Palkkatodistus työttömyyskassaa varten

Työttömyyskassa tarvitsee ansiopäivärahan määrittelyä varten palkkatiedot lomautuksen tai työttömyyden alkaessa vähintään 26 kalenteriviikolta ennen työttömyyttä.

Palkkatodistus

 • Tulee olla vähintään 26 kalenteriviikon ajalta työttömyyden alusta taaksepäin
  • Työtä yhdellä työssäoloviikolla tulee olla vähintään 18 tuntia
  • Voi olla kirjoitettuna viimeisen palkkakauden loppuun asti, jos työttömyyden tai lomautuksen alun välissä ei ole yli 30 päivää. Jos työttömyys- tai lomautusjakson välissä kuitenkin on työviikkoja alle 26, tulee palkkatodistuksessa olla täsmälleen tiedot tuolta väliajalta ja siltä ajalta saatu palkkatulo.
 • Kirjoitetaan ansainta-ajalta
  • Palkkatodistukseen tulee tarkasti yksilöidä alku- ja loppupäivämäärin, mitä aikaa palkkatodistuksen tiedot koskevat
  • Palkkatodistukseen täytetään tiedot ajalta, jolta työstä saatu palkka on todellisuudessa ansaittu- ei maksupäivien mukaisesti.
 • Merkitään mahdolliset palkattomat poissaolot ja ajanjaksot, jolloin henkilölle on maksettu alennettua palkkaa
  • Palkattomat jaksot ja niiden syyt eritellään palkkatodistuksessa
  • Mikäli henkilölle on maksettu alennettua palkkaa, tulee nämä jaksot ja palkan määrä eritellä. Alennetun palkan aikaa ei lueta 26 viikkoon.
  • Jos henkilöllä on palkattomia jaksoja, tulee palkkatodistus kirjoittaa pidemmältä ajalta, niin, että 26 viikkoa täyttyy ajalla, jolta henkilö on saanut täyttä palkkaa.
  • Jos palkaton aika on niin pitkä, että viimeisin viikko, jolta on maksettu palkkaa, on ennen vuotta 2014, palkkatodistus tarvitaan vähintään 34 viikon ajalta.
 • Eritellään maksetut lomakorvaukset ja lomarahat sekä muut korvaukset
  • Ennakonpidätyksenalaiseen palkkaan sisältyvät lomakorvaukset ja lomarahat eritellään palkkatodistuksessa.
  • Jos henkilölle on maksettu muita korvauksia esimerkiksi työsuhteen päättyessä ja summa sisältyy ennakonpidätyksenalaiseen ansioon, tulee ne eritellä.
   • muita korvauksia ovat esimerkiksi kultainen kädenpuristus, eroraha sekä tuotantopalkkiot, jotka eivät perustu henkilön omaan työpanokseen.
 • Kun henkilö on ollut aiemmin työtön tai lomautettuna
  • Jos henkilö on ollut aiemmin lomautettuna tai työttömänä, tarvitaan palkkatiedot edellisen työttömyysjakson jälkeiseltä ajalta.
   • Esimerkiksi: Henkilö on ollut lomautettuna 30.9.2015 asti ja seuraavan kerran lomautettuna 1.2.2016 alkaen. Työttömyyskassa ei voi käyttää palkkatodistusta, jossa on ilmoitettuna tiedot kuluvalta ja edelliseltä vuodelta. Tällöin tiedot tarvitaan edellisen lomautuksen jälkeen ajalta 1.10.2015 – 31.1.2016.

Jos palkkatodistuksessa tai –laskelmassa on ilmoitettuna kuluva vuosi ja edeltävä vuosi, voi työttömyyskassa käyttää laskelmaa päivärahan määrittelyyn. On kuitenkin huomioitava, että laskelmassa pitää näkyä koko vuoden aikana maksetut lomakorvaukset ja lomarahat. Tässä tapauksessa päivärahan määrä lasketaan koko vuoden palkoista, joten päiväraha saattaa pienentyä, jos henkilö on saanut viimeisimmät 26 viikkoa suurempaa palkkaa, kuin vuoden alussa.

Ohjepankin lomakkeet kohdasta, löytyy valmis palkkatodistus pohja, jonka esimerkiksi palkanlaskija voi lähettää Hakemusliitteet-palvelun kautta kätevästi suoraan työttömyyskassaan.