Hakuohje koulunkäynninohjaajille ja koulunkäyntiavustajille

Nämä ohjeet ovat etenkin koulunkäyntiavustajille ja koulunkäynninohjaajille, mutta ohjeet koskevat samoin esim. tuntiopettajia ja muita ammattiryhmiä, joiden työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät määräajoin oppilaitoksen vuotuisten toiminta-aikojen johdosta.

Tälle sivulle kootut ohjeet ovat ensisijaisesti lomautuksen / työnteon ja palkanmaksun keskeytyksen ajalle ja koskevat kesää 2024. Ohjeistuksesta löytyy omat osionsa kokoaikatyöstä ja osa-aikatyöstä lomautetuille.

Ilman lomautustakin / työnteon ja palkanmaksun keskeytystä voidaan päivärahaa maksaa osa-aikatyön perusteella. Näihin tilanteisiin löydät tarkempia hakuohjeita ohjepankistamme kohdasta Hakuohje osa-aikatyötä tekevälle

Päivärahan saaminen edellyttää aina sitä, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa. Muista siis ilmoittautua työnhakijaksi aina ensin TE-toimistoon / varmistaa, että työnhakusi on voimassa. Teet sen helpoiten TE-palveluiden Oma asioinnin kautta. 

Muista liittää hakemukseesi työsopimus, jossa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä loman ajalle (jos et ole sitä jo aiemmin toimittanut) tai lomautusilmoitus, jos sinut on lomautettu.

Osa-aikatyö vai kokoaikatyö?

Työttömyysturvalain mukaan osa-aikatyö on kyseessä silloin, kun henkilön työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta.

Esimerkiksi kun kunta-alan yleistyöaika enimmillään on 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa, niin osa-aikatyöksi luetaan sellainen työ, jossa työaika on enintään 30 tuntia ja 36 minuuttia viikossa. Jos työaika on 31 tuntia viikossa, katsotaan sen olevan kokoaikatyötä. 

Osa-aikatyön ajalta voi hakea soviteltua päivärahaa. Osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän palkkatulo huomioidaan päivärahan sovittelussa sillä sovittelujaksolla, jonka aikana se maksetaan. Sillä ei ole merkitystä, milloin osa-aikatyö on tehty tai onko henkilö ollut sovittelujakson aikana työttömänä tai päivärahan hakijana. Merkitystä on ainoastaan sillä, milloin palkka maksetaan. Myös osa-aikatyöstä ansaittu lomaraha ja lomakorvaus huomioidaan niiden maksupäivän mukaisella sovittelujaksolla. Huomaathan siis palkanmaksupäivän merkityksen hakiessasi päivärahaa.

Kokoaikatyöstä saatavaa palkkatuloa ei huomioida päivärahan sovittelussa, eikä kokoaikatyön ajalta ole oikeutta päivärahaan. Työsuhteen päättyessä mahdollisesti maksettu lomakorvaus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lähtien, eikä jaksotuksen ajalta ole oikeutta päivärahaan. Esimerkiksi kuukauden verran pitämätöntä lomaa vastaava lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella. Mahdollinen omavastuuaika asetetaan lomakorvauksen jaksotuksen jälkeen.  Lue lisää lomakorvauksen jaksotuksesta täältä.

Työsuhde päättyy tai työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät kesäksi

Päivärahan hakemiseen ja palkkatulojen sovittelemiseen on vaikutusta sillä, onko työttömyyttä edeltänyt työsuhde ollut kokoaikainen vai osa-aikainen. Miten päivärahaa siis tulee hakea ja mitä tulee ottaa huomioon?

Muistathan aina myös ilmoittaa TE-toimistolle työsuhteesi päättymisestä / ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon.

 • Olet tehnyt osa-aikatyötä, työsuhteesi päättyy ja jäät työttömäksi

  Osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän palkkatulo huomioidaan päivärahan sovittelussa sillä sovittelujaksolla, jonka aikana se maksetaan. Sillä ei ole merkitystä, milloin osa-aikatyö on tehty tai onko henkilö ollut sovittelujakson aikana työttömänä tai päivärahan hakijana. Merkitystä on ainoastaan sillä, milloin palkka maksetaan. Myös osa-aikatyöstä ansaittu lomaraha ja lomakorvaus huomioidaan niiden maksupäivän mukaisella sovittelujaksolla. Huomaathan siis palkanmaksupäivän merkityksen hakiessasi päivärahaa.

  • Jos olet hakenut työssä ollessasi soviteltua päivärahaa, jatka päivärahan hakemista normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain.
  • Vaikka et olisi hakenut päivärahaa työssä ollessasi, työttömyyskassa suosittelee, että ensimmäinen hakemus täytetään kokonaiselta kuukaudelta siitä lukien, kun työttömyys alkaa (ei siis vain kahdelta viikolta).
  • Jos kuitenkin haet päivärahaa tavanomaista lyhyemmältä ajalta, esimerkiksi vain kahdelta ensimmäiseltä työttömyysviikolta, joutuu työttömyyskassa tarkastelemaan mahdollisia osa-aikatyön palkanmaksupäiviä kokonaisen kuukauden sovittelujaksolta. Tällöin kuukauden sovittelujakso voi alkaa jo ennen sitä päivää, josta päivärahaa haetaan.
  • Pääsääntöisesti ensimmäinen sovittelujakso määräytyy kuukauden taaksepäin siitä päivästä lukien, mihin asti olet itse hakemuksen täyttänyt.
  • Ensimmäinen hakujakso määrittää samalla jatkossa käytettävän haku- ja sovittelujakson.

  Esimerkiksi jos työsuhteesi päättyy 1.6.2024:

   • Voit täyttää hakemuksen ajalta 2.6.–30.6.2024, jolloin sovittelujaksona on koko kalenterikuukausi 1.6.–30.6.2024 ja sovittelussa huomioidaan kaikki kyseisellä jaksolla maksetut osa-aikatyön palkat. Seuraava haku- ja sovittelujakso on 1.7.–31.7.2024.
   • Voit täyttää hakemuksen kokonaiselta kuukaudelta eli ajalta 2.6.–1.7.2024, ja sovittelussa huomioidaan kaikki kyseisellä jaksolla maksetut osa-aikatyön palkat. Seuraava haku- ja sovittelujakso on 2.7.–1.8.2024.
   • Jos haet päivärahaa vain ajalta 2.6.–16.6.2024, päivärahan sovittelussa huomioidaan kaikki kuukauden sovittelujakson 17.5.–16.6.2024 aikana maksetut osa-aikatyön palkat. Päivärahaa maksetaan kuitenkin vain hakemaltasi ajalta. Seuraava haku- ja sovittelujakso on 17.6.-16.7.2024.

  Työttömyyskassa suosittelee osa-aikatyöstä työttömäksi jääviä täyttämään ensimmäisen hakemuksen kokonaisen kuukauden jaksolta. 

  • Joissain tilanteissa työttömyyskassa saattaa pyytää sinua täyttämään lisää hakemusta, esimerkiksi jos saat jotain kuukausittain maksettavaa sosiaalietuutta, joka vähennetään päivärahasta.
  • Työttömyyskassa saa palkkatietosi tulorekisteristä. Päivärahan sovittelussa huomioidaan kaikki sovittelujakson aikana maksetut osa-aikatyön palkat (peruspalkka, lisät, lomaraha, lomakorvaus ym.) maksupäivän mukaan, vaikka olisit maksuajankohtana kokonaan työtön ja vaikka palkat olisi ansaittu ajalla, jolloin et ole ollut päivärahan hakijana.
 • Olet tehnyt osa-aikatyötä ja työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät kesäksi tai sinut lomautetaan
  • Jos olet hakenut työssä ollessasi soviteltua päivärahaa, jatka päivärahan hakemista normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain.
  • Vaikka et olisi hakenut päivärahaa työssä ollessasi, työttömyyskassa suosittelee, että ensimmäinen hakemus täytetään kokonaiselta kuukaudelta siitä lukien, kun työttömyys alkaa (ei siis vain kahdelta viikolta).
  • Jos kuitenkin haet päivärahaa tavanomaista lyhyemmältä ajalta, esimerkiksi vain kahdelta ensimmäiseltä työttömyysviikolta, joutuu työttömyyskassa tarkastelemaan mahdollisia osa-aikatyön palkanmaksupäiviä kokonaisen kuukauden sovittelujaksolta. Tällöin kuukauden sovittelujakso voi alkaa jo ennen sitä päivää, josta päivärahaa haetaan.
  • Pääsääntöisesti ensimmäinen sovittelujakso määräytyy kuukauden taaksepäin siitä päivästä lukien, mihin asti olet itse hakemuksen täyttänyt.
  • Ensimmäinen hakujakso määrittää samalla jatkossa käytettävän haku- ja sovittelujakson.

  Esimerkiksi jos työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät 3.6.2024 alkaen:

   • Voit täyttää hakemuksen ajalta 3.6.–30.6.2024, jolloin sovittelujaksona on koko kalenterikuukausi 1.6.–30.6.2024 ja sovittelussa huomioidaan kaikki kyseisellä jaksolla maksetut osa-aikatyön palkat. Seuraava haku- ja sovittelujakso on 1.7.–31.7.2024.
   • Voit täyttää hakemuksen kokonaiselta kuukaudelta eli ajalta 3.6.–2.7.2024, jolloin sovittelussa huomioidaan kaikki kyseisellä jaksolla maksetut osa-aikatyön palkat. Seuraava haku- ja sovittelujakso on 3.7.–2.8.2024.
   • Jos haet päivärahaa vain ajalta 3.6.–16.6.2024, päivärahan sovittelussa huomioidaan kuukauden sovittelujakson 17.5.–16.6.2024 aikana maksetut osa-aikatyön palkat. Päivärahaa maksetaan kuitenkin vain hakemaltasi ajalta. Seuraava haku- ja sovittelujakso on 17.6.–16.7.2024.

  Esimerkiksi jos olet ollut vuosilomalla ajalla 3.6.–16.6.2024 ja työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet tai sinut on lomautettu 17.6.2024 alkaen ja haet siitä lukien päivärahaa:

   • Kassa suosittelee lähettämään ensimmäisen hakemuksen ajalta 17.6.–16.7.2024. Tällöin sovittelujakso ja hakujakso ovat yhtenevät ja vain tuolla ajanjaksolla maksetut osa-aikatyön palkat huomioidaan päivärahan sovittelussa.
   • Jos kuitenkin haet päivärahaa tavanomaista lyhyemmältä ajalta, esimerkiksi kahden viikon jaksolta 17.6.–30.6.2024, työttömyyskassa tarkastelee mahdollisia osa-aikatyön palkanmaksupäiviä kokonaisen kuukauden sovittelujaksolta. Toisin kuin hakujakso, sovittelujakso ei voi olla tavanomaista lyhyempi. Kuukauden sovittelujakso määräytyy hakemuksen viimeisestä päivästä taaksepäin, ja päivärahan sovittelussa huomioidaan kaikki ajalla 1.6.–30.6.2024 maksetut osa-aikatyön palkat (sis. mahdollinen lomaraha ja lomakorvaus). 

  Työttömyyskassa suosittelee, että osa-aikatyöstä työttömäksi jäävät täyttävät ensimmäisen hakemuksen kokonaisen kuukauden jaksolta.

  • Joissain tilanteissa työttömyyskassa saattaa pyytää sinua täyttämään lisää hakemusta, esimerkiksi jos saat jotain kuukausittain maksettavaa sosiaalietuutta, joka vähennetään päivärahasta.
  • Työttömyyskassa saa palkkatietosi tulorekisteristä. Päivärahan sovittelussa huomioidaan kaikki sovittelujakson aikana maksetut osa-aikatyön palkat (peruspalkka, lisät, lomaraha, lomakorvaus ym.) maksupäivän mukaan, vaikka olisit maksuajankohtana kokonaan työtön ja vaikka palkat olisi ansaittu ajalla, jolloin et ole ollut päivärahan hakijana.
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita hakemuksella pitämäsi lomapäivät. Osa-aikatyön vuosilomapalkka huomioidaan päivärahan sovittelussa sillä sovittelujaksolla, jonka aikana se maksetaan.
  • Liitä hakemukseen lomautusilmoitus tai työsopimus, jossa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä kesäajalle. Jos olet jo aiemmin toimittanut työsopimuksen työttömyyskassalle, sitä ei tarvitse lähettää uudelleen.
 • Olet tehnyt kokoaikatyötä, työsuhteesi päättyy ja jäät työttömäksi
  • Lähetä ensimmäinen päivärahahakemus aikaisintaan kahden viikon kuluttua työttömyytesi alkamisesta niin, että hakemus päättyy sunnuntaihin. Työttömyyskassa saa palkkatietosi tulorekisteristä, mutta voit halutessasi liittää mukaan palkkatodistuksen edeltävän 26 viikon ajalta.
  • Jos saat hakemallasi ajalla takautuvaa kokoaikatyön palkkaa (peruspalkka, lisät, lomaraha) työttömyyttä edeltävältä ajalta, sitä ei huomioida päivärahan sovittelussa.
  • Mahdollinen kokoaikatyöhön perustuva lomakorvaus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lähtien, eikä jaksotuksen ajalta ole oikeutta päivärahaan. Esimerkiksi kuukauden verran pitämätöntä lomaa vastaava lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella. Lue lisää lomakorvauksen jaksotuksesta 
 • Olet tehnyt kokoaikatyötä ja työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät kesäksi tai sinut lomautetaan
  • Lähetä ensimmäinen päivärahahakemus aikaisintaan kahden viikon kuluttua työttömyytesi alkamisesta niin, että hakemus päättyy sunnuntaihin. Työttömyyskassa saa palkkatietosi tulorekisteristä, mutta voit halutessasi liittää mukaan palkkatodistuksen edeltävän 26 viikon ajalta.
  • Liitä mukaan työsopimus, jossa on sovittu työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä kesäajalle (jos et ole sitä jo aiemmin toimittanut) tai lomautusilmoitus.
  • Kokoaikatyön vuosiloma-ajalta ei tule hakea päivärahaa. Päivärahaa ei makseta ajalta, jolta sinulla on oikeus vuosiloma-ajan palkkaan.

Työehtosopimuksen perusteella maksettava kertaerä

Miten työehtosopimuksen perusteella kesällä 2024 maksettava kertaerä / kertapalkkio vaikuttaa päivärahaan? Kertaerän vaikutus päivärahaan riippuu siitä, onko kyseessä kokoaikainen vai osa-aikainen työsuhde ja milloin kertaerä maksetaan.

 • Olet tehnyt kokoaikatyötä, työsuhteesi päättyy, sinut lomautetaan tai työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät kesäksi
  • Kertakorvaus ei vaikuta päivärahan määrään riippumatta siitä, milloin se maksetaan.
 • Olet tehnyt osa-aikatyötä, työsuhteesi päättyy, sinut lomautetaan tai työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät kesäksi
  • Osa-aikatyöstä maksetut palkat ja palkkiot, myös kertakorvaus, huomioidaan päivärahan sovittelussa sillä sovittelujaksolla, jolle palkanmaksupäivä osuu.

  Esimerkki 1 – lomautus kesäkuussa, kertaerä kesäkuussa, lomaraha kesäkuussa:

  Teet osa-aikatyötä 30 h/vk (työaika 78,43 %), ja palkkasi on 1 700 e/kk. Haet soviteltua päivärahaa työttömyyskassasta kalenterikuukausittain. Täysi päivärahan määrä on 54,71 euroa päivässä. Olet lomautettuna 3.6.–30.6.2024. Kertaerä 366,27 euroa maksetaan kesäkuussa. Lomaraha 1 000 euroa maksetaan kesäkuussa. Lisäksi saat kesäkuussa 56,67 euroa palkkaa päivältä 1.6.2024. Sovittelussa huomioitavaa tuloa on yhteensä 1 422,94 euroa. Saat kesäkuulta soviteltua päivärahaa 9,91 euroa päivässä.

  Esimerkki 2 – työtön kesällä, kertaerä heinäkuussa, lomakorvaus kesäkuussa:

  Teet osa-aikatyötä 30 h/vk (työaika 78,43 %), ja palkkasi on 1 700 e/kk. Haet soviteltua päivärahaa työttömyyskassasta kalenterikuukausittain. Täysi päivärahan määrä on 54,71 euroa päivässä. Määräaikainen työsuhteesi päättyy 1.6.2024, ja olet työtön ajalla 2.6.–7.8.2024. Kertaerä 366,27 euroa maksetaan heinäkuussa ja lomaraha 1 000 euroa maksetaan kesäkuussa.

  Toukokuussa sovittelussa huomioidaan toukokuun aikana maksettu osa-aikatyön palkka
  1 700 euroa. Päivärahaa ei jää maksettavaksi.

  Kesäkuussa osa-aikatyön tulot huomioidaan päivärahan sovittelussa työttömyyden alkamisesta huolimatta. Sovittelussa huomioidaan osa-aikatyön perusteella maksettava palkka 56,67 euroa päivältä 1.6.2024 sekä lomaraha 1 000 euroa. Saat kesäkuulta soviteltua päivärahaa 26,95 euroa päivässä.

  Heinäkuussa päivärahan sovittelussa huomioidaan kertaerä 366,27 euroa. Saat heinäkuulta soviteltua päivärahaa 46,19 euroa päivässä.

  Esimerkki 3 – työnteon keskeytys kesäkuussa, vuosiloma heinäkuussa, kertakorvaus elokuussa:

  Teet osa-aikatyötä 30 h/vk (työaika 78,43 %), ja palkkasi on 1 700 e/kk. Haet soviteltua päivärahaa työttömyyskassasta kalenterikuukausittain. Täysi päiväraha ilman sovittelussa huomioitavaa tuloa on 54,71 e/pv. Osa-aikatyön palkka ajalta 1.6.–2.6.2024 on 113,34 euroa. Työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät ajalla 3.6.–30.6.2024, ja olet vuosilomalla ajalla 1.7.–31.7.2024. Kertaerä 366,27 euroa maksetaan elokuussa.

  Toukokuussa sovittelussa huomioitavaa tuloa on 1 700 e. Päivärahaa ei jää maksettavaksi.

  Kesäkuussa sovittelussa huomioitavaa tuloa on 113,34 euroa. Ansiopäivärahaa maksetaan kesäkuulta 52,07 e/pv.

  Heinäkuussa maksetaan 1 700 euroa vuosiloma-ajan palkkaa ja 1 300 euroa lomarahaa. Sovittelussa huomioitava tulo on yhteensä 3 000 e/kk, eikä ansiopäivärahaa jää maksettavaksi.

  Elokuussa sovittelussa huomioidaan palkka 1 700 euroa sekä kertakorvaus 366,27 euroa eli yhteensä 2 066,27 euroa. Ansiopäivärahaa ei jää maksettavaksi.

Työhön palaaminen elokuussa koulujen alkaessa

Miten tulisi menetellä, kun koulut taas elokuussa alkavat ja palaat töihin? Päivärahaoikeuteen vaikuttaa se, onko alkava/jatkuva työ kokoaikainen vai osa-aikainen, sekä se, milloin ensimmäinen palkka maksetaan.

 • Aloitat osa-aikatyön elokuussa
  • Jatka päivärahan hakemista normaalin hakurytmisi mukaisesti. Muista pitää työnhakusi voimassa TE-toimistossa.
  • Elokuussa tehdystä työstä saatava palkka huomioidaan sovittelussa sillä sovittelujaksolla, jonka aikana se maksetaan.
   • Jos sovittelujaksosi on kalenterikuukausi ja palkka maksetaan elokuussa, palkka huomioidaan sovittelussa elokuussa.
   • Jos palkka maksetaan vasta syyskuussa, elokuulta maksetaan täyttä päivärahaa, jos sovittelujaksolla ei ole maksussa jotain muuta sovittelussa huomioitavaa tuloa.
  • Mikäli et halua osa-aikatyöstä huolimatta hakea päivärahaa, osa-aikatyön palkka huomioidaan päivärahan sovittelussa, jos se on maksussa sovittelujakson aikana (vaikka palkanmaksupäivä osuisi ajalle, jolta et enää hae päivärahaa).

  Esimerkiksi koulu alkaa 8.8.2024 ja haet päivärahaa vain sitä edeltävään päivään asti. Sovittelujaksosi on kalenterikuukausi, joten 15.8.2024 maksettava palkka huomioidaan sovittelussa ajalla 1.8.–7.8.2024, vaikka et sen jälkeen enää päivärahaa hakisikaan.

  • Mikäli elokuussa tehdystä työstä maksetaan palkka vasta syyskuussa, kannattaa päivärahaa hakea vielä koko elokuun ajalta, vaikka elokuussa olisikin jo työpäiviä. Jos elokuun ajalle ei osu palkanmaksupäivää, voidaan koko elokuulta maksaa päiväraha täysimääräisenä. Maksaminen edellyttää, että olet pitänyt työnhakusi voimassa TE-toimistossa.

  Esimerkiksi koulu alkaa 8.8.2024 ja haet päivärahaa vain sitä edeltävään päivään asti. Päätät työnhakusi TE-toimistossa samaan päivään, jona työ alkaa. Saat ensimmäisen palkan vasta 13.9.2024, eikä elokuussa ole yhtään palkanmaksupäivää. Ajalta 1.8.–7.8.2024 voidaan maksaa täyttä päivärahaa, koska sovittelujaksolle ei osu palkanmaksupäivää. Koska työnhakusi on päätetty 8.8.2024 lukien, ei ajalta 8.8–31.8.2024 ole oikeutta päivärahaan. Jos työnhaku olisi voimassa, voitaisi siltäkin ajalta maksaa täyttä päivärahaa.

 • Aloitat kokoaikatyön elokuussa
  • Hae päivärahaa työn alkamiseen asti ja ilmoita hakemuksella, että olet aloittanut yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön.
  • Päivärahaa maksetaan työn alkuun asti täysimääräisenä, jos sovittelujaksolla ei ole maksussa jotain muuta sovittelussa huomioitavaa tuloa.

Vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha

Vuosiloman vaikutus päivärahaoikeuteen riippuu siitä, maksetaanko vuosilomapalkkaa osa-aikatyön vai kokoaikatyön perusteella. Työsuhteen muodosta riippuu myös se, sovitellaanko lomaraha ja lomakorvaus päivärahan kanssa, tai jaksotetaanko lomakorvaukset.

 • Osa-aikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha
  • Jos olet hakemallasi ajalla vuosilomalla, ilmoita päivärahahakemuksessa lomapäivät silloin kun pidät ne.
   • Vuosilomapalkka huomioidaan sovittelussa siinä sovittelujaksossa, kun se maksetaan.
  • Lomaraha ja lomakorvaus huomioidaan sovittelussa sillä sovittelujaksolla, jonka aikana se maksetaan, vaikka olisit hakemallasi ajalla kokonaan työtön tai lomautettu ja vaikka lomat olisivat kertyneet ajalta, jolloin et ole ollut työnhakijana.

  Esimerkiksi olet työskennellyt osa-aikatyössä 10.8.2023–1.6.2024, mutta et ole hakenut soviteltua päivärahaa työskentelyn ajalta. Haet päivärahaa jäädessäsi lomautetuksi ajalta 3.6.2024–30.6.2024. Osa-aikatyön palkka päivältä 1.6.2024 ja lomaraha maksetaan sinulle 14.6.2024. Kaikki maksupäivän palkat ovat sovittelussa huomioitavaa tuloa. Kesäkuun päiväraha maksetaan soviteltuna, vaikka työt on tehty ajalla, jolta et ole hakenut päivärahaa. Sovittelujaksona käytetään täyttä kuukautta (tässä tapauksessa 1.6.–30.6.2024), vaikka et hakisi päivärahaa koko kuukauden ajalta. Jos lomaraha olisi maksettu esimerkiksi jo toukokuussa, se ei vaikuttaisi kesäkuun päivärahan määrään.

  • Palkka huomioidaan päivärahan sovittelussa sillä sovittelujaksolla, jonka aikana palkanmaksupäivä on.
   • Hakujakso voi joskus olla eri pituinen kuin sovittelujakso. Toisin kuin hakujakso, sovittelujakso ei voi koskaan olla tavanomaista neljää viikkoa tai kuukautta lyhyempi.

  Esimerkiksi koulu päättyy 1.6.2024, ja olet vuosilomalla ajalla 2.6.–16.6.2024. Työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät 17.6.2024 lukien. Et ole hakenut päivärahaa osa-aikatyön ajalta, mutta haet päivärahaa työnteon keskeytyksen alkaessa ensimmäiseltä kahdelta viikolta eli ajalta 17.6.–30.6.2024. Kyseiselle ajalle ei osu yhtään palkanmaksupäivää. Koska sovittelujakso ei voi olla tavanomaista lyhyempi, päivärahan sovittelussa huomioidaan kaikki kuukauden sovittelujakson aikana maksetut tulot. Osa-aikatyön palkka päivältä 1.6.2024, vuosilomapalkka ajalta 2.6.–16.6.2024 sekä lomaraha on maksettu 14.6.2024, joten ne huomioidaan sovittelujakson 1.6.–30.6.2024 tulona. Päiväraha maksetaan vain hakemaltasi ajalta. Jos olisit hakenut päivärahaa kokonaiselta kuukaudelta ajalta 17.6.–16.7.2024, hakujakso ja sovittelujakso olisivat olleet yhtenevät ja vain kyseisen jakson aikana maksetut palkat olisi huomioitu päivärahan sovittelussa. 14.6.2024 maksetut osa-aikatyön palkka, vuosiloma-ajan palkka sekä lomaraha olisivat jääneet sovittelun ulkopuolelle.

  • Myös kokoaikaisen lomautuksen tai työnteon ja palkanmaksun keskeytyksen aikana sovittelujaksolla mahdollisesti maksettava osa-aikatyön palkka, lomaraha ja lomakorvaus huomioidaan päivärahan sovittelussa.

  Esimerkiksi haet soviteltua päivärahaa kuukausittain osa-aikaisen työskentelyn ajalta. Olet koulujen päätyttyä 1.6.2024 vuosilomalla kesäkuun loppuun asti, ja sinulle maksetaan 14.6.2024 palkka työpäivältä 1.6.2024 sekä vuosiloma-ajan palkka ajalta 2.6.–30.6.2024. Saat kesäkuulta normaalisti soviteltua päivärahaa. Olet lomautettuna koko heinäkuun etkä saa siltä ajalta lainkaan palkkaa. Lomarahan maksupäivä on kuitenkin 15.7.2024, joten se huomioidaan päivärahan sovittelussa eikä päivärahaa voida maksaa täytenä kokoaikaisen lomautuksen ajalta. Jos lomaraha olisi maksettu esimerkiksi 15.6.2024, heinäkuun lomautuksen ajalta olisi voitu maksaa täyttä päivärahaa. 

 • Kokoaikatyöntekijän vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha
  • Kokoaikatyön vuosiloma-ajalta ei kannata hakea päivärahaa. Päivärahaa ei makseta ajalta, jolta sinulla on oikeus vuosiloma-ajan palkkaan.
  • Lomarahaa ei huomioida päivärahan sovittelussa.
  • Työsuhteen päättyessä mahdollisesti maksettu lomakorvaus pitämättömistä lomista jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lähtien, eikä jaksotuksen ajalta ole oikeutta päivärahaan. Esimerkiksi kuukauden verran pitämätöntä lomaa vastaava lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella. Lue lisää lomakorvauksen jaksottamisesta

Mikäli hakemukseesi tarvitaan lisätietoja, yritämme soittaa sinulle numerosta 09 7703 1000. Ellemme tavoita sinua, lähetämme sinulle kirjeen. Jos olet antanut luvan sähköisille lisäselvityspyynnöille, lähetämme sinulle viestiä Ewertti eAsioinnissa. 

Sovittelujakson pituus

Sovittelujakso on aina neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi, ja kaikki sillä ajalla maksetut osa-aikatyön tai korkeintaan kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tulot huomioidaan sovittelussa.

Hakujakso = ajankohta jolta päivärahaa haetaan. On tavallisesti neljä viikkoa, kuukausi tai kalenterikuukausi. Työttömyyden alkaessa tai päättyessä tai lyhyen lomautuksen ajalla se voi olla tavanomaista lyhempi.

Sovittelujakso = ajankohta, jonka aikana maksettu soviteltava palkkatulo vaikuttaa samalle ajalle kohdistuvan hakujakson päivärahan määrään. Sovittelujakso on aina neljän viikon tai kuukauden mittainen riippumatta hakujakson pituudesta.