Työnantajalle

Työttömyyskassa tarvitsee liitteitä päivärahahakemuksen, liikkuvuusavustushakemuksen ja vuorottelukorvaushakemuksen käsittelyä varten.

Työttömyyskassalla on Työttömyysturvalain 13 luvun 1§ mukaan oikeus saada tarvittavat tiedot, jotta päivärahaoikeus voidaan tutkia. Työnantaja voi toimittaa liitteet suoraan työttömyyskassalle tai päivärahan hakija voi toimittaa ne hakemuksensa liitteenä.

Lomakkeet 

Lomakkeista löydät valmiit pohjat esimerkiksi palkkatodistusta ja kalenteriviikoittaista tuntiselvitystä varten. Lomakkeissa on myös ohjeet täyttämistä varten.

Ohje palkkatodistuksen tekoa varten

Palkkatodistus tarvitaan työttömyyskassalle usein vähintään 26 viikon ajalta, jolloin päivärahan hakija on ollut työssä vähintään 18 tuntia viikossa. Palkattomat poissaolot, kuten äitiysloma, tai sairasloma pidentävät palkkatodistuksen aikaa, koska näiltä ajoilta ei kerry työssäoloviikkoja. Osa-aikaeläke ja osittainen hoitovapaa ovat myös aikoja, joita ei yleensä voida käyttää, vaan palkkatodistus pitäisi kirjoittaa kassalle eläkettä tai vapaata edeltävältä ajalta.

Hakemusliite-palvelu

Hakemusliitepalvelusta työnantaja voi lähettää työttömyyskassalle suojatulla yhteydellä hakemukseen tarvittavia liitteitä. Palveluun ei tarvitse kirjautua. Riittää, kun laittaa sen henkilön henkilötunnuksen, jonka liitteistä on kyse.  Lisätietoa voit lukea: Liitteiden lähettäminen sähköisesti.

Jäsenmaksun perintäsopimuksia ei voi lähettää työttömyyskassaan, vaan ne tulee lähettää Julkisten ja hyvinvointialojen liittoon.

Työttömyyskassan pyytämät liitteet

 • Irtisanotulle
  • irtisanomisilmoitus
  • työtodistus
  • palkkatodistus vähintään 26 viikon ajalta työsuhteen päättymisestä taaksepäin. Lue tarkemmat ohjeet, mikäli työ on ollut osa-aikaista, henkilöllä on palkattomia poissaoloja tai hänelle on maksettu alennettua palkkaa.
  • mikäli työ on ollut osa-aikaista, kalenteriviikoittainen työtuntiselvitys palkkatodistuksen ajalta
 • Lomautetulle
  • lomautusilmoitus
  • työsopimus
  • palkkatodistus vähintään 26 viikon ajalta työsuhteen päättymisestä taaksepäin. Lue tarkemmat ohjeet, mikäli työ on ollut osa-aikaista, henkilöllä on palkattomia poissaoloja, hänelle on maksettu alennettua palkkaa, tai jos edellisestä lomautuksesta on alle 26 viikkoa.

  Jos henkilö on lomautettu lyhennetylle työviikolle tai lyhennetylle työpäivälle, lähetetään työttömyyskassalle jokaisen hakemuksen liitteenä palkkalaskelma hakemuksen ajalta.

 • Työkyvyttömälle, jonka työsuhde on edelleen voimassa
  • työsopimus
  • työnantajan todistus, että henkilölle ei ole tarjota hänen työkykyään vastaavaa työtä
  • palkkatodistus työkyvyttömyyttä edeltävältä ajalta, jolloin henkilölle on maksettu täyttä palkkaa, vähintään 26 viikon ajalta. Lue tarkemmat ohjeet, mikäli täyttä palkkaa on maksettu viimeksi ennen vuotta 2014.
 • Vuorotteluvapaalle jäävälle
  • vuorotteluvapaasopimus
  • palkkatodistus vähintään 52 viikon ajalta ennen vuorotteluvapaata

  Työnantajan tulee toimittaa TE-toimistolle

  • työnantajan ja työntekijän allekirjoittaman vuorottelusopimuksen.
  • luotettavan selvityksen työttömän palkkaamisesta vapaan ajaksi (mielellään jäljennös työsopimuksesta tai määräyskirjasta)
 • Osa-aikatyötä tekevälle
  • työsopimus, (pyydetään, kun työsuhde alkaa)
  • palkkalaskelma(t) joiden maksupäivä on hakujakson aikana
  • jos palkkalaskelmassa ei lue maksettujen tuntien määrä tai osa-aikaprosenttia, työttömyyskassa tarvitsee tuntiselvityksen tehtyjen tuntien määrästä hakujaksolla.