Hakuohje vuorotteluvapaalle jäävälle

Vuorotteluvapaajärjestelmä on tarkoituksena lopettaa 1.8.2024 alkaen. Lue lisää Lakimuutokset 2024 -sivulta.

Vuorotteluvapaasta sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken. Kun sopimukseen on päästy, tulee sekä vuorottelijan että työnantajan osaltaan toimittaa vuorottelukorvaukseen vaadittavia selvityksiä TE-toimistolle ja työttömyyskassalle.

Työnantaja toimittaa TE-toimistolle

  • työnantajan ja työntekijän allekirjoittaman vuorottelusopimuksen
  • luotettavan selvityksen työttömän palkkaamisesta vapaan ajaksi (mielellään jäljennös työsopimuksesta tai määräyskirjasta)

Vuorottelija: varmistathan itse, että työnantaja toimittaa kyseiset selvitykset TE-toimistolle.

Vapaalle jäävän työntekijän on ennen vapaan alkamista toimitettava TE-toimistolle

  • selvitys vapaan edellytysten täyttymisestä (esim. jäljennös palkkatodistuksesta, josta ilmenee edeltävän 13 kuukauden työssäolo ja työsuhteen kokoaikaisuus).

Vuorottelukorvausta haetaan työttömyyskassalta

Toimita vuorottelukorvaushakemus ja tarvittavat liitteet meille joko Ewertti eAsioinnin Liitteet -välilehden kautta tai postitse.

Voit skannata hakemuksen ja liitteet tai ottaa niistä puhelimellasi kuvat ja lähettää ne eAsioinnin Liitteet-välilehdellä. Valitse asiakirjalajiksi Vuorottelukorvaushakemus. 

Myös muutosilmoituksen, jolla ilmoitat tiedon vuorotteluvapaan maksamiseen vaikuttavista vuorotteluvapaan aikaisista muutoksista, voi lähettää viestillä työttömyyskassaan Ewertti eAsioinnin kautta.

Hakemus liitteineen kannattaa jättää työttömyyskassalle sen kuukauden aikana, jolloin vuorotteluvapaa alkaa. Päätös vuorottelukorvauksesta tehdään, kun TE-toimisto on antanut lausunnon ja hakemus kaikkine liitteineen on työttömyyskassalle toimitettu. Korvauksen takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Lataa vuorottelukorvaushakemuslomake täältä

Työttömyyskassalle lähetettävään vuorottelukorvaushakemukseen tulee liittää

  • kopio vuorottelusopimuksesta
  • palkkatiedot

Työttömyyskassa saa tulorekisteristä vuorottelukorvauksen hakijaa koskevat palkkatiedot. Työttömyyskassa käyttää näitä tietoja aina kun se on mahdollista.Jos kaikkia hakemuksen käsittelyyn tarvittavia tietoja ei saada tulorekisteristä, pyydetään näitä tietoja joko palkanlaskijalta tai hakijalta itseltään. Voit halutessasi toimittaa jo hakemuksen liitteenä palkanlaskijan kirjoittaman palkkatodistuksen vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä palkanmaksukausilta vähintään 52 viikon ajalta.

Palkkatodistuksen toimittaminen jo hakemuksen liitteenä voi  näissä tilanteissa nopeuttaa käsittelyä, koska tällöin työttömyyskassalla on jo valmiiksi lisätiedot olemassa. Päätökset tehdään kuitenkin aina kun mahdollista tulorekisteristä saatavien tietojen perusteella. Hakemuksen liitteenä toimitettuja palkkatietoja käytetään vain siinä tapauksessa, että tulorekisteristä saatavat tiedot eivät ole riittäviä.

  • työhistorian selvittäminen

Työttömyyskassa saa työhistorian selvittämistä varten vaadittavat työeläketiedot suoraan Eläketurvakeskukselta. Näitä tietoja ei tarvitse erikseen hakemuksen liitteenä toimittaa. Jos olet kuitenkin tehnyt töitä, joita ei jostain syystä ole työeläkeotteelle merkittynä, tulee niistä toimittaa erilliset työtodistukset, jotta ne voidaan ottaa huomioon työhistoriaa laskettaessa. Mikäli sinulla on ollut työsuhteita jossain toisessa EU tai ETA-maassa tai Sveitsissä, tulee näistä esittää erilliset selvitykset (esim. työtodistukset tai erilaiset viranomaisen antamat todistukset).