Tulorekisteri

Työttömyyskassat alkavat saada tulorekisteristä ansiopäivärahan hakijaa koskevat palkkatiedot 1.1.2020.

Mikä tulorekisteri?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää jatkossa kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Työnantajilla on ollut jo 1.1.2019 lukien velvollisuus ilmoittaa työntekijöidensä palkkatiedot tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkkojen maksamisesta. Työttömyyskassa saa nämä tiedot ansiopäivärahanhakijoiden osalta käyttöönsä 1.1.2020 lukien.

Etuustietojen käyttäminen tulorekisteristä alkaa vasta runsaan vuoden kuluttua eli vuoden 2021 alusta, jolloin myös kassat alkavat lähettämään tulorekisteriin tiedot maksamistaan etuuksista.

Jokainen palkansaaja voi halutessaan katsoa myös itse tulorekisteristä omat ajantasaiset ansiotulotietonsa.