Hakuohje osa-aikaista työtä tekevälle

Soviteltuun päivärahaan on oikeus, jos olet osa-aikatyössä, jossa työaika on enintään 80% alan enimmäistyöajasta. Palkka huomioidaan sillä sovittelujaksolla kun se maksetaan.

Tarkemmin osa-aikatyön vaikutuksesta päivärahaan ja sovitellusta päivärahasta voit lukea lisää Soviteltu päiväraha -sivulta. Käytännön esimerkkejä eri tilanteisiin löydät täältä.

Pääsääntö sovittelussa on, että palkka vaikuttaa silloin kun sen maksetaan eikä silloin kun se ansaitaan. 

Päivärahaa tulisi hakea oman palkanmaksurytmin mukaisesti joko neljän viikon tai kuukauden tai kalenterikuukauden jaksoissa.

Vähintään 2 kuukautta kestävän osa-aikatyön alkaessa saattaa sinulla olla myös oikeus liikkuvuusavustukseen.

Aloittaessasi osa-aikatyön joka kestää yli 2 viikkoa ja jonka viikoittainen työaika on yli 80% alan enimmäistyöajasta, et ole oikeutettu saamaan kyseisen työsuhteen ajalta soviteltua päivärahaa. Voit hakea päivärahaa yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön alkamista edeltävään päivään saakka.

Päivärahan hakeminen

 • 1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi
  • tämä tulee tehdä viimeistään silloin, kun suunnittelet mistä päivästä alkaen tulet hakemaan soviteltua päivärahaa. Päivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta kun olet työnhakijana.
  • ilmoitathan TE-toimistolle mikäli sinulla on yritystoimintaa, omistat metsä- tai maatilaa, toimit omais- tai perhehoitajana, opiskelet työn ohella.
  • voit ilmoittaa osa-aikatyöstä TE-toimiston Oma-asiointi -palvelussa
 • 2. Täytä päivärahahakemus
  • hakemuksen voit lähettää joko Ewertti eAsioinnin kautta tai postitse työttömyyskassalle. Ewertin kautta lähetetty hakemus on aikaisemmin perillä työttömyyskassalla ja hakemus otetaan täten myös nopeammin käsittelyyn. Katso kirjalliset ohjeet hakemuksen täyttämiseen!
  • lähetä hakemus saman maksurytmin mukaan kuin sinulle maksetaan osa-aikatyön palkka.
   • Jos sinulle maksetaan palkka kuukaudelta, tulisi sinun myös hakea päivärahaa kuukauden rytmissä.
   • jos sinulle maksetaan palkka kahden viikon jaksoissa, tulisi hakurytmisi täsmätä palkkoihin neljän kalenteriviikon rytmissä (kaksi palkanmaksujaksoa kerrallaan).
   • jos et ole varma missä rytmissä sinun tulisi hakea päivärahaa, voit ottaa yhteyttä työttömyyskassaan joko puhelimitse tai Ewertti eAsioinnin kautta.
  • hakemukseen tulee merkitä työpäiville ”töissä” sekä työtunnit. Varmista, että hakemuksessa ilmoittamasi työtunnit täsmäävät työsopimuksessa sovittuun työaikaan ja sinulle maksettavaan työtuntien määrään. Huomiothan ettei palkatonta ruokataukoa tarvitse merkitä hakemukseen, koska et siltä ajalta saa palkkaa.
   • merkitse hakemukselle myös sairaus- ja vuosilomat ja tunnit joiden mukaan palkka maksetaan. Merkitse hakemukseen ”palkallinen sairasaika” tai ”palkallinen vuosiloma” sekä päiväkohtaiset tuntimäärät sen mukaan moneltako tunnilta esim. sairasajan palkkaa maksetaan. Jos et tiedä millä perusteella (tuntimäärä ja päivät) sinulle maksetaan vuosilomalta tai sairasajalta palkka, pyydä palkanlaskijalta selvitys asiasta.
   • jos teet normaalin työaikasi lisäksi ylitöitä, ilmoita myös ylityötunnit hakemuksella.
   • merkitse hakemukselle ”palkaton” mahdollisille palkattomille työpäiville
   • jos sinulla on hakemuksen ajalla varallaolotunteja, niin lähetä niistä erikseen selvitys. Selvityksen voi lähettää esimerkiksi Ewertti eAsioinnin kautta.
  • ilmoita hakemuksella todelliset minuutit, älä muunna niitä itse desimaaleiksi. Jos hakemuksen työpäivien merkinnöissä on jotain poikkeavaa, joutuu työttömyyskassa selvittämään mistä se johtuu. Tällöin hakemusta ei voida heti käsitellä, mikä viivästyttää päivärahan maksua.
  • hae ansiopäivärahaa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta haluat päivärahaa hakea.
  • jos palaat päivärahan hakijaksi katkoksen jälkeen, katso hakuohjeet täältä

  Täytä hakemus huolellisesti sekä tarpeeksi pitkältä ajalta. Hakemus ei tule nopeammin käsittelyyn sillä, että ensimmäinen hakemus toimitetaan liian lyhyeltä ajalta.

 • 3. Liitä mukaan tarpeelliset liitteet

  Palkkatiedot

  Työttömyyskassa saa tulorekisteristä ansiopäivärahan hakijaa koskevat palkkatiedot ja työttömyyskassa käyttää näitä tietoja aina kun se on mahdollista.

  Jos kaikkia hakemuksen käsittelyyn tarvittavia tietoja ei saada tulorekisteristä, pyydetään näitä tietoja joko palkanlaskijalta tai hakijalta itseltänsä. Sovittelujaksolle kohdistuvan palkkalaskelman toimittaminen jo hakemuksen liitteenä voi  näissä tilanteissa nopeuttaa käsittelyä, koska tällöin työttömyyskassalla on jo valmiiksi lisätiedot olemassa. Päätökset tehdään kuitenkin aina kun mahdollista tulorekisteristä saatavien tietojen perusteella ja hakemuksen liitteenä toimitettuja palkkatietoja käytetään vain siinä tapauksessa, että tulorekisteristä saatavat tiedot eivät ole riittäviä.

  Muut tarvittavat liitteet

  • kopio osa-aikaisesta työsopimuksesta
  • tarvittaessa myös tuntilistat tehdyistä töistä, jos olet esimerkiksi töissä kahdella eri työnantajalla.

  Jos saat muuta etuutta tai sinulla on yritystoimintaa, toimita myös seuraavat liitteet

  • kopio päätöksestä, mikäli saat jotain muuta sosiaalietuutta esim. osatyökyvyttömyyseläke.
  • kopio viimeisimmästä vahvistetusta verotuspäätöksestä jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa. Muista ilmoittaa yritystoiminnasta myös TE-toimistoon.

  Voit tarkistaa vaikuttaako etuutesi päivärahaan Muiden sosiaalietuuksien vaikutuksesta päivärahaan 

  Liitteet voit lähettää hakemuksen yhteydessä Ewertti eAsioinnissa. Voit halutessasi myös postittaa liitteet työttömyyskassalle.

 • 4. Seuraa hakemuksesi käsittelytilannetta
  • työttömyyskassa käsittelee hakemukset saapumispäivän mukaan saapumisjärjestyksessä
  • voit seurata hakemuksesi käsittelytilannetta helposti Ewertti eAsioinnin kautta
  • kassan yleistä käsittelytilannetta voit seurata Käsittelytilannepalvelun kautta

Mikäli hakemukseesi tarvitaan lisätietoja, yritämme soittaa sinulle numerosta 09 7703 1000. Ellemme tavoita sinua, lähetämme sinulle kirjeen. Jos olet antanut luvan sähköisille lisäselvityspyynnöille, lähetämme sinulle viestiä Ewertti eAsiointiin.