Lomakkeet

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta löydät seuraavat lomakkeet:

  • Ansiopäivärahahakemus
  • Palkkatodistus
  • Kalenteriviikkokohtainen työaika- ja palkkaselvitys
  • Ilmoitus poissaolosta työllistymistä edistävän palvelun aikana (palvelun tarjoaja täyttää lomakkeen työttömyyskassalle)
  • Liikkuvuusavustushakemus
  • Vuorottelukorvaushakemus
  • Vuorotteluvapaasopimus

Linkki lomakkeisiin

Paperisia lomakkeita ei ole muuten saatavilla.