Hakuohje vuorotteluvapaalle jäävälle

Vuorotteluvapaasta sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken. Kun sopimukseen on päästy niin sekä vuorottelijan että työnantajan tulee osaltaan toimittaa vuorottelukorvaukseen vaadittavia selvityksiä TE-toimistolle ja työttömyyskassalle.

Työnantaja toimittaa TE-toimistolle

  • työnantajan ja työntekijän allekirjoittaman vuorottelusopimuksen
  • luotettavan selvityksen työttömän palkkaamisesta vapaan ajaksi (mielellään jäljennös työsopimuksesta tai määräyskirjasta)

Vuorottelija varmistathan itse, että työnantaja toimittaa kyseiset selvitykset TE-toimistolle.

Vapaalle jäävän työntekijän on ennen vapaan alkamista toimitettava TE-toimistolle

  • selvitys vapaan edellytysten täyttymisestä (esim. jäljennös palkkatodistuksesta, josta ilmenee edeltävän 13 kuukauden työssäolo ja työsuhteen kokoaikaisuus).

Vuorottelukorvausta haetaan työttömyyskassalta

Vuorottelukorvaushakemuksen täyttäminen onnistuu helpoimmin eWertti Nettikassan kautta. Sen kautta voi lähettää myös hakemukseen tarvittavat liitteet. Hakulomakkeen voi myös postittaa työttömyyskassalle ja niitä saa TE-toimistosta.

Myös muutosilmoituksen, jolla ilmoitat tiedon vuorotteluvapaan maksamiseen vaikuttavista vuorotteluvapaan aikaisista muutoksista, voi lähettää sähköisesti työttömyyskassaan eWertti Nettikassan kautta.

Hakemus liitteineen kannattaa jättää työttömyyskassalle sen kuukauden aikana, jolloin vuorotteluvapaa alkaa. Päätös vuorottelukorvauksesta tehdään, kun TE-toimisto on antanut lausunnon ja hakemus kaikkine liitteineen on työttömyyskassalle toimitettu. Korvauksen takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Työttömyyskassalle lähetettävään vuorottelukorvaushakemukseen tulee liittää

  • kopio vuorottelusopimuksesta
  • palkkatiedot

Työttömyyskassa saa tulorekisteristä vuorottelukorvauksen hakijaa koskevat palkkatiedot ja työttömyyskassa käyttää näitä tietoja aina kun se on mahdollista.Jos kaikkia hakemuksen käsittelyyn tarvittavia tietoja ei saada tulorekisteristä, pyydetään näitä tietoja joko palkanlaskijalta tai hakijalta itseltänsä. Voit halutessasi toimittaa jo hakemuksen liitteenä palkanlaskijan kirjoittaman palkkatodistuksen vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä palkanmaksukausilta vähintään 52 viikon ajalta.

Palkkatodistuksen toimittaminen jo hakemuksen liitteenä voi  näissä tilanteissa nopeuttaa käsittelyä, koska tällöin työttömyyskassalla on jo valmiiksi lisätiedot olemassa. Päätökset tehdään kuitenkin aina kun mahdollista tulorekisteristä saatavien tietojen perusteella ja hakemuksen liitteenä toimitettuja palkkatietoja käytetään vain siinä tapauksessa, että tulorekisteristä saatavat tiedot eivät ole riittäviä.

  • työhistorian selvittäminen

Työttömyyskassa saa työhistorian selvittämistä varten vaadittavat työeläketiedot suoraan Eläketurvakeskukselta eikä näitä tarvitse erikseen hakemuksen liitteenä toimittaa. Jos olet kuitenkin tehnyt töitä, joita ei jostain syystä ole työeläkeotteelle merkittynä, tulee niistä toimittaa erilliset työtodistukset, jotta ne voidaan ottaa huomioon työhistoriaa laskettaessa. Mikäli sinulla on ollut työsuhteita jossain toisessa EU tai ETA-maassa tai Sveitsissä, tulee näistä esittää erilliset selvitykset (esim. työtodistukset tai erilaiset viranomaisen antamat todistukset).

Liitteet voit lähettää hakemuksen yhteydessä eWertti Nettikassassa tai Hakemusliitteet -palvelussa. Voit halutessasi myös postittaa liitteet työttömyyskassalle.