Hakuohje koulunkäynninohjaajille ja koulunkäyntiavustajille

Nämä ohjeet ovat etenkin koulunkäyntiavustajille ja koulunkäynninohjaajille, mutta ohjeet koskevat samoin esim. tuntiopettajia ja muita ammattiryhmiä, joiden työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät määräajoin oppilaitoksen vuotuisten toiminta-aikojen johdosta.

Tälle sivulle kootut ohjeet ovat ensisijaisesti lomautuksen / työnteon ja palkanmaksun keskeytyksen ajalle ja koskevat kesää 2023. Ohjeistuksesta löytyy omat osionsa kokoaikatyöstä ja osa-aikatyöstä lomautetuille.

Ilman lomautustakin / työnteon ja palkanmaksun keskeytystä voidaan päivärahaa maksaa osa-aikatyön perusteella. Näihin tilanteisiin löydät tarkempia hakuohjeita ohjepankistamme kohdasta Hakuohje osa-aikatyötä tekevälle

Päivärahan saaminen edellyttää aina sitä, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa. Muista siis ilmoittautua työnhakijaksi aina ensin TE-toimistoon / varmistaa, että työnhakusi on voimassa. Teet sen helpoiten TE-palveluiden Oma asioinnin kautta. 

Muista liittää hakemukseesi työsopimus, jossa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä kesäloman ajalle (jos et ole sitä jo aiemmin toimittanut) tai lomautusilmoitus, jos sinut on lomautettu.

Osa-aikatyö vai kokoaikatyö?

Työttömyysturvalain mukaan osa-aikatyö on kyseessä silloin, kun henkilön työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta.

Esimerkiksi kun kunta-alan yleistyöaika enimmillään on 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa, niin osa-aikatyöksi luetaan sellainen työ, jossa työaika on enintään 30 tuntia ja 36 minuuttia viikossa. Jos työaika on 31 tuntia viikossa, katsotaan sen olevan kokoaikatyötä. 

Osa-aikatyön ajalta voidaan maksaa soviteltua päivärahaa ja osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän palkkatulo sovitellaan sen sovittelujakson tulona, kun se maksetaan. Sillä ei ole merkitystä, milloin osa-aikatyö on tehty tai onko henkilö ollut sinä ajankohtana työttömänä tai päivärahan hakijana, vaan merkitystä on ainoastaan sillä, milloin palkka maksetaan. Myös osa-aikatyöstä ansaitut lomarahat ja lomakorvaukset sovitellaan niiden maksupäivän mukaisella sovittelujaksolla. Huomaathan siis palkanmaksupäivän merkityksen hakiessasi päivärahaa.

Kokoaikatyöstä saatavaa palkkatuloa ei huomioida päivärahan sovittelussa eikä kokoaikatyön ajalta ole oikeutta päivärahaan.

Työsuhde päättyy tai työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät kesäksi

Päivärahan hakemiseen ja palkkatulojen sovittelemiseen on vaikutusta sillä, onko työttömyyttä edeltänyt työsuhde ollut kokoaikainen vai osa-aikainen. Miten päivärahaa siis tulee hakea ja mitä tulee ottaa huomioon?

Muistathan aina myös ilmoittaa TE-toimistolle työsuhteesi päättymisestä / ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon.

 • Olet tehnyt osa-aikatyötä, työsuhteesi päättyy ja jäät työttömäksi

  Osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän palkkatulo sovitellaan sen sovittelujakson tulona kun se maksetaan. Sillä ei ole merkitystä, milloin osa-aikatyö on tehty tai onko henkilö ollut sinä ajankohtana työttömänä, vaan merkitystä on ainoastaan sillä, milloin palkka maksetaan. Myös osa-aikatyöstä ansaitut lomarahat ja lomakorvaukset sovitellaan niiden maksupäivän mukaan niiden maksuajankohdan mukaisella sovittelujaksolla. Huomaathan siis palkanmaksupäivän merkityksen hakiessasi päivärahaa.

  • Jos olet hakenut työssä ollessasi soviteltua päivärahaa, jatka päivärahan hakemista edelleen normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain.
  • Vaikka et olisi hakenut päivärahaa työssä ollessasi, tulisi ensimmäinen hakemus täyttää koko kuukaudelta siitä lukien, kun työttömyys alkaa (ei siis vain kahdelta viikolta).
  • Jos kuitenkin haet päivärahaa tavanomaista lyhemmältä ajalta, esimerkiksi vain kahdelta ensimmäiseltä työttömyysviikolta, joutuu työttömyyskassa tarkastelemaan mahdollisia osa-aikatyön palkanmaksupäiviä kokonaisen kuukauden sovittelujaksolta, jolloin kuukauden sovittelujakso voi alkaa jo ennen sitä päivää, josta päivärahaa haetaan.
  • Pääsääntöisesti sovittelujakso määräytyy kuukauden taaksepäin siitä päivästä lukien mihin asti olet itse hakemuksen täyttänyt.
  • Ensimmäinen hakujakso määrittää samalla jatkossa käytettävän haku- ja sovittelujakson.

  Esimerkiksi jos työsuhteesi päättyy 3.6.2023:

   • voit täyttää hakemuksen 4.6.–30.6.2023 ajalle, jolloin sovittelujaksona on koko kalenterikuukausi 1.6.–30.6.2023 ja sovittelussa huomioidaan kaikki sille ajalle osuvat palkanmaksupäivät. Seuraava haku- ja sovittelujakso on 1.7.–31.7.2023.
   • voit täyttää hakemuksen kokonaiselta kuukaudelta 4.6.–3.7.2023 ajalta ja sovittelussa huomioidaan kaikki sille ajalle osuvat palkanmaksupäivät. Seuraava haku- ja sovittelujakso on 4.7.–3.8.2023.
   • jos haet päivärahaa vain 4.6.–18.6.2023 ajalta, päivärahan sovittelussa huomioidaan kaikki koko kuukauden sovittelujakson 19.5.–18.6.2023 aikana maksetut osa-aikatyön palkat niiden palkanmaksupäivän mukaan. Päivärahaa maksetaan kuitenkin vain hakemaltasi ajalta. Seuraava haku- ja sovittelujakso on 19.6.-18.7.2023.

  Työttömyyskassa suosittaakin osa-aikatyötä tekeviä pitämään työnhaun voimassa TE-toimistossa jatkuvasti ja täyttämään hakemuksen koko kuukaudelle. 

  • Joissain tilanteissa työttömyyskassa saattaa pyytää sinua täyttämään hakemusta lisää tulevalle ajalle esim., jos sinulla on jokin muu sosiaalietuus maksussa, joka vähennetään päivärahasta.
  • Työttömyyskassa saa palkkatietosi tulorekisteristä. Päivärahan sovittelussa huomioidaan kaikki maksetut palkat (peruspalkat, lomarahat ja lomakorvaukset) maksupäivän mukaan, vaikka olisitkin maksuajankohtana kokonaan työtön ja vaikka palkat olisi ansaittu ajalla, jolloin et ole ollut päivärahan hakijana.
 • Olet tehnyt osa-aikatyötä ja työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät kesäksi tai sinut lomautetaan
  • Jos olet hakenut työssä ollessasi soviteltua päivärahaa, jatka päivärahan hakemista edelleen normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain.
  • Vaikka et olisi hakenut päivärahaa työssä ollessasi, tulisi ensimmäinen hakemus täyttää koko kuukaudelta siitä lukien, kun työttömyys alkaa (ei siis vain kahdelta viikolta).
  • Jos kuitenkin haet päivärahaa tavanomaista lyhemmältä ajalta esimerkiksi vain kahdelta ensimmäiseltä lomautusviikolta, joutuu työttömyyskassa tarkastelemaan mahdollisia osa-aikatyön palkanmaksupäiviä kokonaisen kuukauden sovittelujaksolta, jolloin kuukauden sovittelujakso voi alkaa jo ennen sitä päivää, josta päivärahaa haetaan.
  • Pääsääntöisesti sovittelujakso määräytyy kuukauden taaksepäin siitä päivästä lukien mihin asti olet itse hakemuksen täyttänyt.

  Esimerkiksi jos työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät 5.6.2023 alkaen:

   • voit täyttää hakemuksen 5.6.–30.6.2023 ajalle, jolloin sovittelujaksona on koko kalenterikuukausi 1.6.–30.6.2023 ja sovittelussa huomioidaan kaikki sille ajalle osuvat palkanmaksupäivät. Seuraava haku- ja sovittelujakso on 1.7.–31.7.2023.
   • voit täyttää hakemuksen kokonaiselta kuukaudelta 5.6.–4.7.2023 ajalta ja sovittelussa huomioidaan kaikki sille ajalle osuvat palkanmaksupäivät. Seuraava haku- ja sovittelujakso on 5.7.–4.8.2023.
   • jos haet päivärahaa vain 5.6.–18.6.2023 ajalta, päivärahan sovittelussa huomioidaan kaikki koko kuukauden sovittelujakson 19.5.–18.6.2023 aikana maksetut osa-aikatyön palkat niiden palkanmaksupäivän mukaan. Päivärahaa maksetaan kuitenkin vain hakemaltasi ajalta. Seuraava haku- ja sovittelujakso on 19.6.–18.7.2023.

  Esimerkiksi olet ollut vuosilomalla 5.6.–18.6.2023 välisen ajan ja työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet tai sinut on lomautettu 19.6.2023 alkaen ja haet siitä lukien päivärahaa:

   • kannattaa päivärahaa hakea 19.6.–18.7.2023 väliseltä ajalta. Tällöin sovittelujakso ja hakujakso ovat yhtenevät ja vain tuolle ajanjaksolle osuvat maksupäivän mukaiset osa-aikatyön palkat vaikuttavat päivärahan määrään.
   • Jos kuitenkin haet päivärahaa tavanomaista lyhemmältä ajalta esimerkiksi vain kahdelta viikolta 19.6.–2.7.2023, tarkastelee työttömyyskassa mahdollisia osa-aikatyön palkanmaksupäiviä kokonaisen kuukauden sovittelujaksolta. Koska sovittelujakso ei voi hakujakson tavoin olla tavanomaista lyhempi, tulee sovittelujaksona käyttää palkanmaksusi mukaista kuukautta ja päivärahan sovittelussa huomioidaan kaikki osa-aikatyön perusteella maksetut palkat ajalta 3.6.–2.7.2023 (sis. mahdolliset lomarahat ja lomakorvaukset) niiden palkanmaksupäivän mukaan. 

  Työttömyyskassa suosittaakin osa-aikatyöstä työttömäksi jääviä täyttämään ensimmäisen hakemuksen koko kuukaudelle.

  • Joissain tilanteissa työttömyyskassa saattaa pyytää sinua täyttämään hakemusta lisää tulevalle ajalle, esim. jos sinulla on maksussa jokin muu sosiaalietuus, joka vähennetään päivärahasta.
  • Työttömyyskassa saa palkkatietosi tulorekisteristä. Päivärahan sovittelussa huomioidaan kaikki maksetut palkat (peruspalkat, lomarahat ja lomakorvaukset) maksupäivän mukaan, vaikka olisitkin maksuajankohtana kokonaan työtön ja vaikka palkat olisi ansaittu ajalla, jolloin et ole ollut päivärahan hakijana.
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita hakemuksessa lomapäivät. Osa-aikatyön vuosilomapalkka huomioidaan sovittelussa siinä sovittelujaksossa, kun se maksetaan.
  • Liitä mukaan työsopimus, jossa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä kesäajalle (jos et ole sitä jo aiemmin toimittanut) / lomautusilmoitus.
 • Olet tehnyt kokoaikatyötä, työsuhteesi päättyy ja jäät työttömäksi
  • Lähetä päivärahahakemus aikaisintaan kahden viikon kuluttua työttömyytesi alkamisesta niin, että hakemus päättyy sunnuntaihin. Palkkatiedot työttömyyskassa saa tulorekisteristä, mutta voit halutessasi liittää mukaan palkkatodistuksen edeltävän 26 viikon ajalta.
  • Jos saat hakemallasi ajalla takautuvia palkkoja työttömyyttä edeltävältä ajalta kokoaikatyöstä tai lomakorvausta pitämättä jääneistä lomista, ei niitä huomioida sovittelussa.
 • Olet tehnyt kokoaikatyötä ja työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät kesäksi tai sinut lomautetaan
  • Lähetä päivärahahakemus aikaisintaan kahden viikon kuluttua työttömyytesi alkamisesta niin, että hakemus päättyy sunnuntaihin. Palkkatiedot työttömyyskassa saa tulorekisteristä, mutta voit halutessasi liittää mukaan palkkatodistuksen edeltävän 26 viikon ajalta.
  • Liitä mukaan työsopimus, jossa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä kesäajalle (jos et ole sitä jo aiemmin toimittanut) tai lomautusilmoitus
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita hakemuksessa lomapäivät. Päivärahaa ei makseta kokoaikatyöhön perustuvien vuosilomapäivien ajalta.

Työehtosopimuksen perusteella maksettava kertaerä

Miten työehtosopimuksen perusteella kesällä 2023 maksettava kertaerä / kertapalkkio vaikuttaa päivärahaan? Kertaerän vaikutus päivärahaan riippuu siitä, onko kyseessä kokoaikainen vai osa-aikainen työsuhde ja milloin kertaerä maksetaan.

 • Olet tehnyt kokoaikatyötä, työsuhteesi päättyy, sinut lomautetaan tai työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät kesäksi
  • Kokoaikatyöstä maksettavat palkat eivät ole soviteltavaa tuloa
  • Kertakorvaus ei vaikuta päivärahan määrään riippumatta siitä, milloin se maksetaan
 • Olet tehnyt osa-aikatyötä, työsuhteesi päättyy, sinut lomautetaan tai työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät kesäksi
  • Osa-aikatyöstä maksetut palkat ja palkkiot huomioidaan palkanmaksupäivän mukaan
  • Kertakorvaus otetaan mukaan soviteltavaksi tuloksi sen mukaisella sovittelujaksolla, jolloin se maksetaan

  Esimerkki 1 – lomautus kesäkuussa, kertaerä kesäkuussa, lomaraha kesäkuussa:

  Teet osa-aikatyötä 30 h/vk eli 78,43 % työaikaa ja palkkasi on 1700 e/kk. Ei huollettavia lapsia. Haet soviteltavaa päivärahaa kassasta kalenterikuukausittain. Päivärahan perusteena oleva palkkasi on 1625,20 e/kk ja täysi päivärahan määrä 54,48 euroa päivässä. Olet lomautettuna 4.6.-30.6. Kertaerä 366,27 euroa maksetaan kesäkuussa. Lomaraha 1020 euroa maksetaan kesäkuussa. Lisäksi saat kesäkuussa palkan ajalta 1.6.-3.6. 170 euroa. Soviteltavaa tuloa yhteensä 1556,27 euroa. Saat kesäkuulta soviteltavaa päivärahaa 7,99 euroa päivässä.

  Esimerkki 2 – työtön kesällä, lomakorvaus kesäkuussa, kertaerä heinäkuussa:

  Teet osa-aikatyötä 30 h/vk eli 78,43 % työaikaa ja palkkasi on 1700 e/kk. Ei huollettavia lapsia. Haet soviteltavaa päivärahaa kassasta kalenterikuukausittain. Päivärahan perusteena oleva palkkasi on 1625,20 e/kk ja täysi päivärahan määrä 54,48 euroa päivässä. Määräaikainen työsuhteesi päättyy 3.6.2023 ja olet työtön 4.6.-9.8.2023 Kertaerä 366,27 euroa maksetaan heinäkuussa. Lomakorvaus 1020 euroa maksetaan kesäkuussa.

  Toukokuussa soviteltavana tulona huomioidaan toukokuun aikana maksetut osa-aikatyön palkat 1700 euroa. Päivärahaa saat 4,65 e/pv.

  Kesäkuussa osa-aikatyön tulot sovitellaan työttömyyden alkamisesta huolimatta. Soviteltavana tulona huomioidaan osa-aikatyön perusteella maksettavat palkat 1.6.-3.6. 170 euroa ja lomaraha 1020 euroa. Päivärahaa saat 20,24 e/pv.

  Heinäkuussa soviteltavana tulona huomioidaan kertaerä 366,27 euroa. Päivärahaa saat 52,94 euroa/pv.

  Esimerkki 3 – työnteon keskeytys kesäkuussa, vuosiloma heinäkuussa, kertakorvaus elokuussa:

  Teet osa-aikatyötä 30 h / vk eli 78,43 % ja palkka on 1630 e/kk. Haet soviteltavaa päivärahaa kassasta kalenterikuukausittain ja sitä maksetaan normaalisti keskimäärin 6,28 e/pv. Päivärahan perusteena oleva palkka on 1650 e/kk ja täysi päiväraha ilman soviteltavaa tuloa on 53,48 e/pv. Osa-aikatyön palkka 1.6.-3.6.2023 on 200 euroa. Palkaton työnteon keskeytys ajalla 4.6.-30.6.23. Vuosilomalla 1.-31.7.2023. Kertakorvaus 366,27 euroa maksetaan elokuussa.

  Toukokuun soviteltavana tulona huomioidaan 1630 e. Päivärahaa saat 6,28 e/pv.

  Kesäkuun soviteltavana tulona huomioidaan osa-aikatyön palkka 200 euroa, joka jää alle suojaosan. Ansiopäivärahaa maksetaan täysimääräisenä 53,48 e / pv kesäkuulta.

  Heinäkuussa maksetaan vuosiloma-ajan palkkaa 1630 e/kk ja lomarahaa maksetaan 1300 euroa. Sovittelussa huomioitavat palkat ovat yhteensä 2930 e/kk eikä ansiopäivärahaa jää maksettavaksi.

  Elokuussa soviteltavana tulona huomioidaan palkka 1630 e sekä kertakorvaus 366,27 euroa eli yhteensä 1996,27 euroa. Ansiopäivärahaa ei jää maksettavaksi.

Työhön palaaminen koulujen alkaessa elokuussa

Miten tulisi menetellä, kun koulut taas elokuussa alkavat ja palaat takaisin töihin? Päivärahaoikeuteen vaikuttaa se, onko työ jonka aloitat kokoaikainen vai osa-aikainen ja myös se, milloin ensimmäinen palkka maksetaan.

 • Aloitat osa-aikatyön elokuussa
  • Jatka päivärahan hakemista edelleen normaalin hakurytmisi mukaisesti
  • Elokuussa tehdystä työstä saatava palkka vaikuttaa sillä sovittelujaksolla, jolloin se maksetaan:
   • Jos sovittelujaksosi on kalenterikuukausi ja palkka maksetaan elokuussa, sovitellaan se koko elokuulle.
   • Jos palkka maksetaan vasta syyskuussa, elokuu maksetaan täysimääräisenä, vaikka siellä onkin työpäiviä
  • Jos et halua osa-aikatyöstä huolimatta hakea päivärahaa, huomaathan, että mikäli elokuun palkanmaksupäivä osuu ajalle, jolta et enää hae päivärahaa, tulo huomioidaan kuitenkin sovittelussa edelleen, jos sovittelujaksosi on ollut kalenterikuukausi.

  Esimerkki: koulu alkaa 10.8.2023 ja haet päivärahaa vain sitä edeltävään päivään asti. Sovittelujaksosi on kalenterikuukausi, joten 15.8.2023 maksettava palkka huomioidaan sovittelussa ajalla 1.8.–9.8.2023 vaikka et sen jälkeen enää päivärahaa hakisikaan.

   • Mikäli elokuussa tehdyistä töistä palkat maksetaan vasta syyskuussa, kannattaa päivärahaa hakea vielä koko elokuun ajalta, vaikka elokuussa olisikin jo työpäiviä. Jos elokuun ajalle ei osu palkanmaksupäivää, voidaan koko elokuulta maksaa päiväraha täysimääräisenä. Maksaminen edellyttää myös, että olet pitänyt työnhakusi voimassa TE-toimistossa.

  Esimerkki: koulu alkaa 10.8.2023 ja haet päivärahaa vain sitä edeltävään päivään asti. Päätät työnhakusi TE-toimistossa myös siihen päivään, kun työ alkaa. Saat ensimmäisen palkan vasta 15.9.2023, joten elokuussa ei ole yhtään palkanmaksupäivää. Ajalta 1.-9.8.2023 voidaan maksaa täysi päiväraha, koska sovittelujaksolle ei kohdistu palkanmaksupäivää. Koska työnhakusi on kuitenkin päätetty 10.8.2023 lukien, ei ajalta 10.–31.8.2023 ole oikeutta päivärahaan. Jos työnhaku olisi voimassa, voitaisi siltäkin ajalta maksaa täysi päiväraha. 

 • Aloitat kokoaikatyön elokuussa
  • Hae päivärahaa työn alkamiseen asti ja ilmoita hakemuksessa, että olet aloittanut yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön.
  • Päivärahaa maksetaan työn alkuun asti täysimääräisenä (jos sovittelujaksolla ei makseta jotain sovitteluun huomioitavaa tuloa)

Vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha

Vuosiloman vaikutus päivärahaoikeuteen riippuu siitä, maksetaanko vuosilomapalkkaa osa-aikatyön vai kokoaikatyön perusteella. Työsuhteen muodosta riippuu myös se, sovitellaanko lomaraha ja lomakorvaus päivärahan kanssa.

 • Osa-aikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät silloin kun pidät ne.
   • Vuosilomapalkka huomioidaan sovittelussa siinä sovittelujaksossa, kun se maksetaan.
  • Lomaraha ja lomakorvaus sovitellaan päivärahan kanssa siinä sovittelujaksossa, kun ne maksetaan, vaikka olisit silloin kokonaan työtön/lomautettu ja vaikka lomat olisivat kertyneet ajalta jolloin et ole ollut työnhakijana.

  Esimerkki: olet työskennellyt osa-aikatyössä 11.8.2022 – 3.6.2023, mutta et ole hakenut soviteltua päivärahaa työskentelyajalta. Haet nyt päivärahaa jäädessäsi lomautetuksi ajalta 4.6.2023 – 30.6.2023. Osa-aikatyön palkat 1.6. – 3.6.2023 päiviltä ja lomarahat maksetaan sinulle 15.6.2023. Kaikki 15.6.2023 maksetut palkat ovat soviteltavaa tuloa ja ne tulevat siten soviteltaviksi kesäkuun ajan päivärahoihin, vaikka työt on tehty ajalla, jolta et ole hakenut päivärahaa. Sovittelujaksona käytetään täyttä kuukautta (tässä tapauksessa 1.6.2023 – 30.6.2023), vaikka päivärahaa ei hakisi koko kuukauden ajalta. Jos lomarahat olisi maksettu esimerkiksi jo toukokuussa, ne eivät vaikuttaisi kesäkuun sovittelujaksolla.

  • Palkat sovitellaan päivärahan kanssa siinä sovittelujaksossa, jonka ajalla palkkojen maksupäivä on.
   • Sovittelujakso voi olla eri pituinen kuin hakujakso. Sovittelujakso ei voi koskaan olla tavanomaista neljää viikkoa tai kuukautta lyhempi, mutta hakujakso voi olla.

  Esimerkki: koulu päättyy 3.6.2023 ja olet vuosilomalla 4.6.–18.6.2023 välisen ajan. Työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät 19.6.2023 lukien. Et ole hakenut päivärahaa osa-aikatyön ajalta, mutta nyt haet päivärahaa työnteon keskeytyksen alkaessa ensimmäiseltä kahdelta viikolta 19.6. – 2.7.2023. Tuolle ajalle ei osu yhtään palkanmaksupäivää. Koska sovittelujakso ei voi hakujakson tavoin olla tavanomaista lyhempi, huomioidaan kaikki kuukauden sovittelujakson aikana maksetut tulot. Osa-aikatyön palkat ja vuosilomapalkat 1.6. – 18.6.2023 ajalta ja lomarahat on maksettu sinulle 15.6.2023, joten ne huomioidaan sovittelujakson 3.6.-2.7.2023 tulona. Päiväraha maksetaan vain hakemaltasi ajalta. Jos olisit hakenut päivärahaa kokonaiselta kuukaudelta 19.6. – 18.7.2023, olisi hakujakso ja sovittelujakso olleet saman pituiset ja vain sillä ajalla maksetut palkat olisi huomioitu päivärahan sovittelussa. 15.6. maksetut lomarahat olisivat jääneet sovittelun ulkopuolelle. 

  • myös kokoaikaisen lomautuksen ja työnteon ja palkanmaksun keskeytyksen ajalle osuva osa-aikatyön palkka, lomaraha ja lomakorvaus sovitellaan

  Esimerkki: haet soviteltua päivärahaa kuukausittain osa-aikatyön perusteella. Olet koulujen päätyttyä 3.6.2023 vuosilomalla kesäkuun loppuun asti ja sinulle maksetaan maksupäivänä 15.6.2023 palkka työpäiviltä 1.6. – 3.6.2023 sekä vuosiloma-ajan palkka ajalta 4.6.-30.6.2023. Saat kesäkuulta normaalisti soviteltua päivärahaa. Koko heinäkuun olet lomautettuna etkä saa siltä ajalta lainkaan palkkaa. Lomarahan maksupäivä on kuitenkin 14.7.2023, joten se otetaan päivärahan sovittelussa huomioon eikä päivärahaa voida maksaa täytenä kokoaikaisen lomautuksen ajalta. Jos lomaraha olisi maksettu esimerkiksi 15.6.2023, olisi sen vaikutus ollut muun palkkatulon ohessa pienempi ja lomautuksen ajalta olisi voitu maksaa täysi päiväraha. 

 • Kokoaikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät.
  • Päivärahaa ei makseta lainkaan lomapäivien ajalta
  • Lomarahaa ja lomakorvausta ei huomioida päivärahan sovittelussa

Mikäli hakemukseesi tarvitaan lisätietoja, yritämme soittaa sinulle numerosta 09 7703 1000. Ellemme tavoita sinua, lähetämme sinulle kirjeen. Jos olet antanut luvan sähköisille lisäselvityspyynnöille, soiton sijasta lähetämme sinulle viestiä Ewertti eAsioinnissa. 

Sovittelujaksojen muutos pysyväksi 1.1.2023 lukien

Päivärahan sovittelussa käytettävä sovittelujakso ei ole voinut olla tavanomaista lyhempi väliaikaisella lakimuutoksella 11.5.2020 – 31.12.2022. Laki on muutettu pysyväksi 1.1.2023 alkaen.

Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä keväästä 2020 voimassa olleet väliaikaiset lakimuutokset ovat muuttuneet pysyviksi. Päivärahan sovittelussa ei näin ollen jatkossakaan enää käytetä erityistä sovittelujaksoa eikä tuloista muodosteta laskennallista työtuloa. Sovittelujakso on aina neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi, ja kaikki sillä ajalla maksetut osa-aikatyön tai korkeintaan kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tulot huomioidaan sovittelussa.

Hakujakso = ajankohta jolta päivärahaa haetaan. On tavallisesti neljä viikkoa, kuukausi tai kalenterikuukausi. Työttömyyden alkaessa tai päättyessä tai lyhyen lomautuksen ajalla se voi olla tavanomaista lyhempi.

Sovittelujakso = ajankohta, jonka aikana maksettu soviteltava palkkatulo vaikuttaa samalle ajalle kohdistuvan hakujakson päivärahan määrään. Sovittelujakso on aina neljän viikon tai kuukauden mittainen riippumatta hakujakson pituudesta.