Hakuohje osa-aikaista työtä tekevälle

Soviteltuun päivärahaan on oikeus, jos olet osa-aikatyössä, jossa työaika on enintään 80% alan enimmäistyöajasta

Tarkemmin osa-aikatyön vaikutuksesta päivärahaan ja sovitellusta päivärahasta voit lukea lisää Soviteltu päiväraha -sivulta.

Päivärahaa tulisi hakea oman palkanmaksurytmin mukaisesti joko neljän viikon tai kuukauden tai kalenterikuukauden jaksoissa.

Vähintään 2 kuukautta kestävän osa-aikatyön alkaessa saattaa sinulla olla myös oikeus liikkuvuusavustukseen.

Aloittaessasi osa-aikatyön joka kestää yli 2 viikkoa ja jonka viikoittainen työaika on yli 80% alan enimmäistyöajasta, et ole oikeutettu saamaan kyseisen työsuhteen ajalta soviteltua päivärahaa. Voit hakea päivärahaa yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön alkamista edeltävään päivään saakka.

Päivärahan hakeminen

 • 1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi
  • tämä tulee tehdä viimeistään silloin, kun suunnittelet mistä päivästä alkaen tulet hakemaan soviteltua päivärahaa. Päivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta kun olet työnhakijana.
  • ilmoitathan TE-toimistolle mikäli sinulla on yritystoimintaa, omistat metsä- tai maatilaa, toimit omais- tai perhehoitajana, opiskelet työn ohella.
  • voit ilmoittaa osa-aikatyöstä TE-toimiston Oma-asiointi -palvelussa
 • 2. Täytä päivärahahakemus
  • hakemuksen voit lähettää joko eWertti Nettikassan kautta tai postitse työttömyyskassalle. eWertin kautta lähetetty hakemus on aikaisemmin perillä työttömyyskassalla ja hakemus otetaan täten myös nopeammin käsittelyyn.
  • jos viimeisimmästä maksetusta päivästä on enintään kuusi kuukautta, voit täyttää eWertissä muutettavan jatkohakemuksen. Muussa tapauksessa täytä ansiopäivärahahakemus.
  • lähetä muutettava jatkohakemus samalta ajalta kuin sinulle maksetaan osa-aikatyön palkka. Jos sinulle maksetaan palkka kuukaudelta, tulisi sinun myös hakea päivärahaa kalenterikuukauden rytmissä.
   • jos sinulle maksetaan palkka kahden viikon ajalta, tulisi hakurytmisi täsmätä palkkoihin neljän kalenteriviikon rytmissä.
   • jos et ole varma missä rytmissä sinun tulisi hakea päivärahaa, voit ottaa yhteyttä työttömyyskassaan joko puhelimitse tai eWertti Nettikassan kautta.
  • hakemukseen tulee merkitä työpäiville ”töissä” sekä työtunnit. Varmista, että hakemuksessa ilmoittamasi työtunnit ja maksetut tunnit täsmäävät työsopimuksessa sovittuun työaikaan. Huomiothan ettei palkatonta ruokataukoa tarvitse merkitä hakemukseen, koska et siltä ajalta saa palkkaa.
   • merkitse hakemukselle myös sairaus- ja vuosilomat ja tunnit joiden mukaan palkka maksetaan. Merkitse hakemukseen ”sairas” tai ”loma” sekä niiden tunnit. Jos et tiedä millä perusteella sinulle maksetaan vuosilomalta palkka, pyydä palkanlaskijalta selvitys loma-ajalta.
   • jos teet normaalin työaikasi lisäksi ylitöitä, ilmoita myös nämä tunnit hakemuksella.
   • merkitse hakemukselle ”palkaton” mahdollisille palkattomille työpäiville
   • jos sinulla on hakemuksen ajalla varallaolotunteja, niin lähetä niistä erikseen selvitys. Selvityksen voi lähettää esimerkiksi eWertti Nettikassan kautta.
  • ilmoita hakemuksella todelliset minuutit, älä muunna niitä itse desimaaleiksi. Jos hakemuksen työpäivien merkinnöissä on jotain poikkeavaa, joutuu työttömyyskassa selvittämään mistä se johtuu. Tällöin hakemusta ei voida heti käsitellä, mikä viivästyttää päivärahan maksua.
  • hae ansiopäivärahaa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta haluat päivärahaa hakea.

  Täytä hakemus huolellisesti sekä tarpeeksi pitkältä ajalta. Hakemus ei tule nopeammin käsittelyyn sillä, että ensimmäinen hakemus toimitetaan liian lyhyeltä ajalta.

 • 3. Liitä mukaan tarpeelliset liitteet

  Palkkatiedot

  • hakemuksen aikana tehdyistä töistä pitää aina lähettää työttömyyskassalle palkkalaskelmat tai palkkatodistus
  • jos haet päivärahaa ensimmäistä kertaa, lähetä myös palkkatodistus tai kaikki palkkalaskelmat vähintään 26 kalenteriviikolta ennen työttömyyttä, jos et ole ennen saanut päivärahaa tai edellisestä työttömyydestäsi on kulunut yli 26 viikkoa
   • tarkemmat ohjeet palkkatodistukseen löydät ohjepankista
  • jos palaat päivärahan hakijaksi katkoksen jälkeen, katso hakuohjeet täältä

  Muut tarvittavat liitteet

  • kopio osa-aikaisesta työsopimuksesta
  • tarvittaessa myös tuntilistat tehdyistä töistä, jos olet esimerkiksi töissä kahdella eri työnantajalla.

  Jos saat muuta etuutta tai sinulla on yritystoimintaa, toimita myös seuraavat liitteet

  • kopio päätöksestä, mikäli saat jotain muuta sosiaalietuutta esim. osatyökyvyttömyyseläke.
  • kopio viimeisimmästä vahvistetusta verotuspäätöksestä jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa. Muista ilmoittaa yritystoiminnasta myös TE-toimistoon.

  Voit tarkistaa vaikuttaako etuutesi päivärahaan Muiden sosiaalietuuksien vaikutuksesta päivärahaan 

  Liitteet voit lähettää hakemuksen yhteydessä eWertti Nettikassassa tai Hakemusliitteet -palvelussa. Voit halutessasi myös postittaa liitteet työttömyyskassalle.

 • 4. Seuraa hakemuksesi käsittelytilannetta
  • työttömyyskassa käsittelee hakemukset saapumispäivän mukaan saapumisjärjestyksessä
  • voit seurata hakemuksesi käsittelytilannetta helposti eWertti Nettikassan kautta
  • kassan yleistä käsittelytilannetta voit seurata Käsittelytilannepalvelun kautta

Mikäli hakemukseesi tarvitaan lisätietoja, yritämme soittaa sinulle numerosta 010 190 300. Ellemme tavoita sinua, lähetämme sinulle kirjeen tai viestin eWertti Nettikassan kautta.