Hakuohje lomautetulle

Tältä sivulta löydät hakuohjeet kokonaan lomautetulle ja lomautuksesta lyhennetylle työviikolle tai -päivälle.

Tarkemmin siitä, mitä lomautus tarkoittaa ja miten se toteutetaan sekä eri lomautusmuodoista voit lukea Lomautuksen ja työnteon keskeytys-sivulta. Tällä sivulla kerrotaan myös tarkemmin siitä, miten eri lomautusmuodoissa päiväraha maksetaan.

Jos olet koulunkäynninavustaja tai -ohjaaja, lue hakuohjeet, jotka koskevat lomautuksen lisäksi myös työnteon keskeytystä. 

Päivärahan hakeminen

 • 1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi
  • tämä tulee tehdä viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Päivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta, kun olet työnhakijana.
  • ilmoitathan TE-toimistolle, mikäli sinulla on yritystoimintaa, omistat metsä- tai maatilaa, toimit omais- tai perhehoitajana, opiskelet työttömyyden ohella.
  • voit ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimiston Oma-asiointi -palvelussa
 • 2. Täytä päivärahahakemus aikaisintaan kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta
  • hakemuksen voit lähettää joko Ewertti eAsioinnin kautta tai postitse työttömyyskassalle. Ewertin kautta lähetetty hakemus on aikaisemmin perillä työttömyyskassalla ja hakemus tulee täten myös aikaisemmin käsittelyyn.
  • hae ansiopäivärahaa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta haluat päivärahaa hakea.
  • Katso myös kirjalliset ohjeet ansiopäivärahahakemuksen täyttämiseen.
  • lue tarkempia hakuohjeita alta sen mukaan millä tavalla sinut on lomautettu

  Kokoaikainen lomautus

  • lähetä hakemus aikaisintaan kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta niin, että hakemus päättyy sunnuntaihin.
   • kokoaikainen lomautus ei ole kyseessä esimerkiksi silloin, kun olet lomautettu keskiviikosta seuraavan viikon tiistaihin asti, vaikka kesto on yhteensä viikon. Kyse on tällöin kahdesta lyhennetystä työviikosta.
  • mikäli olet lomautuksen aikana tehnyt töitä omalle tai vieraalle työnantajalle, ilmoita työpäivät ja tunnit päiväkohtaisesti hakemuksessa.
   • jos olet tehnyt kokoaikaisia työpäiviä omalle työnantajalle, näiltä päiviltä ei ole oikeutta saada päivärahaa
   • jos olet tehnyt osa-aikaisia työpäiviä omalle työnantajalle, koko kyseinen hakujakso maksetaan soviteltuna
   • jos olet tehnyt koko- tai osa-aikaisia työpäiviä vieraalle työnantajalle, koko kyseinen hakujakso maksetaan soviteltuna
  • jos sinut on lomautettu ns. pätkissä, niin voit toimittaa hakemuksen heti ensimmäisen lomautusjakson päätyttyä. Esimerkiksi sinut lomautetaan kahdeksi viikoksi, joista lomautus 1. vko 13.-19.4.2020 ja 2. vko 18.-24.5.2020. Voit hakea päivärahaa heti yhdeltä viikolta kun huhtikuun lomautusviikko on ohi.

  Lomautus lyhennetylle työviikolle 

  • lähetä hakemus aikaisintaan kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta niin, että hakemus päättyy sunnuntaihin
   • työttömyyskassa pyytää sinulta tarvittaessa lisää hakemusta
  • jos haet päivärahaa kalenterikuukausittain, sinun tulee lähettää työttömyyskassalle selvitys kuukauden viimeisestä kalenteriviikosta sen päättyessä keskellä viikkoa. Selvityksen voi lähettää esimerkiksi Ewertti eAsioinnin kautta.
   • esimerkiksi kuukauden viimeinen päivä on keskiviikko. Sinun tulee ilmoittaa tässä tapauksessa työpäivät ja tunnit loppuviikonkin (torstaista sunnuntaihin) ajalta, koska lomautuksen ajalta työaikatarkastelu tehdään kalenteriviikoittain.
  • lisää ohjeita hakemuksen täyttämisestä löydät hakuohjeesta osa-aikatyötä tekevälle

  Lomautus lyhennetylle työpäivälle

  • lähetä hakemus aikaisintaan kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta mutta mielellään kokonaiselta kuukaudelta tai neljältä viikolta palkanmaksurytmin mukaan.
   • työttömyyskassa pyytää sinulta tarvittaessa lisää hakemusta
   • mikäli sinulle maksetaan palkka kuukausittain, tulisi päivärahaa hakea myös samassa rytmissä kuukausittain tai jos saat palkan esim. kahden viikon välein,  tulisi päivärahaa hakea neljän viikon rytmissä.
  • koska lyhennetylle työpäivälle lomautetuilla päiväraha maksetaan soviteltuna, tulisi hakujakson ja sovittelujakson olla yhtenäinen palkanmaksukauden kanssa.
   • esimerkiksi lomautus alkaa 1.6.2020 ja palkka maksetaan kuukausittain, tulisi ensimmäinen hakemus täyttää ajalle 1.6.-30.6.2020
   • jos lomautus alkaa 15.6.2020 ja palkka maksetaan kuukausittain, tulisi ensimmäinen hakemus täyttää ajalle 15.6.-14.7.2020
   • jos lomautus alkaa 15.6.2020 ja palkka maksetaan aina kahden viikon välein, tulisi ensimmäinen hakemus täyttää neljälle viikolle 15.6.-12.7.2020
  • lisää ohjeita hakemuksen täyttämisestä löydät hakuohjeesta osa-aikatyötä tekevälle

  Täytä hakemus huolellisesti sekä tarpeeksi pitkältä ajalta. Hakemus ei tule nopeammin käsittelyyn sillä, että ensimmäinen hakemus toimitetaan liian lyhyeltä ajalta.

 • 3. Liitä mukaan tarpeelliset liitteet

  Palkkatiedot 

  Työttömyyskassa saa tulorekisteristä ansiopäivärahan hakijaa koskevat palkkatiedot ja työttömyyskassa käyttää näitä tietoja aina kun se on mahdollista.

  Jos kaikkia hakemuksen käsittelyyn tarvittavia tietoja ei saada tulorekisteristä, pyydetään näitä tietoja joko palkanlaskijalta tai hakijalta itseltänsä. Palkkatodistuksen toimittaminen jo hakemuksen liitteenä voi  näissä tilanteissa nopeuttaa käsittelyä, koska tällöin työttömyyskassalla on jo valmiiksi lisätiedot olemassa. Päätökset tehdään kuitenkin aina kun mahdollista tulorekisteristä saatavien tietojen perusteella ja hakemuksen liitteenä toimitettuja palkkatietoja käytetään vain siinä tapauksessa, että tulorekisteristä saatavat tiedot eivät ole riittäviä.

  Muut tarvittavat liitteet

  • kopio lomautusilmoituksesta
  • kopio työsopimuksesta. Jos sinut on lomautettu osa-aikatyöstä tai teet lomautusaikana osa-aikaisia tai keikkatöitä toiselle työnantajalle, liitä mukaan tätä työtä koskeva työsopimus.
  • selvitys koko kalenteriviikon työpäivistä ja tunneista, jos lomautuksesi kestää lyhyemmän aikaa kuin yhden täyden kalenteriviikon.

  Jos saat muuta etuutta tai sinulla on yritystoimintaa, toimita myös seuraavat liiteet

  • kopio päätöksestä, mikäli saat jotain muuta sosiaalietuutta esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkettä.
  • kopio viimeisimmästä vahvistetusta verotuspäätöksestä jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa. Muista ilmoittaa yritystoiminnasta myös TE-toimistoon.

  Voit tarkistaa vaikuttaako etuutesi päivärahaan Muiden sosiaalietuuksien vaikutuksesta päivärahaan 

  Liitteet voit lähettää hakemuksen yhteydessä Ewertti eAsioinnissa.Voit halutessasi myös postittaa liitteet työttömyyskassalle.

 • 4. Seuraa hakemuksesi käsittelytilannetta
  • työttömyyskassa käsittelee hakemukset saapumispäivän mukaan saapumisjärjestyksessä
  • voit seurata hakemuksesi käsittelytilannetta helposti Ewertti eAsioinnin kautta
  • kassan yleistä käsittelytilannetta voit seurata Käsittelytilannepalvelun kautta

Mikäli hakemukseesi tarvitaan lisätietoja, yritämme soittaa sinulle numerosta 09 7703 1000. Ellemme tavoita sinua, lähetämme sinulle kirjeen. Jos olet antanut luvan sähköisille lisäselvityspyynnöille, lähetämme sinulle viestiä Ewertti eAsiointiin 

Jatkohakemuksen lähettäminen

Jatkossa päivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon (maanantaista sunnuntaihin) tai kuukauden (kuun ensimmäisestä viimeiseen päivään=kalenterikuukausi tai kuukauden esim. kuun 15. päivästä seuraavan kuun 14. päivään) jaksoissa.

Voit lähettää kokonaan lomautetun jatkohakemuksen helposti Ewertti eAsioinnissa. kautta. Jatkohakemus, jonka aikana olet ollut kokonaan lomautettu, on maksussa pääsääntöisesti muutamassa päivässä jos maksamiseen ei ole mitään estettä, kuten uusi lausunto tai muu muuttunut tilanne kohdallasi. Katso kirjalliset ohjeet pikahakemuksen täyttämiseen!

Postitse lähetetyt jatkohakemukset sekä Ewertin kautta tulleet  jatkohakemukset, joissa on muutoksia, pyritään saamaan maksuun viikon kuluessa.