2022 saatu palkka samalla tavoin sovittelussa tulona sovittelujakson ajalle. Päivärahaa maksetaan vain haetuilta päiviltä. Jos työnhakusi on TE-toimistossa voimassa, kannattaa päivärahaa hakea koko kuukaudelta. Esimerkki koko kuukauden hakemisesta löytyy ylempää.

  Työttömyyskassa suosittaakin osa-aikatyötä tekeviä pitämään työnhaun voimassa TE-toimistossa jatkuvasti ja täyttämään hakemuksen koko kuukaudelle. 

  Löydät tarkempia ohjeita osa-aikatyön aikaiseen päivärahan hakemiseen ohjepankista Hakuohje osa-aikaista työtä tekevälle.

  Työttömyyskassa saa palkkatietosi tulorekisteristä. Päivärahan sovittelussa huomioidaan kaikki maksetut palkat (peruspalkat, lomarahat ja lomakorvaukset) maksupäivän mukaan, vaikka olisitkin maksuajankohtana kokonaan työtön ja vaikka palkat olisi ansaittu ajalla, jolloin et ole ollut päivärahan hakijana.

 • Olet tehnyt kokoaikatyötä ja työnteko ja palkan saanti keskeytyvät / sinut lomautetaan esim. syys- tai joululoman ajaksi
  • Lähetä päivärahahakemus koko lomautuksen tai työnteon keskeytyksen ajalta.
  • Liitä mukaan työsopimus, jossa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä syysloman / joululoman ajalle (jos et ole sitä jo aiemmin toimittanut) tai lomautusilmoitus jos sinut on lomautettu
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita hakemuksessa lomapäivät. Päivärahaa ei makseta kokoaikatyöhön perustuvien vuosilomapäivien ajalta.

  Syysloma: Esimerkiksi haet päivärahaa 17.10.2022 – 23.10.2022 ajalta, jolloin työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet koulun syysloman vuoksi.  Palkanmaksupäivä on 14.10.2022. Kokoaikatyön palkka jätetään huomioimatta (maksupäivästä riippumatta) ja päiväraha maksetaan täytenä haetulta ajalta.

  Joululoma: Esimerkiksi haet päivärahaa 23.12.2022 – 8.1.2023 ajalta, jolloin työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet koulun joululoman vuoksi. Palkanmaksupäivä on 30.12.2022 eli keskeytysajalla. Kokoaikatyön palkka jätetään huomioimatta (maksupäivästä riippumatta) ja päiväraha maksetaan täytenä haetulta ajalta.

Vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha

Vuosiloman vaikutus päivärahaoikeuteen riippuu siitä, maksetaanko vuosilomapalkkaa osa-aikatyön vai kokoaikatyön perusteella. Työsuhteen muodosta riippuu myös se, sovitellaanko lomaraha ja lomakorvaus päivärahan kanssa.

 • Osa-aikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät silloin kun pidät ne.
   • Vuosilomapalkka huomioidaan sovittelussa siinä sovittelujaksossa, kun se maksetaan.
  • Lomaraha ja lomakorvaus sovitellaan päivärahan kanssa siinä sovittelujaksossa, kun ne maksetaan
   • ne sovitellaan vaikka olisit silloin kokonaan työtön/lomautettu ja vaikka lomat olisivat kertyneet ajalta jolloin et ole ollut työnhakijana.
  • Palkat huomioidaan päivärahan kanssa siinä sovittelujaksossa, jonka ajalla palkkojen maksupäivä on.
   • Sovittelujakso voi olla eri pituinen kuin hakujakso. Sovittelujakso ei voi koskaan olla tavanomaista neljää viikkoa tai kuukautta lyhempi, mutta hakujakso voi olla.
 • Kokoaikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät.
  • Päivärahaa ei makseta lainkaan lomapäivien ajalta
  • Lomarahaa ja lomakorvausta ei huomioida päivärahan sovittelussa

Mikäli hakemukseesi tarvitaan lisätietoja, yritämme soittaa sinulle numerosta 09 7703 1000. Ellemme tavoita sinua, lähetämme sinulle kirjeen. Jos olet antanut luvan sähköisille lisäselvityspyynnöille, soiton sijasta lähetämme sinulle viestiä Ewertti eAsioinnissa.